Mathieu Lericq: výzkum a CV

Znepokojivé důvěrnosti ve filmech z komunistického Polska (1968-1989): zrození bio-kinematografie?

Osa II: Normy a transgrese

Kontakt: mathieu.lericq@cefres.cz

Tento výzkumný projekt se zabývá přítomností a hodnotou, jaká byla přisuzována tělu ve východoevropské kinematografii vznikající v poslední fázi komunistické éry (1968–1989). Snaží se propojovat estetickou a antropologickou perspektivu  a pracuje s tezí, podle níž jsou vyobrazení citových, rodinných a sexuálních vztahů jednou ze sfér, v nichž můžeme vypozorovat rozdíly v „odolnosti“ vlastní občanské společnosti.

Za pomoci mnohých archivních zdrojů si tato doktorská práce klade za cíl potvrdit myšlenku, kterou vyzdvihuje soudobá historiografie, podle níž se mimo viditelné proudy politické a umělecké disidentské činnosti zrodily i formy odporu méně zjevné (nikoliv však slabší co do vlivu na každodenní život). Relativně skrytá hnutí bojující za legitimizaci homosexuality patří ke kritikům dobového symbolického řádu.

Co se týče studovaného filmografického korpusu,  ten zahrnuje desítku stylově velmi různorodých děl od uznávaných režisérů (Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Andrzej Żuławski, Jerzy Skolimowski), neuznaných režisérů (Janusz Kijowski, Barbara Sass, Marcel Łoziński) nebo těch naprosto neznámých (Piotr Majdrowicz). Všichni tito umělci sdílejí způsob, kterým nahlížejí prostřednictvím poetických forem na tělo nejen jako na terč socialistické moci (tak, jak se objevilo pod tíhou hrozeb studené války), ale také jako na vodítko, prostřednictvím kterého  jsou promýšleny vnucené vzorce a formulována vyjádření ve prospěch subjektivnější pravdy.

Takto nastolená znepokojivá a etická zkušenost se stává součástí představ, jejichž způsoby, limity a účinky budou pečlivě nahlédnuty prizmatem teorií Leszka Kołakowského a Michela Foucaulta.

CV

Vzdělání

2014— : Doktorská studia v oboru Filmová věda, Aix-Marseille Université (LESA)

2010–2012: 2. ročník magisterského studia v oboru Filmová věda – Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (specializace Kulturní dějiny a Antropologie). Název práce: La promesse d’une mémoire – Des décombres aux déchets : expérience de ruines dans “Kanał” et “Cendres et diamant” d’Andrzej Wajda

2009–2010: 1. ročník magisterského studia v oboru Filmová věda – Jagellonská univerzita (Krakov) / Vědecký referent: Tadeusz Lubelski

2008–2009: Bakalářské studium v oborech Filmová věda a Literární věda

2006–2008: Classes préparatoires na Ecole Normale Supérieure – Lycée Frédéric Mistral (Avignon)

Pobyty v zahraničí

2016: Stipendium polské vlády (Polské velvyslanectví ve Francii).  Dlouhodobý pobyt na Jagellonské univerzitě (Krakov). Školitel: Tadeusz Lubelski

2015: Krátkodobý výzkumný pobyt v Centre Marc Bloch (Berlín)

2009–2010: Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS na Jagellonské univerzitě v Krakově. Školitel: Tadeusz Lubelski

Výuka

2017/2018: Vyučující v oboru Filmové vědy na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

2016/2017: Vyučující v oboru Filmové vědy na Université d’Aix-Marseille (ZS), poté na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (LS)

Organizace výzkumných aktivit

2017: Organizace mezinárodní konference ‘Homosexualité communiste (1945-1989)’ v Paříži (Paris-Est Créteil, EHESS, Paris-Sorbonne)

