Julien Wacquez: výzkum a CV

Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě

 Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: julien.wacquez(@)cefres.cz

Julien Wacquez je sociolog, který je v současné době jakožto postdoktorand přidružen k badatelskému pracovišti Labex Les passés dans le présent na Univerzitě Paris Nanterre ve Francii. Jeho výzkumná práce se zaměřuje jak na vědecká využití, tak epistemiologické hodnoty, sci-fi literatury, spekulativního psaní, futurologie. V roce 2020 úspěšně obhájil svoji disertační práci s názvem Horizont horizontů planet: dynamické a posunující se hranice mezi vědou a sci-fi, na EHESS. Průběžně publikoval několik článků, které se objevily v časopisech sociologie (Socio), antropologie umění (Gradhiva) a srovnávací literaturu (Modern Language Notes). Od roku 2014 se aktivně věnuje  šéfredaktorské činnosti svého online časopisu Angle Mort, který byl mimojiné oceněn jako „nejlepší evropský časopis sci-fi“ cenou Eurocon 2018.

CV

Vzdělání

2012-2019: Disertační práce v oboru Sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Jean-Louise Fabianiho. Název práce: La Grammaire de la Vraisemblance : l’attachement à la réalité des praticiens de la science-fiction. Specializace: sociologie vědění, sociologie vědy, sociologie psaní, sociologie literatury, etnometodologie

2009-2011: Magisterské studium v oboru Obecná sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Sylvie Tissot. Název práce: Faire la mixité sociale dans le grand ensemble de Meaux : la constitution d’un problème public. Specializace: sociologie města, sociologie veřejné politiky, sociologie veřejných problémů

Výzkum

2018-2019: Výzkumný pracovník, CEFRES, Praha, Česká republika

2017-2018: Doktorand, CEFRES, Praha, Česká republika

2015-2016: Phd Fellow na Harvardově univerzitě, pod vedením Michèle Lamont

2014-2015: Stipendium “Immersion”, Labex Créations, Arts et Patrimoine & Musée du quai Branly, pod vedením Frédérica Kecka. Předmět výzkumu: La dimension narrative du projet “Cultural Urban Learning Transmedia Experience”

Organizace vědeckých aktivit

2018 (květen): Organizace workshopu:
TémaDebating the Norms of Scientific Writing
Partnerské instituce: CEFRES (Praha, ČR), EHESS (Paříž, Francie) a FLÚ AV ČR
Povaní hostéJan Balon (FLÚ AV ČR); Jean-Louis Fabiani (EHESS, CEU); John Holmwood (Univerzita v Nottinghamu)
Publikace: Speciální číslo revue Theory of Science

Příspěvky na konferencích a seminářích

 • 2019: “The Scientific Existence of the Dyson Sphere,” International Conference Paradise on Fire, organized by the Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), University of California, Davis.
 • 2019: “How Does Science Fiction Literature Shape Scientific Imagination?” International Conference Anthropology Off Earth, organized by Périg Pitrou (CNRS – LAS), Régis Ferrière (ENS – University of Arizona), Istvan Praet (University of Roehampton, London), Joffrey Becker (PSL) & Elsa De Smet (PSL), Collège de France & Observatoire de Paris, Paris, France.
 • 2019: “Is ‘Hard Science Fiction’ a Limit to the Concept of Literary Field?” Epistemological Seminar, CEFRES, Prague, Czech Republic.
 • 2018: “The Ways of Science Fiction in the Study of the Anthropocene,” Workshop Debating the Norms of Scientific Writing, FLU, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.
 • 2016: “Elements for a Sociology of Credibility: How to Use Knowledge in Science Fiction Stories?” – Culture and Social Analysis Workshop, Katedra sociologie, Harvardova univerzita
 • 2015: “Faire dire aux objets. Images de l’activité connaissante et mise en scène dialogique du savoir par le service de la médiation culturelle du musée du quai Branly” – Seminář Art et performance – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)

Pedagogická činnost

Výuka v angličtině (252 hodin)
 • 2019-2020: Science Fiction Studies, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2019-2020: Digital Sociology, ve spolupráci s Dino Numerato. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2018-2019: The Fiction is already there. The writer’s task is to invent the reality:’ Interdisciplinary Perspectives on Science Fiction Literature, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha, Česká republika.
 • 2017-2018: Knowledge Trouble. Introduction to the sociology of science and the sociology of intellectuals, ve spolupráci s Danem Cirjanem (PhD na CEU), Univerzita Karlova, Praha, Česká republika.
Výuka ve francouzštině (108 hodin)
 • 2019-2020: Přednášející na Francouzském gymnáziu v Praze. Název přednášky: Ekonomické a socialní vědy.
 • 2014-2017: Přednášející na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Název přednášky: Sociologie psaní.
 • 2013-2014: Přednášející na Université Paris 12. Název přednášky: Úvod do sociologie.
 • 2012-2013: Přednášející na Université Paris 13 a na Institut Régional du Travail Social. Název přednášky: Úvod do sociologie.

Ceny

 • 2018: Cena Eurocon za “„nejlepší evropský časopis sci-fi“ s magazínem Angle Mort.
 • 2018: Laureát stipendia 8/9 z fondů EHESS (téma: psaní)
 • 2014: Laureát PhD stipendia (Région Île-de-France Mobi’Doc)

Publikace

Vědecké revue 
 • 2019: Revue Socio, číslo 13, téma: “Science et Science-Fiction”, ve spolupráci s Stéphanem Dufoix (SciencePo, Paris)
Vědecké články
 • 2021: « Re-searching Fiction: Interspecies Assemblages between Science and Fiction in the Anthropocene », Configurations (05/02/2021), Johns Hopkins University Press; (ve spolupráci s Chiara Mengozzi).
 • 2020, « La Science : l’affaire de tou.te.s », Mediapart, dosputné online: https://blogs.mediapart.fr/julien-wacquez/blog/050620/science-laffaire-de-toutes
 • 2020, « Le Dire des choses : de l’entaille à la surface. Parcours de lecture à propos du livre de Romain Bertrand ‘Le Détail du monde’ », Carnet de Recherches du CEFRES, dostupné online: https://cefres.hypotheses.org/1766
 • 2020: “La Défamiliarisation du monde : trois exemples de ‘fiction climatique’ française “, Modern Language Notes, Johns Hopkins University Press (with Chiara Mengozzi, Charles University).
 • 2019: ” ‘Welcome to the real world:’ Champ libre à la science-fiction “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” Les Réalismes de L’Anneau-Monde “, Socio, issue 13.
 • 2019: ” La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson “, Gradhiva, issue 29.
 • 2019: ” La Sphère de Dyson : objet de fiction et de science “, Revue de la BNF, issue 58.

Další aktivity

 • 2016: Zakladatel a ředitel bilingvní revue Blind SpotAngle Mort („mrtvý úhel“).