Julien Wacquez: výzkum a CV

Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě

 Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: julien.wacquez(@)cefres.cz

Julien Wacquez je sociolog, který je v současné době jakožto postdoktorand přidružen k badatelskému pracovišti Labex Les passés dans le présent na Univerzitě Paris Nanterre ve Francii. Jeho výzkumná práce se zaměřuje jak na vědecká využití, tak epistemiologické hodnoty, sci-fi literatury, spekulativního psaní, futurologie. V roce 2020 úspěšně obhájil svoji disertační práci s názvem Horizont horizontů planet: dynamické a posunující se hranice mezi vědou a sci-fi, na EHESS. Průběžně publikoval několik článků, které se objevily v časopisech sociologie (Socio), antropologie umění (Gradhiva) a srovnávací literaturu (Modern Language Notes). Od roku 2014 se aktivně věnuje  šéfredaktorské činnosti svého online časopisu Angle Mort, který byl mimojiné oceněn jako „nejlepší evropský časopis sci-fi“ cenou Eurocon 2018.

CV

Vzdělání

2012-2019: Disertační práce v oboru Sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Jean-Louise Fabianiho. Název práce: La Grammaire de la Vraisemblance : l’attachement à la réalité des praticiens de la science-fiction. Specializace: sociologie vědění, sociologie vědy, sociologie psaní, sociologie literatury, etnometodologie

2009-2011: Magisterské studium v oboru Obecná sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Sylvie Tissot. Název práce: Faire la mixité sociale dans le grand ensemble de Meaux : la constitution d’un problème public. Specializace: sociologie města, sociologie veřejné politiky, sociologie veřejných problémů

Výzkum

2018-2019: Výzkumný pracovník, CEFRES, Praha, Česká republika

2017-2018: Doktorand, CEFRES, Praha, Česká republika

2015-2016: Phd Fellow na Harvardově univerzitě, pod vedením Michèle Lamont

2014-2015: Stipendium “Immersion”, Labex Créations, Arts et Patrimoine & Musée du quai Branly, pod vedením Frédérica Kecka. Předmět výzkumu: La dimension narrative du projet “Cultural Urban Learning Transmedia Experience”

Organizace vědeckých aktivit

2018 (květen): Organizace workshopu:
TémaDebating the Norms of Scientific Writing
Partnerské instituce: CEFRES (Praha, ČR), EHESS (Paříž, Francie) a FLÚ AV ČR
Povaní hostéJan Balon (FLÚ AV ČR); Jean-Louis Fabiani (EHESS, CEU); John Holmwood (Univerzita v Nottinghamu)
Publikace: Speciální číslo revue Theory of Science

Příspěvky na konferencích a seminářích

 • 2019: “The Scientific Existence of the Dyson Sphere,” International Conference Paradise on Fire, organized by the Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), University of California, Davis.
 • 2019: “How Does Science Fiction Literature Shape Scientific Imagination?” International Conference Anthropology Off Earth, organized by Périg Pitrou (CNRS – LAS), Régis Ferrière (ENS – University of Arizona), Istvan Praet (University of Roehampton, London), Joffrey Becker (PSL) & Elsa De Smet (PSL), Collège de France & Observatoire de Paris, Paris, France.
 • 2019: “Is ‘Hard Science Fiction’ a Limit to the Concept of Literary Field?” Epistemological Seminar, CEFRES, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Use of Fiction Within Science: The Case Study of the Dyson Sphere”, Conclusive Seminar, CEFRES, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Ways of Science Fiction in the Study of the Anthropocene,” Workshop Debating the Norms of Scientific Writing, FLU, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Implementation of Fiction Within Science: The Case Study of the Dyson Sphere”, Závěrečný seminář, CEFRES, Praha, ČR
 • 2017: “A New Approach to the Concept of ‘Translation’ and the Notion of ‘Literary Inscription.’ From Linguistics to the Actor-Network Theory.” » Epistemologický seminář, CEFRES, Praha, ČR
 • 2016: “Comment la science-fiction affecte-t-elle l’activité scientifique ? L’intervention de la sphère de Dyson dans une controverse en astrophysique autour de l’étoile KIC 8462852” – Konference Stella Incognita, Université de Bordeaux
 • 2016: “Elements for a Sociology of Credibility: How to Use Knowledge in Science Fiction Stories?” – Culture and Social Analysis Workshop, Katedra sociologie, Harvardova univerzita
 • 2015: “Faire dire aux objets. Images de l’activité connaissante et mise en scène dialogique du savoir par le service de la médiation culturelle du musée du quai Branly” – Seminář Art et performance – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)
 • 2014: “‘C’est pas ça le futur’ : œuvre de science-fiction vécue par un comité éditorial” – Studijní dny Comment augmenter nos réalités ? – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)

