Archiv rubriky: Non classé

Mezinárodní kolokvium: Překlad mezi jazykem, kulturou a dějinami

PROGRAM
Čtvrtek 14. dubna 2016

9:30 – Registrace  účastníků.

10:00 –  Zahájení kolokvia.

10:20-11:00 – Hlavní přednášející Ioana Popa (CEFRES Praha, CNRS Paříž): Circuits de traduction : une sociologie des transferts littéraires Est / Ouest pendant la Guerre froide.

11:00-12:30 – I. sekce – Teorie překladu v Rumunsku a v dalších evropských zemích; metody hodnocení překladu.
Georgiana Lungu-Badea: Traductologia în România. Perspectivă istorică, aspecte actuale, tendinţe
Rodica Dimitriu: Traducerea ca discurs cultural şi obiect de studiu în mediul academic românesc
Libuša Vajdová: Traductologia în contextul cultural şi politic ceh şi slovac din secolul 20 – tendinţe, concepte, rupturi şi restituiri
Giovanna Nanci: La méthode critique de Lance Hewson pour l‘évaluation de la traduction

12:30-14:00 – Přestávka na občerstvení.

14:00-15:30 – II. sekce – Překládání textů z různých epoch a z různých evropských kultur do rumunštiny.
Anca Irina Ionescu: Probleme specifice în transpunere în limba română a lucrării: Josef Hrabák, Úvod do teorie verše
Petre Bârlea: Traducerile din clasicii antici în „Epoca de tranziție” a culturii române. Strategii oficiale și inițiative particulare
Eva Mârza: Istoria traducerilor în cultura românească din Transilvania  (sec. XVI – începutul sec. XIX)
Patricia Serbac: Poezia „Găsită” („Gefunden”) a lui Goethe – analiza traducerilor în limba română

15:30-17.00 – Diskuse na témata přednesených referátů.

Pátek 15. dubna 2016

10:00-13:00 – III. sekce – Kulturní, historické a lingvistické aspekty překladu.
Helliana Ianculescu: Traducerile literare în contextul globalizării
Constantin-Ioan Mladin: Câteva cuvinte despre traducerea în franceză a operei lui Caragiale (interferențe diafazice, diacronice și diatopice)
Ramona Zăvoianu-Petrovici: Traducerea repetițiilor la Milan Kundera – o abordare cognitivă
Eugenia Bojoga: Opera ”lingvistică” a lui Stalin în limbile română şi cehă
Dan Ungureanu: Limba română din filmul Aferim 

13:00-14:00 – Přestávka na občerstvení.

14:00-16:00 – IV. sekce – Překlady z rumunské literatury do češtiny a slovenštiny.
Libuše Valentová: Traducerile din literatura română în cehă de-a lungul timpului: tendinţe şi preferinţe
Eva Kenderessy: Traducerile din literatura română în limba slovacă din anul 2000 până în prezent
Jana Páleníková: Câteva probleme de traducere din proza scurtă a lui Mircea Cărtărescu
Jiří Našinec: Problematica traducerii titlurilor de carte
Jitka Lukešová: Câteva probleme în legătură cu traducerea în limba cehă a prozei române interbelice (Gib I. Mihăescu: Rusoaica)
Jarmila Horáková: Aventura traducerii: traducerea Cărții șoaptelor de Varujan Vosganian în limba cehă

16:00-17:00 – Diskuse na témata přednesených referátů.

17:00-18.00 – Závěr kolokvia.

Pozvání na číši vína od Rumunského kulturního institutu.

 

Program Týdne diverzity

23. – 26. listopadu 2015
Změnou pohledu k (sebe)reflexi
PROGRAM

 

Pondělí 23/11/15

Zahájení

Pan Jean-Pierre Asvazadourian – Velvyslanec Francie v ČR
Pan Martin Kovář – prorektor UK
Paní Mirjam Fried – děkanka FF UK

Čas: 14:00
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Diverzita a role institucí

Diskusní fórum se zástupci vybraných profesních prostředí (česky)

Státní instituce: Petr Pavlík (MŠMT)
Média: Jaroslav Šonka
Firemní prostředí: Kristina Kosatíková (IBM)
Neziskový sektor: Zdenek Sloboda (Platforma pro rovnoprávnost, úznání a diverzitu)

Moderuje: Jan Bičovský (proděkan FF UK)
Čas: 14:30
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Koncert: PKF – Prague Philharmonia

Záštita: Karel Schwarzenberg
Čas: 19:30
Místo: kostel Nejsvětějšího Salvátora, akademická farnost Praha, Křižovnické náměstí, P1

 

Úterý 24/11/15

Reflexe diverzity, diverzita reflexí

Česko-francouzský kulatý stůl (tlumočeno)

Plenární přednáška:

Catherine Wihtol de Wenden (socioložka a politoložka, CERI Sciences PO Paris)

