Archiv rubriky: Non classé

Jana Vargovčíková: výzkum a CV

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

SONY DSCProjekt si klade za cíl na pozadí stále výraznějšího zapojení soukromých aktérů do procesů veřejného rozhodování, ať už prostřednictvím tzv. fór stakeholderů či expertních skupin, porozumět tomu, jaké jsou důsledky tohoto zapojení de facto, na úrovni symbolické, tedy pro samotné vymezení statusu soukromých i veřejných aktérů ve veřejném rozhodování. Předmětem zkoumání jsou za tímto účelem proměny, kterými prochází soubor praktik ovlivňování – ve srovnání s novými cestami zapojení soukromých aktérů do veřejného rozhodování – spíše klasických, lobbing. Na případech České republiky a Polska projekt analyzuje, jak si aktéři praktik, které jsou ve veřejných míněních vnímány jako málo legitimní až transgresivní, snaží vybudovat a vyjednat status a politickou legitimitu. V mnoha zemích Evropy lze totiž v posledním desetiletí pozorovat procesy profesionalizace a institucionalizace lobbingu. Právě tyto procesy pak tento projekt navrhuje zkoumat jako místa, kde se vyjednává o rolích a povinnostech dotčených aktérů a o legitimitě praktik lobbingu.

CV

Vzdělání

2011— Doktorské studium (cotutelle), Politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie, školitel: doc. Milan Znoj; Université Paris Ouest Nanterre La Défense, školitel: Georges Mink.

2004-2010 : Magisterské studium politologie a francouzské filologie (dvouobor), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Akademické profesní zkušenosti

leden 2012 – leden 2013 : Akademická asistentka na College of Europe (Collège d’Europe), kampus v Natolinu, Katedra interdisciplinárních evropských studií.

leden 2011 – prosinec 2011 : Mladý badatel, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Centrum globálních studií (Centrum excelence).

Výuka
 • Sociologie politiky (povinný kurz, bakalářské studium)
 • Soukromí aktéři v politice (výběrový kurz, magisterské studium)
 • Úvod do analýzy diskurzu (výběrový kurz, bakalářské studium)
Jazyky

angličtina, francouzština, čeština, slovenština, polština, němčina

Publikace
Kapitoly monografií
 • “Deliberativní demokracie: rozpravou za hranice liberální demokracie?”, in M. Znoj, J. Bíba, J. Vargovčíková, Demokracie v postliberální konstelaci, Praha, Karolinum, 2015.
Odborné články
 • “Professional Lobbyists as Representative Claim-Makers”, Human Affairs 25, n° 2, 2015, p. 142-152.
 • “Politická participace jako nezaujatá angažovanost v díle Hannah Arendtové”, Reflexe 44, n° 1, 2013.
 • “Le Groupe de Visegrad, 20 ans d’une alliance à géométrie variable”, Politique étrangère, n° 1, 2012.
 • “Diskursivní pojetí lobbingu jako proměnná ve výběru jeho regulačních mechanismů”, Politologická revue, n° 2, 2011.

Edita Wolf: výzkum a CV

Seneka, tragédie a soud

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Photo Edita WolfV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studiaV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studia Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva. Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva.

Pokračování textu Edita Wolf: výzkum a CV

Cécile Guillaume-Pey: výzkum a CV

De l’esprit à la lettre. Modalités d’appropriation de l’écriture dans des groupes tribaux de l’Inde

Axe de recherche 1: Déplacements, Dépaysements et Décalages

Kontakt: cecile.guillaume-pay@cefres.cz

Photo Guillaume-PeyÀ partir du XVIIIe siècle, parmi des populations colonisées, on relève de nombreuses occurrences de création de systèmes de signes graphiques dans le cadre de l’émergence de mouvements religieux. C’est le cas chez les Sora, un groupe tribal du centre-est de l’Inde. À la fin des années 1930, un instituteur sora invente un alphabet, dont chaque lettre matérialise une divinité, et auquel les dévots du mouvement religieux qu’il fonde rendent un culte. Avec la diffusion de cet alphabet divin, on assiste à l’émergence de nouvelles formes liturgiques et à la reconfiguration des modes de transmission des savoir-faire rituels. Il s’agira de comprendre comment un instrument de pouvoir-savoir tel que l’écriture a été remodelé par le paysage rituel dans lequel elle s’est enracinée, et d’évaluer dans quelle mesure un tel support, dès lors qu’il a été réapproprié de manière créative par les acteurs qui s’en emparent, contribue à redéfinir leurs pratiques et leurs représentations religieuses. Il conviendra en outre d’évaluer les diverses formes de résistances – aussi bien d’un point de vue social que cognitif – suscitées par cette nouvelle manière d’appréhender le divin. En partant d’une ethnographie menée dans une communauté où l’écriture est utilisée avant tout à des fins rituelles, il s’agira de proposer une étude comparative des contextes de création, de diffusion et d’usage de systèmes de signes graphiques inventés au cours du XIXe siècle dans des groupes tribaux en Inde.

