Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016/2017

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello@cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od 1. ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt je součástí výzkumné osy I.

István Pál Ádám

Kontakt: istvan.adam@cefres.cz

od 1. ledna 2016 působí jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum se pojí se studiem prostorové kontroly, kterou disponovali středoevropští domovníci a tvoří součást výzkumné osy III.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi@cefres.cz

od 1. ledna 2016 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách tvoří součást osy II výzkumného záměru CEFRESu.

Alessandro Milani

Kontakt: alessandro.milani@cefres.cz

získal finanční podporu v CEFRESu v rámci programu na podporu mobility výzkumných pracovníků na 3 měsíce (únor–duben 2017), a to díky podpoře Fondation Maison des sciences de l’homme. Postdoktorand na EPHE, v Paříži, který se zabývá výzkumem tématu Bůh a vlast(i): Svatý stolec, katolická hierarchie a etnorituální identity v Haliči a v Zakarpatské oblasti (1919-1929), jež je součástí výzkumné osy II.

Aurore Navarro

Kontakt: aurore.navarro@cefres.cz

získala finanční podporu v CEFRESu v rámci programu na podporu mobility výzkumných pracovníků na 3 měsíce (únor–duben 2017), a to díky podpoře Fondation Maison des sciences de l’homme. Postdoktorandka působící na Ústavu rurálních studií univerzity Lyon 2, studuje znovuvytváření stravovacích “tradic” a teritoriální rozvoj na základě řemesla a maloobchodů s potravinami v České republice. Její projekt tvoří v CEFRESu součást výzkumné osy I.

Ayse Yuva 

Kontakt: ayse.yuva@cefres.cz

získala finanční podporu v CEFRESu v rámci programu na podporu mobility výzkumných pracovníků na 4 měsíce (únor–květen 2017), a to díky podpoře Fondation Maison des sciences de l’homme. Postdoktorandka působící na univerzitě Panthéon-Sorbonne (Paris 1), pracuje na tématu hranic filosofie a psaní jejích dějin na příkladu Prahy v 19. století. Její projekt je součástí osy I.