Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni

Projekt je součástí programu TANDEM, který spojuje Akademii věd České republiky (AV ČR), Karlovu Univerzitu (UK) a CEFRES/CNRS v rámci Platformy CEFRES usilující o excelenci ve společenských a humanitních vědách.

Prasata divoká (Sus scrofa) se pravidelně objevují v evropském veřejném diskurzu, neboť jejich počet velkolepě vzrůstá po celém kontinentu. Zatímco v některých částech Evropy vzbuzuje tento synantropní druh sympatie, v dalších mu lidé „vyhlásili válku“ kvůli rozsáhlým škodám, které působí v krajině, zemědělství, dopravních sítích, i kvůli chorobám, které se v zahušťující populaci divokých prasat mohou snadno šířit a ohrozit i chovy jejich domestikovaných příbuzných. V této souvislosti se ptáme, jak v dynamicky se měnících socio-environmentálních souvislostech figurovalo a figuruje prase divoké v životech lidí a naopak, lidé v životech prasat. Náš výzkum se bude ubírat dvěma směry.

V první řadě se zaměříme na výše zmíněný vztah jako takový, přičemž predace bude důležitým tématem našeho zájmu. Studie lovu v mimoevropských kontextech (např. v Africe, Amazonii či na Sibiři) vedly k četným teoretickým a metodologickým inovacím v oblasti sociální antropologie – od výzkumů společností lovců-sběračů ukotvených v přírodovědných paradigmatech až po nedávný fenomenologický návrat k animismu jako analytické kategorii. Nicméně témata jako jsou evropský lov a myslivost v této literatuře často chybí, což bychom rádi napravili. Zajímá nás, co nového můžeme o evropské myslivosti říci s pomocí sociálně antropologických přístupů i jak může toto téma posunout sociálněvědní teorii.

Za druhé použijeme prase divoké jako heuristický nástroj pro pohled na celou řadu témat, z nichž mnohá přitahují pozornost jak ve společnosti, tak v sociálních vědách. Jsme přesvědčeni, že následováním divokých prasat napříč různými kontexty získáme nový pohled na otázky, jako jsou vlastnictví půdy a pozemkové reformy, právní postavení zvířat, znečištění životního prostředí, bezpečnostní a hygienické normy, multiformní politiky péče, úloha prasat jako laboratorních zvířat (včetně genetické konvergence s lidmi a xenotransplantace), či legislativa týkající se držení střelných zbraní.

V současné době se náš tým skládá ze čtyř výzkumných pracovníků. Luděk Brož a Virginie Vaté jsou hlavními partnery projektu TANDEM a reprezentují AV ČR a CNRS. Aníbal Arregui a Marianna Szczygielska jsou postdoktorandi.

Z geografického hlediska se náš výzkum zaměří na divoká prasata a „jejich“ lidi v České republice, Francii, Polsku a Španělsku. K tématu přistupujeme maximálně otevřeně a citlivě vůči neočekávaným podnětům a zvratům, jako prospektoři nových pohledů, témat a propojení. V každém případě máme zájem nejen analyticky porovnávat data vytvořená naším týmem, ale též ambici rozvíjet spolupráci s kolegy z dalších relevantních oborů. Máte-li zájem o spolupráci, pak nás neváhejte kontaktovat!

Sledujte nás na našem výzkumném blogu “boar”.