Diverzita a autochtonie ve francouzské a evropské historii 

Příspěvky z různých perspektiv:
Pavel Barša: diskutant (politolog, FF UK v Praze)
Daniel Sosna: Hodnota diverzity (antropolog, FF ZČU v Plzni)
Lukáš Friedl: Lidská biologická diverzita jako výsledek adaptace či náhody? (antropolog FF ZČU v Plzni)

Moderuje: Pavel Sitek (antropolog a sociolog, FF UK v Praze)
Čas: 11:00 – 14:00
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Idea univerzity dnes

Panelová diskuse

Účastníci:
Jaroslav Miller (rektor UP v Olomouci)
Daniel Frynta (sociobiolog a etolog, PřF UK)
Jaroslav Nešetřil (matematik, MFF UK)
Tomáš Petráček (teolog, UHK)
Rut Bízková (Předsedkyně, TA ČR)
Moderuje: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Čas: 17:00
Místo: FF UK, Aula

Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem (Procházka po Praze)

Čas: 15:30
Místo: sraz na Malostranském náměstí, u stromu.

 

Středa 25/11/15

Migrace a veřejný diskurz

Diskusní vědecké fórum (anglicky)

Plenární přednáška:

Ruth Wodak (lingvistka, Lancaster University):

Language of Walls

Příspěvky z různých perspektiv:
Matěj Spurný (historik, FF UK)
Alena Pařízková: Metaphors we live with the refugee situation (antropoložka a socioložka, FF ZČU)
Eva Lehečková, Michal Hořejší: The role of political correctness in public discourse on immigration (lingvisté, FF UK)

Čas: 9:30 – 12:30
Místo: FF UK, Aula, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Poslouchání krajiny (Procházka po Praze)

Čas: 14:00
Místo: sraz FF UK, učebna číslo 1, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Les v « podpaždí » Prahy (Procházka po Praze)

Čas: 14:00
Místo: sraz na Staroměstském náměstí (u pomníku Mistra Jana Husa)

Filmové představení: Deepan

Čas: 16:00
Místo: Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Hranice společenství

Čas: 18:00
Místo: Ústřední knihovna Městské knihovny Praha (Mariánské náměstí 1, Praha 1)

 

Čtvrtek 26/11/15

Diverzita očima studentů aneb diverz(it)ní kultura

Čas: 16:00 – 22:00
Místo: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Diverzita an sich (world cafés: diskuzní workshopy a food festival)

Čas: 16:00 – 18:00
Místo: FF UK, 104, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Diverz(it)ní kultura (umění jako způsob sebevyjádření: kreativní dílny)

Čas: 18:00 – 19:00
Místo: FF UK, 104, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Idea univerzity včera, dnes a zítra (debata se studenty i nestudenty)

Čas: 19:30 – 21:00
Místo: FF UK, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Koncert

Čas: 21:00
Místo: FF UK, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Doprovodný program

prezentace neziskových organizací, minikino, fonetický kvíz, tvorba obrazu

občerstvení Kuchařek bez domova

Čas: v průběhu týdne
Místo: chodby FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Lara Bonneau: výzkum a CV

Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení.

Kontakt: lara.bonneau@cefres.cz

Photo Lara Bonneau

Ve svém výzkumu se věnuji dílu německého kunsthistorika Abyho Warburga (1866–1929). Zabývám se estetikou nejen ve vztahu k výtvarnému umění, ale také jako disciplínou, která slouží k poznání vnímatelného, a to skrze vnímavost samu, a která vychází právě ze zkušenosti tvorby a recepce umění. Reflexe dějin umění se tak stává součástí filosofického a antropologického tázání. Aby Warburg byl předchůdcem myšlení obrazu, které spočívá v pečlivém studiu „velkého umění“ – zejména děl italské a vlámské renesance –, ale také méně významných děl, a které tak otevírá cestu ke zkoumání každodenních obrazů a předmětů. V centru zájmu textu Grundlegende Bruchstücke zu einer pragmatischen Ausdruckskunde tak stojí studium oděvních prvků a doplňků, ornamentů a nástrojů v různých dějinných a kulturních podobách.

Warburg sám se chápal jako „psychohistorik lidského výrazu“. Ve svém výzkumu bych chtěla ukázat, že jeho myšlení „výrazu“ představuje genealogii procesu subjektivace. Různé podoby vytváření symbolických forem a „lidského výrazu“ podle Warburga odpovídají psychické potřebě orientace. Je to právě vytvoření distance k vnějšímu světu, co podmiňuje orientaci ve světě a v sobě samém a umožňuje vznik subjektu.

Proto se zdá být zásadní ukázat filosofické zdroje, z nichž Warburg čerpal a které jsou často ve warburgovských studiích zanedbány. Ve svém výzkumu bych chtěla ukázat tento základ, na němž je Warburgovo teoretické dílo vystaveno – od Leibnize a Kanta přes Burckhardta a Nietzscheho po Cassirera –, ale také konceptuální nástroje, které nám zanechal, zejména jeho nové uchopení pojmů „formy“ a „orientace“.

