Raluca Muresan: výzkum a CV

Kultura, městská společnost a teritoriální znázornění. Architektura veřejných divadel ve východních zemích Habsburské monarchie (1770–1812)

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: raluca.muresan@cefres.cz (od 1. září 2018)

Má dizertační práce zkoumá mechanismy vzniku budov veřejných divadel ve městech nacházejících se ve východních zemích Habsburské monarchie. Zajímají mne divadelní budovy postavené mezi léty 1770–1812, a to konkrétně jejich architektonické zvláštnosti a jejich vliv na představy o urbanitě měst, ve kterém byly postaveny. Označením východní země myslím země na východ od hranice se Svatou říší římskou: Uhersko, země Koruny Svatoštěpánské a Haličsko-volyňské knížectví.

Problematika práce spočívá ve studiu očekávání, která měly divadelní budovy v tehdejší době naplňovat. Požadavky kladené na divadla v germánském prostředí byly založené na myšlence, že dobře zařízené divadlo má být zárukou “morální kvality”, “slušnosti” a “civilizovanosti”. Podoba divadel taktéž vychází ze správních reforem Marie Terezie a jejího nástupníka Josefa II. Ty mimo jiné vedly k větší centralizaci a k většímu vlivu komory na stavbu veřejných budov a městské záležitosti obecně.

Můj výzkum bude v první řadě studií uměleckých transferů, která bude založena na zkoumání mobility herců, architektů, impresáriů, úředníku a sponzorů. Mým cílem je zároveň zrelativizovat architektonickou typologii a pokusit se o nastínění nového přístupu ke genealogii založeného na porovnání korpusu různorodých divadelních budov blížících se lidové architektuře.

Zvláštní pozornost bude věnována způsobu, jakým jsou tato divadla popisována, hodnocena a porovnávána v dobovém tisku, cestovních denících a v samotných projektech předložených vrchnosti. Zabývám se mimo jiné způsobem, jakým tyto popisy představují divadla jako důkaz „evropanství“ těchto vzdálených krajů na základě sdílených představ o periferii. Díky porovnání rozdílných diskursivních znázornění bych chtěla uchopit způsob, jakým se mění podoby textů o divadle na základě různých forem a geografických území.  Součástí mé dizertace je tak i důkladná analýza kulturní a politické konstrukce modelu centra a periferie.

CV

Vzdělání

Od 2013: Doktorské studium oboru Dějiny umění pod vedením profesora Jean-Yves Andrieux na Université Paris-Sorbonne, Centre André Chastel, téma dizertační práce : Kultura, městská společnost a teritoriální znázornění : Architektura veřejných divadel ve východních zemích Habsburské monarchie mezi lety 1770 a 1812

2011-2013: Magisterské studium oboru Dějiny Umění pod vedení profesora Jean Yves Andrieux na Université Paris-Sorbonne, UFR Archéologie et Histoire de l’art, téma diplomové práce : Od scény k budově : stratégies d’affirmation d’une architecture théâtrale ve východních zemích Habsburské monarchie od konce 18. století do roku 1820

2009-2011: Magisterské studium oboru Dějiny a Teorie umění se zaměřením na Historii a metodologii vyhledávaní obrazu pod vedením profesorky Ioana Beldiman na Bucharest National University of Arts, téma diplomové práce: Architektura prvních divadel v Sibini a Kluži ve 14. století

Pracovní zkušenosti

2013-2016: Allocataire-Monitrice na Université Paris-Sorbonne, UFR d’Histoire de l’art et archéologie

2013-2014 : Výuka kurzu “Introduction à l’Histoire de l’art” pro 1.  ročník bakalářského studia

2014-2015 : Výuka kurzu “Vocabulaire et technique de l’archéologie et des arts” pro 1. ročník bakalářského studia  (pod vedením Alexandra Gady)

2015-2016 : Výuka kurzu “Palladio et le palladianisme en Europe (XVIe-XXe siècles)” pro 3. ročník bakalářského studia (pod vedením Alexandra Gady)

