Mihai-Dan Cîrjan: výzkum a CV

Zadluženost a úvěrové vztahy v době krize: Obnova státu prostřednictvím ekonomických politik v postliberálním Rumunsku (1929-1944)

Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: mihai-dan.cirjan@cefres.cz

Jakožto badatel ve srovnávacích společenských dějinách se ve své práci zaměřuji na historii meziválečného kapitalismu ve východní Evropě a v Latinské Americe. Můj současný výzkum sleduje kontroverzní debaty zahrnující restrukturalizaci rumunských úvěrových vkladů po velké hospodářské krizi, s důrazem na soukromý dluh venkovských společenství a na státní dluh.  Na příkladu jedné z nejdramatičtějších dluhových krizí 20. století se ukazuje, jak se společenské konflikty okolo dluhů a úvěrů staly významnou scénou k vyjadřování protichůdných názorů na tržní vztahy a kapitalistické hospodářství.

Tyto diskuse byly, spíše než pouhým regionálním rysem, nedílnou součástí nadnárodního dialogu o úvěrových institucích v post-krizovém kontextu a o nezbytnosti reformování celosvětového finančního systému. Jako vyústění těchto debat se v Rumunsku  ve třicátých letech 20. století rozvinul “postliberální” stát, který představoval globální spolutvorbu: výsledek nepřetržité spolupráce mezi mezinárodními organizacemi a odbornými sítěmi (Společnost národů, nadnárodní věřitelé, centrální banky atd.), omezení mezinárodních finančních nerovností a místní třídní boje. Projekt disertace stojí na křižovatce několika odborných tradic, které se, napříč svou prací, pokouším vzájemně propojovat: historické sociologie, politické ekonomie a ekonomické antropologie.

CV

Vzdělání

 • 2011: Central European University, Katedra historie: D. v oboru srovnávacích dějin. Název navrhované disertační práce: Money and Debt Relations in the Aftermath of the Great Depression: Reinventing the State by Governing Economic Life in Post-Liberal Romania (1929-1944)
 • 2009-2011: Central European University, Katedra historie: magisterské studium srovnávacích dějin
 • 2006-2009: Bukurešťská univerzita, Filozofická fakulta: bakalářské studium rumunských a anglických studií

Vybrané granty a ocenění

 • 2015-2016: Fulbright Junior Scholar: hostující výzkumník na New York University, Katedra historie
 • 2014-2015: CEU Research Grant pro uspořádání workshopu „Assembling the Post-Liberal Order: Central and Eastern European Societies in the aftermath of the Great Depression (1929-1956)“
 • 2011-2014: Doktorské stipendium na Central European University v Budapešti
 • 2012: CEU Academic Achievement Award
 • 2010: The CEU Academic Pro-Rector’s Excellence Award
 • 2009-2011: Roma Interregional Scholarship

Vybrané publikace

Články
 Recenze
 • Lampland, Martha. The Value of Labor: The Science of Commodification in Hungary, 1920-1956, The University of Chicago Press, 2016, in Hungarian Review (forthcoming).
 • Ekaterina Pravilova, A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia, Princeton University Press, 2014, in English Historsity Press: 2014, in rical Review (forthcoming)
 • Kristen Ghodsee, The Left Side of History: World War II and the Unfulfilled Promise of Communism in Eastern Europe, Duke University Press, 2015, in European Review of History1 (2015)
Články čekající na publikaci
 • „Reinventing the Labour Market: Psychotechnics and the Evaluation of Work in Interwar Romania“
 • „Recreating the Periphery: Exchange Controls as a Model of Economic Governance in Interwar Romania“

Vybrané příspěvky a přednášky

 • „Between Austerity and Debt: The Global Co-Creation of a Post-Liberal Romania (1928-1935)“, výroční kongres ASEEES, Washington DC, listopad 2016
 • „The Temporal Politics of Economic Reform in Interwar Democracies: Agricultural Credit and the Infrastructure of Backwardness in Pre-Socialist Romania“ Princeton University, Ústav lidských hodnot: Princeton, duben 2016
 • „Talking about Work: Romanian Psychotechnics and the Evaluation of Labour after the Interwar Capitalist Crisis“ Columbia University, Science, Knowledge and Technology Workshop: New York, duben 2016
 • „Managing the State by Managing Sovereign Debt: Exchange Controls as a Model of Economic Governance“, Cornell University, Katedra historie: březen 2016
 • „Managing Dependency, Managing the Crisis: Europe and Interwar Romania through the Eyes of Financial Institutions (1929-1934)“, přednáška prezentovaná na workshopu Europe and the World organizovaném Princeton University, CEU, EUI a SciencesPo: Budapešť, červen 2013

Jazykové schopnosti

Rumunština (rodný jazyk), angličtina (akademická úroveň), francouzština (čtení a konverzace), portugalština (čtená), bosensko-srbo-chorvatština (začátečník)