Pedagogická činnost

Výuka v angličtině (252 hodin)
 • 2019-2020: Science Fiction Studies, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2019-2020: Digital Sociology, ve spolupráci s Dino Numerato. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2018-2019: The Fiction is already there. The writer’s task is to invent the reality:’ Interdisciplinary Perspectives on Science Fiction Literature, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2017-2018: Knowledge Trouble. Introduction to the sociology of science and the sociology of intellectuals, ve spolupráci s Danem Cirjanem (PhD na CEU), Univerzita Karlova, Praha, Česká republika.
Výuka ve francouzštině (108 hodin)
 • 2019-2020: Přednášející na Francouzském gymnáziu v Praze. Název přednášky: Ekonomické a socialní vědy.
 • 2014-2017: Přednášející na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Název přednášky: Sociologie psaní.
 • 2013-2014: Přednášející na Université Paris 12. Název přednášky: Úvod do sociologie.
 • 2012-2013: Přednášející na Université Paris 13 a na Institut Régional du Travail Social. Název přednášky: Úvod do sociologie.

Ceny

 • 2018: Cena Eurocon za “„nejlepší evropský časopis sci-fi“ s magazínem Angle Mort.
 • 2018: Laureát stipendia 8/9 z fondů EHESS (téma: psaní)
 • 2014: Laureát PhD stipendia (Région Île-de-France Mobi’Doc)

Publikace

Vědecké revue 
 • 2019: Revue Socio, číslo 13, téma: “Science et Science-Fiction”, ve spolupráci s Stéphanem Dufoix (SciencePo, Paris)
Vědecké články
 • 2021: « Re-searching Fiction: Interspecies Assemblages between Science and Fiction in the Anthropocene », Configurations (05/02/2021), Johns Hopkins University Press; (ve spolupráci s Chiara Mengozzi).
 • 2020: “La Défamiliarisation du monde : trois exemples de ‘fiction climatique’ française “, Modern Language Notes, Johns Hopkins University Press (with Chiara Mengozzi, Charles University).
 • 2019: ” ‘Welcome to the real world:’ Champ libre à la science-fiction “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” Les Réalismes de L’Anneau-Monde “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson “, Gradhiva, issue 29.
 • 2019: ” La Sphère de Dyson : objet de fiction et de science “, Revue de la BNF, issue 58.
 • vydáno 09/18: v  Revue de la BNF, “L’Opérationnalisation de la fiction dans la science : une approche par cas”, speciální číslo “Les Styles de la Science”, číslo 58, vedeno Marií Boissière, Joëlle Le Marec & Alainem Carou
 • vydáno 05/18: v revue Gradhiva, “La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson”, číslo “Un Monde peut en cacher un autre”, vedeno Emmanuelem Grimaud (CNRS) & Pierrem Déléage (CNRS)

Další aktivity

 • 2016: Zakladatel a ředitel bilingvní revue Blind SpotAngle Mort („mrtvý úhel“) ve které jsou vydávány původní texty sci-fi spisovatelů a badatelů v oblasti přírodních a společenských věd. Jsou vybírány texty na různá průřezová témata, díky čemuž lze pochopit, jak nám sci-fi příběhy umožňují znovu přemýšlet o způsobu, kterým vytváříme vědomosti v písemné formě. Na výběru textů pracují vědecká a redakční rada. Tato je složena z předních znalců sci-fi, bibliografů, spisovatelů, editorů a překladatelů.
  Vědecká rada: Peter Galison (Harvard University), Stefan Helmreich (MIT), José Halloy (Paris Diderot), Roger Malina (UT Dallas), Pierre Lagrange (EHESS), Cyprien Tasset (EHESS), Marika Moïsseeff (Collège de France), Joffrey Becker (LAS)
  Obdržení fondu od Francouzské Ambasády ve Spojených Státech (1000 USD)
Nevědecké publikace
 • 2016: “La Commune Humanité”, science fiction novela vydaná ve francouzské revue Bazaar Maniac #7

Facebooktwitterlinkedin