Pascal Schneider: Výzkum a CV

Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 19381944

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Můj výzkumný projekt představuje komparativní studii biografií členů NSDAP, kteří působili ve čtyřech různých evropských oblastech anexovaných Třetí říší. Členství v NSDAP nebylo povinné, rozhodnutí vstoupit do strany tak nejčastěji pramenilo z vlastního rozhodnutí, případně vycházelo z rodinné tradice. Za vlastním rozhodnutím mohl stát oportunismus, tedy vidina získání lepší pozice, a mohlo se tak jednat o jednání předem nepříliš promyšlené, neuvědomělé. Naproti tomu kolektivní členství ve straně, například v rámci rodiny, vycházelo spíše ze zakořeněných tradic – náboženských, kulturních, či společenských – které se v daném momentě přizpůsobovaly dominujícímu diskurzu.

Tato interdisciplinární sociografická studie, která spojuje poznatky z několika oborů (sociologie, psychologie, antropologie, historie), se zaměřuje na sociologii členů NSDAP, zkoumá jejich angažovanost a s ní související společenskou marginalizaci. Na transgresi, již představovala angažovanost obyvatel okupovaných území po boku nacionalisticko-socialistických Němců, nahlíží jako na integraci do nového společenského řádu, a to nejen na místní, ale i regionální a evropské úrovni. Díky zkoumání této integrace na více úrovních je možné vysledovat, zda se společenské praktiky v těchto čtyřech územích anexovaných Třetí říší v letech 19381944 shodovaly, nebo lišily.

CV

Vzdělání

Od 2016: Doktorské studium soudobých dějin na univerzitě Paris-Sorbonne (Paris IV) ED 2 SIRICE (UMR 8138) pod vedením Johanna Chapoutota.

2015–2016:  Doktorské studium soudobých dějin na Université Paris III-Sorbonne Nouvelle ED 514 pod vedením Johanna Chapoutota.

2013–2014: 2. ročník magisterského studia oboru Dějiny germanofonních zemí, Štrasburská univerzita. Téma diplomové práce: Saverne 1940-1944: Germanizace a nacifikace hlavního města arrondissementu Saverne během německé anexe.

2013: Certifikace v oboru dějiny umění.

2012: 1. ročník magisterského studia oboru Dějiny a civilizace Evropy, Štrasburská univerzita.

2012: Bakalářský diplom z oboru Dějiny umění, Štrasburská univerzita.

2010: Bakalářský diplom z oboru Archeologie, Štrasburská univerzita.

2010: Německo-evropský certifikát z historie, geografie a alsasštiny.

2001: Učitelské zkoušky na výuku zeměpisu a dějepisu.

Zahraniční pobyty

2017:  Seminář v německém Výmaru na téma “Gedenkstättenpädagogische Erkundungen – Konzepte und Methoden zur Erschliessung von Orten zur NS-Geschichte”.

2016–2017: Přidružený pracovník v Centre Marc Bloch  v Berlíně.

2010: Stáž na téma Šoa v izraelském muzeu Beith Lohamei Haghetot a v památníku Yad Vashem.

2007: Stáž Pestalozzi Rady Evropy na téma “Europa im Geschichtunterricht” v Calw, Německo.

Výuka

Od roku 2020: Výuka historické geografie v Haguenau (Francie, Alsasko)

2017-2020: Výuka historické geografie v 15. pařížském obvodu.

20152016: Výuka němčiny v Alpadia Language Schools v Berlíně.

19982015: Výuka zeměpisu a dějepisu v ješivě Centre Eshel ve Štrasburku.

20132015: Výuka zeměpisu, dějepisu, němčiny, volitelných seminářů z historie umění, alsasštiny a regionálního jazyka a kultury Alsaska na Institution de la Doctrine chrétienne ve Štrasburku.

19982013: Výuka zeměpisu, dějepisu a regionálního jazyka a kultury Alsaska na vyšším stupni Collège Épiscopal v Zillisheimu (19982001), na Séminaire de Jeunes ve Walbourgu (20012008) a na Institution de la Doctrine chrétienne ve Štrasburku (20082013).

Granty a ocenění

2017: Účelová podpora na výzkum v rámci francouzsko-německého doktorského kolegia “L’histoire internationale par l’interdisciplinarité. Perspectives franco-allemandes et européennes au XXe siècle” .

2015: Nominace na rytířské vyznamenání Řádem akademických palem.

2007: Bronzová medaile Médaille de la Jeunesse et des sports za dvacetiletou pedagogickou činnost v oblasti aktivit pro mládež a tance.

Jazyky

•    alsasština: mateřský jazyk
•    francouzština: mateřský jazyk
•    němčina: C1
•    angličtina: středně pokročilá znalost

Další aktivity

Od roku 2021: Přidružený člen ve výzkumu Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces, pod vedením Nikoly Tietze, spoluorganizátorky Johara Berriane, Lucie Lamy a Paula Seidel.

