Felipe Kaiser Fernandes: výzkum a CV

Vznik obchodnického národa. Etnografie obchodních sítí Vietnamců ve střední Evropě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: felipe.fernandes@cefres.cz

Ve svém dizertačním projektu se pod vedením profesorky Sophie Wahnich věnuji fenoménu tržiště (např. bazaar, fea, feira, souq, street market, tržnice). Tržiště chápu jako spletité místo, které je svědkem trajektorií migrujících žen, svědkem jejich vysídlení a jejich snahy o ekonomickou aktivitu. Můj výzkum se zaměřuje na nadnárodní obchodní místa, která jsou dějištěm každodenních praktik a materiálních dohod, které propojují různé sociální skupiny, jako jsou místní obyvatelé, politické autority, klienti a obchodníci.

Zaměřím se na konkrétní tržiště ve dvou evropských zemích, ve Francii a v České Republice. Mým cílem je porozumět migrujícím ženám jakožto aktérům šedé ekonomiky skrze optiku intersekcionality a transnacionalismu. Pomocí multi-sited etnografie budu sledovat, jak tyto ženy budují a udržují síť svých sociálních kontaktů, a to nejenom v zemi, kde právě pobývají, ale i se zemí svého původu.

Můj doktorát bude založený na terénním výzkumu, který provedu v následujících lokacích v České Republice: Tržnice SAPA nacházející se v areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny na okraji Prahy a vietnamská tržnice v areálu Excalibur City nacházející se poblíž Znojma v blízkosti Česko Rakouské hranice. Ve Francii uskutečním terénní výzkum  v tržnicích nacházejících se v pařížském region Ile-de-France: Vitry-sur-Seine a Saint-Denis. Tato tržiště jsem vybral nejenom z důvodu, že v nich pracuje mnoho migrantů, ale i kvůli neformální povaze jejich hospodářské činnosti.

CV

Vzdělání

od 2017: Doktorské studium Sociální antropologie a Etnologie pod vedením Sophie Wahnich, École des hautes études en sciences sociales

2015-2017: Magisterské studium Humanitních a sociálních věd, Diplomová práce : Conflits d’appropriation et de cohabitation dans les espaces publics du centre historique de Saint-Denis, vedoucí práce: Agnès Deboulet, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis

2014-2016: Magisterské stadium, obor Administrace a Field Management, Diplomová práce: Tecendo redes : O organizar ampliado em uma favela através de da terapia integrativa comunitária, Vedoucí práce : Ana Silvia Rocha Ipiranga, Center for Applied Social Sciences, Ceará State University, Brazil

2006-2011: Bakalářské studium, obor Management, Federal University of Ceará (UFC)

Vybrané publikace a příspěvky na konferencích

 • Fernandes, Felipe Kaiser, Ipiranga, Ana Silvia, Organizing precarious spaces: An actor-network approach on favelas. 32. kolokvium EGOS (European Group for Organizational Studies), Neapol, 2016
 • Fernandes, Felipe Kaiser, Ipiranga, Ana Silvia, Spatialities and organizing on favelas. Workshop Organizations, Artifacts and Practices (OAP), Lisabon, 2016
 • Fernandes, Felipe Kaiser, Bezerra, Mariana, Ipiranga, Ana Silvia. História da Escola de Administração do Ceará: Uma educação para o desenvolvimento?, 3. kongres Brazilian Society of Organization Studies (SBEO), Espírito Santo, Brazílie, 2015
 • Moraes, Cynara ; Fernandes, Felipe Kaiser ; Stephany Filho, Luis. ; Silva, Vitória. A Influência Dos Professores Com Experiência Profissional Exterior Ao Magistério Superior Na Intenção Empreendedora De Estudantes De Administração, 8. kongres Franco-Brazilian Institute of Business Administration (IFBAE), Gramado, Rio Grande do Sul, 2015.
 • (chystaný článek) Bezerra, Mariana, Fernandes, Felipe Kaiser, Chaym, Carlos Dias, Ipiranga, Ana Silvia. History of Ceará Administration School: An education for development? ReGeA – Journal of Management Analysis, Unichristus
 • Stephany Filho, Luis, Silva, Vitória, Moraes, Cynara, Fernandes, Felipe Kaiser, Morales, Jose The influence of teachers with non-academic experience on entrepreneurial intent of administration students. Business Management Review (BMR), v.4, p.761, 2015

Vědecká činnost

 • Organizace mezinárodního kolokvia International Colloquium Contradictions urbaines #1: recherches citoyennes, état des lieux et perspectives na francouzské National School of Architecture Paris Val-de-Seine, 28. března 2017
 • Skupinový výzkum “la Rue de la République” (Republic Street) – Marseille, France. Workshop kolektivního výzkumu v Marseille: « Disparition et résistance de la ville populaire », koordinováno Khedidja Mamou a Agnès Deboulet (ENSA Montpellier, Paris 8) a asociací Un centre ville pour tous, 30. 1.-5. 2. 2016
 • Mezinárodní sympozium marketing a inovací: connecting Brazil and Canada for innovation, organizované  Simon Fraser University, Beedie School of Business a Center for Applied Social Sciences, Ceará State University, Brazílie, 2.-3. července, 2014
 • 2017: Student Frech-egyptian Exchange program Research Campus France-Lavue (Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement), organizováno profesorkou Agnès Deboulet a Housing and Building National Research Center (HBRC)
 • 2014–2016: Urban practices and aesthetics organization of cities. Výzkumný projekt financovaný Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, CAPES, Brazílie.
 • 2012–2015: Organizing practices in a scientific laboratory R&D of Northeast Biotechnology Network (Brazil). Výzkumný projekt financovaný CNPq (Brazilian Council for Scientific and Technological Development)