Olga Słowik: výzkum a CV

Jídlo, rod, identita a jejich vzájemné propojení v současné české próze

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: olga.slowik@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve své dizertaci se věnuji způsobu, jakým motiv jídla zasahuje do rozsáhlé problematiky hledání  a konstruování identity ženských postav a vypravěček v současné české próze.

Jídlo hrálo v životě žen odjakživa velkou roli. Na konci 20. a v počátku 21. století se však vztah žen k jídlu stal ve střední a západní Evropě rozporuplným. Přímé důsledky této proměny jsou viditelné i v literatuře, nejvýrazněji snad v knihách pro mládež a autobiografiích tematizujících poruchy příjmu potravy. Zároveň však motivy jídla vstupují do mnoha dalších literárních textů , nicméně v analýzách a recenzích jsou mnohokrát přehlíženy. Dle mého názoru může ale jejich reflexe obohatit interpretaci, především když se jedná o texty, jejichž protagonistky zakoušejí “potíže s identitou”. Těm se věnuji v interpretační části mé práce, ve které analyzuji texty Alexandry Berkové, Zuzany Brabcové, Jakuby Katalpy a Anny Bolavé.

CV

Vzdělání

od 2015: Doktorské studium oboru Dějiny české literatury a komparistiky, Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK

2011-2014: Magisterské studium oboru Český jazyk a literatura, Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK

2008-2011: Bakalářské studium oboru Slavistika se zaměřením na český jazyk, Filologická fakulta, Jagellonská univerzita, Krakov

Studijní pobyty

  • 2016–2017: Fakulta polonistiky, Varšavská univerzita, Polsko
  • 2012–2013: Humanistická fakulta, Georg-August-Universität, Göttingen, Německo
  • 2010–2011: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Ocenění

  • Cena Vladimíra Macury 2017 udělená Ústavem české literatury AV ČR za článek Žena stereotypní, žena “experimentální“? Prolegomena k ženským postavám v díle Alexandry Berkové

Pracovní zkušenosti

2017-2018: Tlumočnice a asistentka režiséra, Divadlo pod Palmovkou, Praha

2017: Vedení semináře What is a Woman? Interpreting Lyrics through a Feminist Lens, Ústav české literatury a komparistiky, FF UK

2015–2017: Redaktorka polské sekce portálu CzechLit.cz

od 2015: novinářka, spolupráce s Gender Studies o.p.s., A2larm.cz, Demokratický střed, Krytyka Polityczna

od 2014: překladatelka a lektorka polštiny

Vybrané publikace

  • Antropologie a literatura. Pár poznámek k inspiracím z Polska. Slavica Iuvenum XVIII. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, p. 234-246
  • Ukážu ti lásku v hrsti hvězd. Julia Fiedorczuk a ekopoetika. A2, 19/2017, p. 4
  • (s Libuší Heczkovou) Tschechische Nachfolgerinnen Bertha von Suttners. Suttner im KonText: Interdisziplinäre Beiträge zu Werk und Leben der Friedensnobelpreisträgerin (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte). Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH, 2017, p. 171-184

Vybrané příspěvky na konferencích

  • Žena stereotypní, žena „experimentální“? Prolegomena k ženským postavám v díle Alexandry Berkové. Studentská literárněvědná konference 2017, AV ČR
  • Czy glebę się je? O cielesności w powieści Jakuby Katalpy. Příspěvek na konferenci Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze, Univerzita Marie Curie-Sklodowské, Lublin, Polsko, 2016
  • Jadłowstręt psychiczny w interpretacjach feministycznych lat 80. i 90. XX wieku. Příspěvek na konferenci Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, Univerzita Kazimíra Velkého, Bydhošť, Polsko, 2016

Jazyky

polština (mateřský), čeština (aktivní), angličtina (aktivní), němčina (pokročilý), francouzština (začátečník)