Publikace

Články
 • (připravované vydání) « Exposer un corps “homosexualisé” en Pologne (post)communiste : l’archéologie d’un trouble », sborník z konference Représentations-limites des corps sexualisés dans le cinéma et l’audiovisuel contemporains, Collection Théorème, Presses de la Sorbonne Nouvelles, 2017
 • « Le cinéma de Krzysztof Kieślowski (1966-88) : une expérience politique de l’intime », in: Tadeusz Lubelski, Ania Szczepanska (dir.), La double vie de Kieślowski, sborník z konference, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, webová stránka HiCSA, 2017, pp. 110-128
 • « La caméra dans la plaie : notice sur L’Homme blessé(1983) », in: Myriam Tsykounas (dir.), Chéreau à l’œuvre, Presses Universitaires de Rennes, 2016, pp. 187-190
 • « Masculinités laborieuses : corps d’ouvriers et des travailleurs face au trouble du genre dans le cinéma polonais (1953-2010) », in: Geneviève Sellier (dir.), Masculinités imaginées, revue Genre en Séries : cinéma, télévision, médias, n°4, pp. 58-84
 • « Constater une présence : personnes hors-normes et personnages homosexuels dans le documentaire est-européen depuis 1989 », dans Nadège Ragaru, Ania Szczepanska (dir.), L’écriture documentaire de l’histoire : le montage en récit, sborník z konference, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, webová stránka HiCSA, zveřejněno 9. září 2016, pp. 56-72

Účast na seminářích a konferencích

 • 2017: konference ‘Sensibility and the senses : Media, Bodies, Practices’ (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3). Název příspěvku: « A Feeling of History : Polish Films As a Sentitive Tool for Rethinking the (Communist) Past in the Contemporary Academic World »
 • 2016: konference ‘La Double Vie de Kieślowski’ (Université Paris Sorbonne). Název příspěvku: « Krzysztof Kieślowski entre intimité et intimidation. Une anthropologie filmique du geste »
 • 2015: konference ‘Représentations-limites des corps sexualisés dans le cinéma et l’audiovisuel contemporains’ (Université Paris 3, IRCAV). Název příspěvku: « Exposer le corps homosexualisé : archéologie performative d’un interdit visuel »
 • 2015: konference ‘L’écriture documentaire de l’histoire : le montage en récit’ (HiCSA, Université Paris 1, Paříž). Název příspěvku: « De la personne hors-normes au personnage homosexuel : stratégies de légitimation identitaire dans le documentaire est-européen »
 • 2015: konference ‘Sex and sexualities in Central and Eastern Europe’ (Central European University, Budapešť). Název příspěvku: « Red flag and pink taboo : How to negociate homosexual cinematic genealogies in Central-Eastern Europe (1968-2015) »
 • 2015: konference ‘Violence, Representations and Sexuality- International Network for Sexual Ethics and Politics’ (Ghent University, Belgie). Název příspěvku: « Homosexualities facing (Post-)communist repressions – a cinematic genealogy of fear and violence »
 • 2014: konference ‘Screen memories – Depictions of State Socialism and 1989 in Screen Media’ – International Film Festival & Conference (Budapešť). Název příspěvku: « Queer communism in cinema : issues of bodies and power within GDR and Hungary in the 1980’s »
 • 2014: konference ‘25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communications Industries’ (New York University, Praha). Název příspěvku: « Post-Communism and homosexuality: from repression to recognition, fiction and documentary cinema facing a political and social taboo »
 • 2014: konference ‘Comment j’ai fêté la fin du monde. 1989 dans le cinéma d’Europe centrale et orientale’ (Centre Marc Bloch, Berlín). Název příspěvku: « (Post-)Communisme et homosexualité au cinéma : Le coming-out de 1989 comme annonciateur d’une (partielle) levée d’un tabou social »
 • 2014: konference ‘L’écriture documentaire de l’histoire : le communisme diffracté dans l’après-1989 – Journées d’étude’ (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Jazyky

 • Francouzština: mateřský jazyk
 • Angličtina: středně pokročilý
 • Němčina: středně pokročilý
 • Polština: středně pokročilý