Adéla Klinerová (roz. Klinerová): výzkum a CV

“Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě”

Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt:  ad.bricinova@gmail.com

Ve své disertační práci se věnuji recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v rámci architektury 19. století v českých zemích a v širším kontextu střední Evropy. Práce je tedy zaměřena na specifický proud historizující architektury, úzce související s novorenesancí a eklektismem.

Styl nebo architektonický mód přejímající francouzské podněty není až tak rozšířený – ve srovnání s italizující novorenesanční architekturou, která v dané době jednoznačně převládá. Je však zastoupený v celé Evropě a věřím, že zasluhuje větší pozornost. Záměrem mé práce je sestavit reprezentativní katalog architektonických realizací odpovídajících studovanému fenoménu a především studovat jeho význam, způsob šíření a různé podoby.

Podstatná část mé práce je tedy zaměřena na otázku kulturní výměny mezi Francií a českými, případně středoevropskými zeměmi. Zajímají mě studijní cesty architektů do Francie a naopak francouzští architekti činní v zahraničí, vzdělávání budoucích architektů, záměr a vkus objednavatele a také šíření modelů z oblasti francouzské novověké architektury. V tomto kontextu považuji za klíčové studium architektonických revue, dobových textů o francouzské architektuře nebo reedicí architektonických traktátů.

CV

Vzdělání

Od 2014: Doktorské studium pod dvojím vedením, Ústav pro dějiny umění FF UK / École Pratique des Hautes Études, Paříž

2014-2017: CŽV – Učitelství pro SŠ, FF UK

2011–2014: Navazující magisterské studium, Ústav pro dějiny umění FF UK (10/2012 – 06/2013 studijní pobyt Erasmus na École Pratique des Hautes Études, Paříž)

2008–2011: Bakalářské studium, Ústav pro dějiny umění FF UK

Pracovní zkušenosti a stipendia

09/2017 – 08/2018: Program platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Od 2016: Průvodkyně, Pražská informační služba – Prague City Tourism

11/2014 – 03/2017: Stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením

Články

  • Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od prvotní myšlenky k architektonické realizaci. Staletá Praha, 2017, vol. 33, no 1, p. 2–30, ISSN 0231-6056.

Odborné aktivity (výběr)

  • Příprava mezinárodního workshopu „Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století“, CEFRES, ÚDU FF UK, ÚDU AV ČR, NG, Praha, 26-27/06/2018
  • La présence de l’esprit français lors du concours de 1868/1869 pour le bâtiment de l’hôtel de ville de Vienne. Seminář skupiny HISTARA „Art et pouvoir, le pouvoir de l’art“, EPHE, Paříž, 26/10/2017
  • Příprava studentské konference ÚDU FF UK „Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech“, UK, Praha, 22-23/09/2016
    Eva Csémyová – Adéla Klinerová, Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech, Bulletin UHS 2/2016, s. 28-29.
  • Les châteaux de la Renaissance française comme modèles des résidences du XIXe siècle. Seminář EPHE „La distribution intérieure comme miroir de la vie sociale : contaminations et glissements entre des cours en France, Italie et Europe centrale“, EPHE, Paříž, 28/05/2015
  • Josef Mánes a Ignác Vojtěch Ullmann, malíř a architekt. Konference „Historická Olomouc XX: Portugalský rod Silva Tarouca – Mecenáši Josefa Mánesa – a jeho stopy v české kultuře“, Umělecké centrum UP v Olomouci, 29/04/2015
  • František Sequens: Decoration of the Churches of Ss. Cyril and Methodius in Prague-Karlín and St. Wenceslas in Prague-Smíchov. Mezinárodní kolokvium „Local Roots – European Connections. Positions of Nazarene Art in 19th-century Europe“, Oblastní galerie v Liberci, 10-11/09/2014

Jazyky: český (mateřský), francouzský (aktivně), anglický (aktivně), německý (mírně pokročilý), polský (pasivně)