Julien Wacquez: výzkum a CV

Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě

 Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz

Moje práce se zabývá způsoby našeho vnímání podobností mezi sci-fi narativy a vědeckou aktivitou. Stává se, že některé z těchto narativů představují problémy, které potřebují být vyřešeny prostřednictvím vědy, a že badatelé v některých vědeckých disciplínách skutečně využívají sci-fi jako prostředek pro vytváření poznatků či formulaci nových pracovních hypotéz. Zajímám se tedy o způsob, jakým vědci získávají ze sci-fi narativů informace.

Uskutečnil jsem několik výzkumů mezi vědci a odborníky v oblasti sci-fi (spisovateli, editory, kritiky), abych zjistil, jaké jsou techniky psaní, jaká jsou kritéria při výběru textů a také způsoby převádění vědeckých konceptů do fikce a té pak zase na výzkumné hypotézy.

V této práci se zdá být základní hybnou diferenciační silou pojem pravděpodobnosti; i když sci-fi narativy evokují úkazy a priori nemožné, potěšení z četby se dostavuje, když se tyto úkazy jeví jako pravděpodobné („mohlo by se stát“, „a co kdyby“). Právě během této pravděpodobnostní zkoušky sci-fi příběh buď přesvědčí badatele, nebo ne, o vhodnosti svého využití v rámci veděckého výzkumu. Během této zkoušky příběh také může být – alespoň částečně – zařazen do různých podžánrů sci-fi (například hard science fiction, kyberpunk, vesmírná opera, anticipace, slipstream nebo, ve francouzštině, « transfiction » atd.).

V Praze se zajímám o to, jak se těmto různým podžánrům české sci-fi daří překračovat francouzské a americké hranice. Zdá se, že různá pojetí pravděpodobnosti, která je možné v daných podžánrech identifikovat, se nesetkávají ve všech zemích se stejným úspěchem. Jde mi o porovnání tří národních kontextů a způsobů, jakými se tyto různé formy pravděpodnobnosti vyjadřují, hodnotí a vyměňují. Jaké jsou existující strategie, metody a překladatelské sítě, které spojují tyto tři země? Proč sci-fi aktéři v těchto národních kontextech dokáží přeložit, nebo nechat přeložit, některé texty, nebo proč naopak selhávají? Proč některé podžánry uspějí spíše tu než onde? Jaké pojetí pravděpodobnosti je nutné při psaní sci-fi příběhů zvolit, aby mohly přes tu kterou hranici proniknout?

CV

Výzkum

2018-2019: Visiting Fellow, CEFRES, Praha, Česká republika

2017-2018: Visiting Fellow, CEFRES, Praha, Česká republika

2015-2016: Visiting Fellow na Harvardově univerzitě, pod vedením Michèle Lamont

2014-2015: Stipendium “Immersion”, Labex Créations, Arts et Patrimoine & Musée du quai Branly, pod vedením Frédérica Kecka. Předmět výzkumu: La dimension narrative du projet “Cultural Urban Learning Transmedia Experience”

2012-2019: Disertační práce v oboru Sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Jean-Louise Fabianiho. Název práce: La Grammaire de la Vraisemblance : l’attachement à la réalité des praticiens de la science-fiction. Specializace: sociologie vědění, sociologie vědy, sociologie psaní, sociologie literatury, etnometodologie

2009-2011: Magisterské studium v oboru Obecná sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Sylvie Tissot. Název práce: Faire la mixité sociale dans le grand ensemble de Meaux : la constitution d’un problème public. Specializace: sociologie města, sociologie veřejné politiky, sociologie veřejných problémů

Organizace vědeckých aktivit

2018 (květen): Organizace workshopu:
TémaDebating the Norms of Scientific Writing
Partnerské instituce: CEFRES (Praha, ČR), EHESS (Paříž, Francie) a FLÚ AV ČR
Povaní hostéJan Balon (FLÚ AV ČR); Jean-Louis Fabiani (EHESS, CEU); John Holmwood (Univerzita v Nottinghamu)
Publikace: Speciální číslo revue Theory of Science

