Florence Vychytil-Baudoux: výzkum a CV

Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980

Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

Má práce se zabývá strategiemi politického začlěňování komunit polské diaspory (Polonia) ve Spojených státech, v Kanadě a ve Francii po druhé světové válce. Přesněji zkoumám transformaci imaginace a kolektivní politické aktivity na sklonku světového konfliktu a během studené války. Zároveň mne zajímá, jakým způsobem polské komunity chápaly a konceptualizovaly své občanství v zemi pobytu a jak s ním nakládaly.

Analýza zdrojů a časové posloupnosti vede zejména ke zkoumání tématu prizmatem proudění a přesunů, kladouc si otázky jak ohledně podmínek a struktury těchto přesunů, tak ohledně jejich přijetí. Ve snaze o charakterizaci takto modernizovaného nadstátního prostoru si tento výzkum klade za cíl přispět k obnovení až dosud spíše roztříštěné historiografie polské diaspory a uvažuje o pojmech diaspora a nadnárodnost [transnationalism]. V kontextu poznamenaném začleněním Polska do sovětského bloku a postupnou izolací polských institucí v londýnském exilu se brzy dostala do popředí Severní Amerika, což nás nutí přezkoumat chápání pojmů centra a periferie.

CV

Vzdělání

2008- : Doktorské studium v oboru dějin imigrace na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paříž). Název disertační práce: Entre citoyenneté, ethnicité et politique d’exil, les logiques de l’intégration politique de la Polonia : France, Etats-Unis, Canada, 1945-1980. Vedoucí práce: Nancy L. Green

2006-2008: Magisterské studium v oboru dějin mezinárodních vztahů, Sciences Po, Paříž. Název diplomové práce: Le comité électoral des Polonais naturalisés, 1953-1976. Vedoucí práce: Maurice Vaïsse

2003-2006: Bakalářské studium v oboru středo- a východoevropských studií Sciences Po, Paříž / Dijon

Publikace

Článek
 • « Le Comité électoral des Polonais naturalisés (1953-1976) : une expérience polonienne en France », Relations Internationales, 2010/1, n° 141, p. 65-81.
 • « S’approprier la citoyenneté française : la négociation d’une nouvelle économie de la polonité en France pendant la Guerre froide » (v tisku).
Recenze
Zprávy z vědeckých událostí

Příspěvky: konference a workshopy

 • « Construire la diaspora : circulations franco-américaines au sein de l’émigration polonaise pendant la Guerre froide » – Doktorský studijní den GDR Connaissance de l’Europe Médiane, 18 května 2018, Paříž (Francie)
 • « S’approprier la citoyenneté française : la négociation d’une nouvelle économie de la polonité en France pendant la Guerre froide » – Mezinárodní kolokvium organizované Centre de Civilisation Française et d’Etudes Francophones de l’Université de Varsovie / Centre de Civilisation Polonaise de l’Université Paris-Sorbonne ve spolupráci s Centre d’Etudes des Migrations de l’Université de Varsovie, « La diaspora polonaise en France, 1918-2018. Etat de l’art et nouvelles perspectives », 27. a 28. března 2018, Varšava (Polsko)
 • « La dispersion polonaise, une communauté atlantique ? » — workshop v CRHIA / Université de la Rochelle, « Les circulations dans l’espace atlantique à l’époque contemporaine. Nouvelles approches, sources et méthodologies », 11. prosince 2015, La Rochelle (Francie)
 • « La dispersion polonaise à l’épreuve de la guerre froide : politique d’exil et nouveaux modèles de polonité » — mezinárodní konference pořádaná Francouzským národním archivem a Cité nationale de l’histoire de l’immigration, « La nationalité en guerre », 3.–4. prosince 2015, Paříž (Francie)
 • “Citizenship practices during the Cold War: a Polish American model?” — 72. Výroční konference Polish American Historical Association, 2.–4. ledna 2015, New York City (USA)
 • « Entretenir la polonité par-delà le territoire : exilés polonais et Polonia(s), 1939-1980 » — workshop v CRHIA / Université de Nantes, « Droits, liens à la nation et territoires en Europe », 28. listopadu 2014, Nantes (Francie)
 • “Political Integration as a By-Product of Exile Politics: Polish-Americans During the Cold War” — mezinárodní konference pořádaná Gdaňskou univerzitou a Polish American Historical Association, “East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations”, 31. května–1. června 2012, Gdaňsk (Polsko)
 • « Citoyens et patriotes : la Polonia pendant la Guerre froide » – Mezinárodní kolokvium organizované Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration « Homeland Connections. E-Diasporas Atlas / A Century of Transnationalism », 23.-25. května 2012, Paris (France)

Ceny a ocenění

 • 2011-2012 : 8 měsíční výzkumný pobyt na l’Immigration History Research Center, University of Minnesota, Spojené státy :
  • Fullbrightovo stipendium, hostující doktorand ;
  • Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), Stpendium Monique Fouet (podpora mobility) ;
  • Institut des Amériques, Pôle Nord-Est : podpora mobility
 • 2010 : Stupendium poskytnuté Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International (MAECI) Canada : 3 měsíční výzkumný pobyt na Institut d’Etudes Canadiennes, Université d’Ottawa (Kanada), leden-březen 2010.
 • 2009 : Stipendium polské vlády: 2 měsíční výzkumný pobyt na Jagellonské univerzitě (Krakov, Polsko), říjen-prosinec 2009.

Jazykové schopnosti

Francouzština: mateřský jazyk
Angličtina: bilingvní
Polština: plynně
Čeština: plynně