Vybrané příspěvky na kolokviích/konferencích 

 • 29.06.2017 : Konference Jour-Fixe de l’Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Österreichische Akademie der Wissenschaften. Název příspěvku: « Zwischen Inszenierung des Herrschers und adeligen Ansprüchen: Die Wahl des Standorts für ein neues Theater in Preßburg (heute Bratislava) im Jahre 1774 » [Entre mise en scène du monarque et aspirations nobiliaires : le choix de l’emplacement pour un nouveau théâtre à Presbourg (auj. Bratislava) en 1774]
 • 16-18.06.2016: Kolokvium Décapitalisations: Contestations, exils, transferts, bicéphalie… des villes capitales organizované Université Paris-IV-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle- Centre André Chastel. Název příspěvku: “Bâtir un « théâtre digne d’une capitale » : enjeux politiques et symboliques de l’architecture théâtrale dans la fabrique de la « capitalité ».L’héritage du théâtre de Presbourg (fin XVIIIe s. – début XIXe s.)”
 • 18.03.2016 : Studijní den GDR CEM (Connaissance de l’Europe Médiane), Antoine Marès, CNRS. Název příspěvku: « Émergence des théâtres publics dans les pays orientaux de la Monarchie des Habsbourg (1773-1812): une architecture pour un théâtre ‘décent’». Diskutující: Mme Marie-Elisabeth Ducreux et Mme Nadège Ragaru
 • 28.01.2016 : Doktorský den « Art et Idéologie » organizovaný Centre André Chastel. Název příspěvku : « Le théâtre apprend à aimer la vertu et à fuir les vices » : Arguments moralisateurs dans les demandes de la construction des théâtres de Pest, Presbourg et Buda » (chystaný článek o rozsahu 4500 slov v carnet hypothèses de l’ED 124)
 • 14-17.10.2015: Kolokvium Entangled Histories, Multiple Geographies, Belgrade; organizované European Architectural Historians Network ve spolupráci s Faculté d’Architecture de l’Université de Belgrade, Belgrade, Serbie. Název příspěvku: « Theatre Buildings – Proof of Civilisation: Ofen (1786-7), Hermannstadt (1787-8), Kaschau (1786-90) » (článek o rozsahu 3000 slov ve sborníku kolokvia)

Odborné články

 • « Theatre Buildings – Proof of Civilisation: Ofen/Buda (1786-7), Hermannstadt (1787-8), Kaschau (1786-90) », in: Vladan Djokić, Ana Nikezić, Ana Raković (ed.), Entangled Histories, Multiple Geographies : Papers from the international scientific thematic conference EAHN 2015 Belgrade, Belgrade, Belgrade University – Faculty of Architecture, 2017, p. 78-85. ISBN 978-86-7924-174-0

Chystané články 

 • “Le théâtre ‘apprend à aimer la vertu et à fuir les vices’ : de l’art de défendre l’utilité d’un théâtre en dur dans les villes du royaume de Hongrie entre 1773 et 1790 (Presbourg [Bratislava], Pest et Bude) », vyjde v Carnet Hypothèses de l’ED 124.
 • « ‘[T]ant pour le decorum de la ville que pour le profit du patrimoine royal’ : Enjeux politiques et économiques à propos  du futur théâtre de Pest (1789-1793), vyjde v Cahiers SIRICE
 • « La question de la ‘ville-résidence’, ‘ville-capitale’ et ‘ville de couronnement’ dans la Hongrie de Marie Thérèse et le projet d’amplification de la ville de Presbourg (Bratislava) entre 1774-1779 », vyjde v: Armelle Enders (dir.), Les villes-capitales de la nation à la mondialisation. Une histoire de la capitalité contemporaine, Paříž, Éditions de la Sorbonne, (konec 2018, začátek 2019)

Recenze

 • Ter Minassian Taline (dir.), Patrimoine & Architecture dans les Etats Post-Soviétiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 320 p. (Art et Société) in : La Revue de l’art, no 189, 2015/3, p. 76-77. ISSN 0035-1326
 • Toader Popescu, Proiectul feroviar românesc (1842-1916) [Le projet ferroviaire roumain (1842-1916)] Bucarest, Simetria, 2014, 294 p. in : La Revue de l’art, no 191, 201­­6/1, p. 84-85. ISSN 0035-1326

Stipendia

 • 01.02.-30.09.2017 Stipendium “Richard Plaschka” institution de rattachement Institut für Kultur Wissenschaften und Theaterheschichte, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň, koordinátor : Dr. Elisabeth Großegger
 •  01.10.2016-31.01.2017 Stipendium maďarské vlády spravované Foundation Tempus poskytnuté za účelem výzkumného pobytu v Budapešti. Institution de rattachement Univerzita v Pésci. koordinátor : Pr. Dr. Jozsef Sisa
 • Bourses de mobilité de l’ED 124, UFR Histoire de l’art et archéologie, Université Paris-Sorbonne, pour un séjour de recherches à Zagreb (02.08.2015-17.08.2015) et à L’viv (11.02.2018-25.02.2018)

Jazyky

Rumunština (mateřský jazyk), Francouzština (pokročilý), Němčina (pokročilý), Angličtina (pokročilý), Maďarština (středně pokročilý), Chorvatština (mírně pokročilý), Polština (začátečník), Slovenština (začátečník), Ukrajinština (začátečník)