Od roku 2019: Projektový manažer v asociaci GIRAFIFFD (Groupe interdisciplinaire de Recherche Allemagne – France / Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Frankreich – Deutschland).

Od roku 2018: Člen asociace GIRAFIFFD (Groupe interdisciplinaire de Recherche Allemagne – France / Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Frankreich – Deutschland).

Od roku 2018: Člen CIERA (Interdisciplinární centrum pro studia a výzkum v Německu).

Od roku 2018: Člen vědecké rady (správa památníku věnovanému alsaským a moselským obětem druhé světové války v regionu Grand Est). 

Od roku 2016: Připojení k centru Marca Blocha v Berlíně a spojení s pracovními skupinami „Individu, société et culture à l’époque nationale-socialiste“ od roku 2016 do roku 2018 pod vedením Klause-Petera Sicka a „Volba pod tlakem“ pod vedením Sonie Combe.

Od roku 2016: Člen UMR 8138 SIRICE (Sorbonne – Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe).

Od roku 2007: Člen Conseil d’administration de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et des Environs (SHASE).

Od roku 2000: Člen pedagogické komise memoriálu Alsace–Lorraine.

Od roku 1996:  Místopředseda a zakladatel (1989–1996) asociace pro vojenské dějiny Le Fantassin de Saverne a organizátor řady výstav.

2008–2015: Organizátor studijního výměnného programu mezi gymnáziem v německém Rathenow a Institution de la Doctrine chrétienne ve Štrasburku.

1994–2015: Pořadatel čtyř velkých výstav o první a druhé světové válce a organizátor několika dalších menších putovních výstav.

2008–2014: Iniciátor a vedoucí projektu Devoir de Mémoire spojeného se studijními exkurzemi do Osvětimi (2008-2014), Bruselu a Amsterdamu (2010), Drážďan, Terezína, Lidic a Prahy (2011), Norimberka a Salzburku (2012), Belfortu a Clervalu (2013), Treblinky, Varšavy a Krakova (2014), realizovaného za podpory Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

2004–2009: Iniciátor a vedoucí soutěže Concours national de la Résistance et de la déportation na Séminaire de Jeunes ve Walbourgu (5 oceněných) a na Institution de la Doctrine chrétienne.

Publikační činnost

Odborné články

« Du confinement de la rédaction à l’isolement sanitaire : deux doctorants séparés par la Covid-19 », N°6 (2021) – « Recherches, histoire et coronavirus », Numéro spécial d’Enquêtes, revue de l’école doctorale « Histoire moderne et contemporaine » (ED 188)
Odkaz na článek

« L’alimentation de la Hunebourg durant la guerre », 2017, v časopise Pays d’Alsace, Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs.

« Les graffitis du Haut-Koenigsbourg, entre mémoire du passé et traces pour l’avenir », vyjde v roce 2017.

Recenze

Francia-Recensio 2021/3
Patrick Neuhaus, Die Arno Breker-Ausstellung in der Orangerie Paris 1942. Auswärtige Kulturpolitik, Kunst und Kollaboration im besetzten Frankreich, Berlin (Neuhaus Verlag) 2018, 161 S., 49 Abb., ISBN 978-3-937294-08-7, EUR 28,00.
Odkaz k recenzi

Francia-Recensio 2020 2 ISSN :
Luise Stein, Grenzlandschicksale. Unternehmen evakuieren in Deutschland und Frankreich 1939/1940, Berlin, Boston (De Gruyter Oldenbourg) 2018, VIII – 396 S., 20 Abb., 6 Tab. (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 31), ISBN 978 – 3 – 11–058898 – 9,
Odkaz k recenzi

Annales. Histoire, Sciences sociales, sur le thème « Sources, archives », numéro 2/2019
Albert Speer, Journal de Spandau. Les confessions d’un pilier du IIIe Reich, trad. De M. Brottier et D. Auclères, Paris, Pluriel, [1975] 2018, 632 p.
Annales, Histoire, Sciences sociales, 74e année, n° 3/4, juillet-août 2019, Archives.
Odkaz k recenzi

Francia-Recensio 2018 2 ISSN : 2425-3510
Dirk Thomaschke, Abseits der Geschichte. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Ortschroniken, Göttingen, 356 S.
Format PDF

Spolupráce

Les années 40 ou la vie quotidienne sous des régimes d’exception, katalog k dočasné výstavě v Maison du Kochersberg v Truchtersheimu v roce 2005, připravené a zorganizované ve spolupráci s Henrim-Pascalem Jungem, Albertem Lorentzem, Louise Ludes a Lise Pommois.

Konference

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/zusammenfassungen
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/posledni-rok-abstrakty