CV

Situation actuelle

Chercheuse associée au Centre d’Anthropologie Sociale (LISST, UMR 5193, CNRS-EHESS, Université Jean Jaurès)

Formation

2012 : Qualification à la fonction de Maître de Conférences par le Conseil National des Universités section 20.

2011 : Doctorat d’Anthropologie – École des Hautes Études en Sciences Sociales. Titre : « Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora (un groupe tribal du centre-est de l’Inde ». Thèse dirigée par Marine Carrin (CNRS). Membres du Jury : J-P. Albert, A. De Sales, M. Carrin, G. Tarabout, G. Toffin. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité du jury.

2005 : D.E.A d’Anthropologie – École des Hautes Études en Sciences Sociales. Mention très bien, major.

2004 : Maîtrise de Philosophie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2003 : Maîtrise d’Anthropologie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2003 : Licence de Philosophie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2002 : Licence d’Ethnologie – Université Toulouse II, Le Mirail.

Bourses et financements

 • Bourse de recherche post-doctorale, Yale Institute of Sacred Music (2014-2015).
 • Bourse de recherche post-doctorale de la Fondation Fyssen (2012-2013).
 • Allocation de Recherche de l’EHESS (2005-2008).
 • Bourse de l’Institut National d’Histoire de l’Art (2006).

Expérience professionnelle

2014–2015 : Lecturer à Yale Department of Religious Studies.

2014 (second semestre) : Part-time lecturer à University College Cork. Modules enseignés : “Indigenous religions” (Licence), “Research methods and fieldwork project” (Master).

2012–2013 : Post-doctorante Fyssen à University College Cork et Queen’s University Belfast. Organisation d’un workshop intitulé “Indigenous Aesthetics and Marginalised Systems of  Knowledge”. Co-organisatrice d’un séminaire de recherche hebdomadaire (niveau Master/Doctorat). Interventions dans le cadre du séminaire “Deities, Devotion and Disciplines in Indian Religions” (Master).

2009–2011 : Organisation de cycles de conférences sur l’Inde et vacations à l’Université de Toulouse 2 Le Mirail, l’Université du Temps Libre et l’Université Populaire de Philosophie.

2005–2008 : Allocataire de Recherche et Monitorat à l’Université de Toulouse 2 le Mirail (64 heures / an).

Domaines de recherche

 • Inde, tribus
 • Religion et assertions identitaires
 • Pratiques esthétiques
 • Performances rituelles
 • Transmission des savoirs
 • Inventions et pratiques scripturaires