Příspěvky na konferencích a seminářích

 • 2019: “The Scientific Existence of the Dyson Sphere,” International Conference Paradise on Fire, organized by the Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), University of California, Davis.
 • 2019: “How Does Science Fiction Literature Shape Scientific Imagination?” International Conference Anthropology Off Earth, organized by Périg Pitrou (CNRS – LAS), Régis Ferrière (ENS – University of Arizona), Istvan Praet (University of Roehampton, London), Joffrey Becker (PSL) & Elsa De Smet (PSL), Collège de France & Observatoire de Paris, Paris, France.
 • 2019: “Is ‘Hard Science Fiction’ a Limit to the Concept of Literary Field?” Epistemological Seminar, CEFRES, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Use of Fiction Within Science: The Case Study of the Dyson Sphere”, Conclusive Seminar, CEFRES, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Ways of Science Fiction in the Study of the Anthropocene,” Workshop Debating the Norms of Scientific Writing, FLU, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Implementation of Fiction Within Science: The Case Study of the Dyson Sphere”, Závěrečný seminář, CEFRES, Praha, ČR
 • 2017: “A New Approach to the Concept of ‘Translation’ and the Notion of ‘Literary Inscription.’ From Linguistics to the Actor-Network Theory.” » Epistemologický seminář, CEFRES, Praha, ČR
 • 2016: “Comment la science-fiction affecte-t-elle l’activité scientifique ? L’intervention de la sphère de Dyson dans une controverse en astrophysique autour de l’étoile KIC 8462852” – Konference Stella Incognita, Université de Bordeaux
 • 2016: “Elements for a Sociology of Credibility: How to Use Knowledge in Science Fiction Stories?” – Culture and Social Analysis Workshop, Katedra sociologie, Harvardova univerzita
 • 2015: “Faire dire aux objets. Images de l’activité connaissante et mise en scène dialogique du savoir par le service de la médiation culturelle du musée du quai Branly” – Seminář Art et performance – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)
 • 2014: “‘C’est pas ça le futur’ : œuvre de science-fiction vécue par un comité éditorial” – Studijní dny Comment augmenter nos réalités ? – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)

Výuka (163 hodin)

 • ‘The Fiction is already there. The writer’s task is to invent the reality:’ Interdisciplinary Perspectives on Science Fiction Literature, Charles University, Faculty of Arts, Department of Sociology, Prague, Czech Republic.
 • Digital Sociology. In collaboration with Dino Numerato. Charles University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Prague, Czech Republic.
 • 2017-2018: Univerzita Karlova, Praha, ČR. Název přednášky: Knowledge Trouble. Introduction to the sociology of science and the sociology of intellectuals, ve spolupráci s Danem Cirjanem (PhD na CEU) (24 hodin)
 • 2014-2017: Přednášející na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Název přednášky: Sociologie psaní (40 hodin)
 • 2013-2014: Přednášející na Université Paris 12. Název přednášky: Úvod do sociologie (54 hodin)
 • 2012-2013: Přednášející na Université Paris 13 a na Institut Régional du Travail Social. Název přednášky: Úvod do sociologie (45 heures)

Ceny

 • 2018: Laureát stipendia 8/9 z fondů EHESS (téma: psaní)
 • 2014: Laureát PhD stipendia (Région Île-de-France Mobi’Doc)

Publikace

Vědecké revue 
 • Připravuje se na rok 2019  Revue Socio, číslo 13, téma: “Science et Science-Fiction”, ve spolupráci s Stéphanem Dufoix (SciencePo, Paris)
Vědecké články
 • upcoming 2020: ” La Défamiliarisation du monde : trois exemples de ‘fiction climatique’ française “, Modern Language Notes, Johns Hopkins University Press (with Chiara Mengozzi, Charles University).
 • 2019: ” ‘Welcome to the real world:’ Champ libre à la science-fiction “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” Les Réalismes de L’Anneau-Monde “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson “, Gradhiva, issue 29.
 • 2019: ” La Sphère de Dyson : objet de fiction et de science “, Revue de la BNF, issue 58.
 • vydáno 09/18: v  Revue de la BNF, “L’Opérationnalisation de la fiction dans la science : une approche par cas”, speciální číslo “Les Styles de la Science”, číslo 58, vedeno Marií Boissière, Joëlle Le Marec & Alainem Carou
 • vydáno 05/18: v revue Gradhiva, “La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson”, číslo “Un Monde peut en cacher un autre”, vedeno Emmanuelem Grimaud (CNRS) & Pierrem Déléage (CNRS)

Další aktivity

 • 2016: Zakladatel a ředitel bilingvní revue Blind SpotAngle Mort („mrtvý úhel“) ve které jsou vydávány původní texty sci-fi spisovatelů a badatelů v oblasti přírodních a společenských věd. Jsou vybírány texty na různá průřezová témata, díky čemuž lze pochopit, jak nám sci-fi příběhy umožňují znovu přemýšlet o způsobu, kterým vytváříme vědomosti v písemné formě. Na výběru textů pracují vědecká a redakční rada. Tato je složena z předních znalců sci-fi, bibliografů, spisovatelů, editorů a překladatelů.
  Vědecká rada: Peter Galison (Harvard University), Stefan Helmreich (MIT), José Halloy (Paris Diderot), Roger Malina (UT Dallas), Pierre Lagrange (EHESS), Cyprien Tasset (EHESS), Marika Moïsseeff (Collège de France), Joffrey Becker (LAS)
  Obdržení fondu od Francouzské Ambasády ve Spojených Státech (1000 USD)

Nevědecké publikace
 • 2016: “La Commune Humanité”, science fiction novela vydaná ve francouzské revue Bazaar Maniac #7

Facebooktwitterlinkedin