Seznam stážistů 2015/2016

Paul-Antoine Météier

Photo CEFRESBakalářský program historie a češtiny na  univerzitě Paris-Sorbonne (Paris-IV) / magisterské studium Sciences-Po-IEP Paříž
Téma diplomové práce: Transfer dvorské kultury do českých zemí ve 12.–15. století
Trvání stáže: červen–červenec 2016
Administrativní stáž

Marion Clain

SAMSUNG CAMERA PICTURESMagisterské studium Evropských a mezinárodních studií, politik a společností, Evropa a svět na univerzitě v Nantes, Francie. Bakalářský diplom z práva a politologie na univerzitě v Nantes
Téma diplomové práce: Islamofobie ve střední Evropě / v České republice
Trvání stáže: květen–červen 2016
Administrativní stáž

Pierre Neau

PierreNEAUMagisterský program Genderová studia na EHESS, Paříž, Francie.
Bakalářské studium oboru filozofie a sociologie a kulturních studií na univerzitě Lille 3, Lille, Francie.
Odborný zájem: sociologie, genderová studia, homosexuality, maskulinity, post-koloniální a post-socialistická studia.
Téma diplomové práce: Expatriace, maskulinity a homosexuality: Praha, ráj gayů nazývaný touha
Trvání stáže: duben 2016
Výzkumná stáž

Ludovic Schlosser

Master TEMA EHESS / FF UK.
Absolvent historie a slovanských studií na Université d’Aix-Marseille a na Universität Tübingen
Odborný zájem: sociální a kulturní dějiny germánského světa, středo-východní Evropy, dějiny každodennosti
Téma diplomové práce: Turistický průmysl a etnografická produkce. O jejich vzájemných vztazích a jejich odezvě na modely lokální identity v Krkonoších (1880-1918)
Trvání stáže: březen–duben 2016
Výzkumná stáž

Marion Eschard

Marion1Studentka magisterského programu na Université Paris-Sorbonne.
Absolventka oboru Studií středovýchodní Evropy se specializací na češtinu a maďarštinu (Université Paris-Sorbonne) a Literární vědy na univerzitě v Nantes
Odborný zájem: historie a literatura; kulturní, politické a sociální dějiny; idiocie, humor a disidentství
Téma diplomové práce: Chytrá idiocie v žurnalistických textech Alfreda Jarryho (1873-1907) a Jaroslava Haška (1883-1923)
Trvání stáže: únor–duben 2016

Gwendal Piégais

Absolvent magisterského studie na Université de Louvain.
Studium historie a filosofie na Université de Bretagne Occidentale (Brest) a na Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Odborný zájem: vojenské a sociální dějiny v období 1. světové války
Předpokládané téma disertační práce: L’usage et l’interrogation des déserteurs allemands et austro-hongrois par les armées de l’Entente pendant la Première Guerre mondiale
Trvání stáže: říjen–prosinec 2015
Výzkumná stáž

Xavier De Poulpiquet de Brescanvel

Photo XavierMaster TEMA EHESS / FF UK.
Absolvoval studium historie a filosogie na Université de Rennes
Odborný zájem: moderní dějiny; kulturní dějiny intelektuálů
Téma diplomové práce: Analyse du récit de De la Crequinière : Conformité des coutumes des Indiens orientaux avec celles des Juifs et autres peuples de l’Antiquité (XVIIe-XVIIIe siècles)
Trvání stáže: říjen–prosinec 2015
Výzkumná a administrativní stáž (modernizace a zajišťování chodu blogu CEFRESu)

Alicia Bouchot

photo AliciaMaster TEMA EHESS / FF UK.
Absolventka historie a geografie na Université Jean-Jaurès de Toulouse
Odborný zájem: urbanismus, minority, dějiny imigrace
Téma diplomové práce: “Quartier ethnique” ou “lieu de mixité” : analyse d’un quartier toulousain de 1969 à 2009
Trvání stáže: říjen 2015
Administrativní stáž v knihovně