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture
 • “Pots-esprits et peintures-maisons chez les Sora”, in La force des objets, Archives de Sciences Sociales des Religions (à paraître).
 • “Corps de pierres, chants et grognements”, in « La puissance divine. Actes du colloque international en hommage à Jean-Pierre Vernant », Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences Religieuses (BEHE) (à paraître).
Chapitres d’ouvrages collectifs
 • “Whose centre? Gonasika, a tribal sacred place and a hindu centre of pilgrimage”, in M. Carrin & L. Guzy (dir.), Voices from the Periphery. Subalternity and empowerment in India, Routledge, 2012, p. 182-202.
 • “From blood to scripture. Religious conversions and the making of identity among the Sora (a scheduled tribe from Orissa-Andhra Pradesh border)”, in M. Carrin, G. Toffin & P. Kanungo (dir.), The Politics of Ethnicity on the Margins of the State: Janajati/Adivasis in India and Nepal, Primus, 2014, p. 223-239.
 • “From ritual images to Animated Movies. The transformative journey of Sora paintings”, in U. Skoda, B. Lettmann & N. Kumar (dir.) Mapping Visualities: India and its Visual Cultures, SAGE (sous-presse).
 • “Between village and school, Transmission of ritual knowledge among the Sora young generation”, in M. Carrin et D. Blanc (dir.), Transfer of knowledge and children agency: rebuilding the paradigm of socialization, Primus (sous-presse).
 • “Du rituel au dessin animé. Trajectoires d’images divines chez les Sora de l’Andhra Pradesh (Inde)”, in R. Rousseleau (dir.), L’art d’être autochtone : figure du tribal et figurations tribales en Inde  (à paraître).
Entrée de dictionnaire
 • “Ecritures révélées contemporaines”, in R. Azria, D. Hervieu-Leger, D. Iogna-Pratt (dir.), Dictionnaire dynamique des faits religieux. Vocabulaire des sciences sociales du religieux (soumis).
Comptes rendus d’ouvrages
 • M. Houseman, Le rouge est le noir.  Essais sur le rituel. (Toulouse, Presses Universitaire du Mirail, 2012), in L’Homme, n° 207-208, 2013.
 • A. Kedzierska-Manzon, Chasseurs mandingues. Violence, pouvoir et religion en Afrique de l’Ouest (Paris, Editions Karthala, 2014), in Archives de sciences sociales des religions (sous-presse)
Résumé de la thèse de Doctorat
 • C. Guillaume-Pey, « Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora, une tribu du centre-est de l’Inde », Archives de sciences sociales des religions, n° 160, 2012, p. 309-358.

Filip Vostal: výzkum a CV

‘Zpomalování’ modernity: riskantní, bezvýsledné nebo progresivní?

 

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: filip.vostal@cefres.cz

Pic-Filip-Vostal-247x300Filip získal PhD v oboru sociologie na University of Bristol. Jeho doktorandský výzkum kriticky zkoumal některé současné autory, kteří se zabývají problematikou sociálního času a akcelerace v pozdním kapitalismu (především práce Hartmuta Rosy) a řešil jak, a s jakými následky, se projevuje imperativ akcelerace v prostředí současné univerzity.

Filipův současný výzkum se stále zaměřuje na teorie sociální akcelerace, jejich využití a epistemologické limity. Zároveň se zabývá možnými průsečíky mezi teoriemi sociální akcelerace a STS (science and technology studies).

V rámci postdoktorandského působení v CEFRESu šetří potenciál a nástrahy tzv. „ideologie pomalosti.“ Jeho výzkumný projekt otevírá otázku, zda rozšířené volání po zpomalení (modernity/modernizace) obsahuje progresivní a transgresivní komponentu, či zda paradoxně nepředstavuje jeden z pohonů samotné dynamiky sociální akcelerace. Zkoumá též, zda a případně do jaké míry souvisí princip zpomalení s některými nebezpečnými proudy v současném politickém diskurzu.

Pokračování textu Filip Vostal: výzkum a CV

Communism from the viewpoint of societies

Cahiers du CEFRES n° 30, avril 2006
editor
Muriel BLAIVE
ISBN 80-86311-17-1
ISSN 1805-0336

This edition of the Cahiers du CEFRES is the result of a series of lectures organised at CEFRES during the autumn of 2004 on Communism from the viewpoint of societies.
Its aim was to leave the field of the political history of communism, which has been covered more fully by researchers, in order to concentrate on daily life in communist societies by examining themes such as the way people viewed work, the role and place of women, or what life in small towns was like. The debates that took place at these seminars, which brought together in particular young researchers and doctoral students working on a thesis related to communism, were very intense, both in terms of the facts being discussed and the research methods used to analyse them. It therefore seemed appropriate to publish the texts that gave rise to them.

Sommaire

Muriel BLAIVE : Le communisme à partir des sociétés

Sandrine KOTT : Les brigades de production en RDA : de la mobilisation au contrôle

Dalibor STATNÍK : Les brigades de travail socialiste : du cas soviétique au cas tchécoslovaque

Martine MESPOULET : Les femmes dans la société soviétique

Marie ČERNÁ : Les femmes sous le socialisme : quel degré d’émancipation

Catherine PERRON & Zdena VAJDOVÁ : Kladno : A Showcase of socialism ?

Jiří KABELE : Late Socialist and Revolutionary Achievements of the Township of Filipof