CV

Vzdělání

2012-2015: doktorské studium filozofie umění a estetiky na univerzitě Panthéon-Sorbonne (Paris 1).  Téma: “Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga”.

2010-2011: agrégation z filozofie na unverzitě philosophie na univerzitě Panthéon-Sorbonne.

2009-2010: magisterské studium filozofie (M2) na univerzitě Paris 1. Název diplomové práce: Individuace ve filozofii Gilberta Simondona a Jana Patočky.

2008-2009: bakalářské studium Lettres Modernes, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

2007-2008: magisterské studium filozofie (M1), Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).

2006-2007: bakalářské studium filozofie, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).

2003-2006: Hypokhâgne a Khâgne na gymnáziu Fénelon (Paris 6e).

Odborné zkušenosti

2014-2015: vyučování francouzštiny jako cizího jazyka v Kladně, ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Vyučování francouzštiny a filozofie na francouzském lyceu v Praze.

2011-2014: vyučování filozofie na gymnáziu Montchapet (Dijon) a Étienne Geoffroy Saint Hilaire (Paris).

2008-2010: skladník v Bibliothèque Nationale de France.

2007-2008: skladník v Bibliothèque Publique d’Information.

Současná publikace

 • Aby Warburg – Fernando Gil : de l’évidence à l’abstraction. Actes du colloque “Logiques de la forme”, Paris, Garnier Classique, à paraître début 2016.
 • Glossaire des Fragments sur l’expression, Aby Warburg, Paris, éditions l’Ecarquillé, à paraître automne 2015.

Jana Vargovčíková: výzkum a CV

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

SONY DSCProjekt si klade za cíl na pozadí stále výraznějšího zapojení soukromých aktérů do procesů veřejného rozhodování, ať už prostřednictvím tzv. fór stakeholderů či expertních skupin, porozumět tomu, jaké jsou důsledky tohoto zapojení de facto, na úrovni symbolické, tedy pro samotné vymezení statusu soukromých i veřejných aktérů ve veřejném rozhodování. Předmětem zkoumání jsou za tímto účelem proměny, kterými prochází soubor praktik ovlivňování – ve srovnání s novými cestami zapojení soukromých aktérů do veřejného rozhodování – spíše klasických, lobbing. Na případech České republiky a Polska projekt analyzuje, jak si aktéři praktik, které jsou ve veřejných míněních vnímány jako málo legitimní až transgresivní, snaží vybudovat a vyjednat status a politickou legitimitu. V mnoha zemích Evropy lze totiž v posledním desetiletí pozorovat procesy profesionalizace a institucionalizace lobbingu. Právě tyto procesy pak tento projekt navrhuje zkoumat jako místa, kde se vyjednává o rolích a povinnostech dotčených aktérů a o legitimitě praktik lobbingu.

CV

Vzdělání

2011— Doktorské studium (cotutelle), Politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie, školitel: doc. Milan Znoj; Université Paris Ouest Nanterre La Défense, školitel: Georges Mink.

2004-2010 : Magisterské studium politologie a francouzské filologie (dvouobor), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Akademické profesní zkušenosti

leden 2012 – leden 2013 : Akademická asistentka na College of Europe (Collège d’Europe), kampus v Natolinu, Katedra interdisciplinárních evropských studií.

leden 2011 – prosinec 2011 : Mladý badatel, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Centrum globálních studií (Centrum excelence).

Výuka
 • Sociologie politiky (povinný kurz, bakalářské studium)
 • Soukromí aktéři v politice (výběrový kurz, magisterské studium)
 • Úvod do analýzy diskurzu (výběrový kurz, bakalářské studium)
Jazyky

angličtina, francouzština, čeština, slovenština, polština, němčina

Publikace
Kapitoly monografií
 • “Deliberativní demokracie: rozpravou za hranice liberální demokracie?”, in M. Znoj, J. Bíba, J. Vargovčíková, Demokracie v postliberální konstelaci, Praha, Karolinum, 2015.
Odborné články
 • “Professional Lobbyists as Representative Claim-Makers”, Human Affairs 25, n° 2, 2015, p. 142-152.
 • “Politická participace jako nezaujatá angažovanost v díle Hannah Arendtové”, Reflexe 44, n° 1, 2013.
 • “Le Groupe de Visegrad, 20 ans d’une alliance à géométrie variable”, Politique étrangère, n° 1, 2012.
 • “Diskursivní pojetí lobbingu jako proměnná ve výběru jeho regulačních mechanismů”, Politologická revue, n° 2, 2011.

Edita Wolf: výzkum a CV

Seneka, tragédie a soud

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Photo Edita WolfV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studiaV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studia Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva. Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva.

Pokračování textu Edita Wolf: výzkum a CV

Cécile Guillaume-Pey: výzkum a CV

De l’esprit à la lettre. Modalités d’appropriation de l’écriture dans des groupes tribaux de l’Inde

Axe de recherche 1: Déplacements, Dépaysements et Décalages

Kontakt: cecile.guillaume-pay@cefres.cz

Photo Guillaume-PeyÀ partir du XVIIIe siècle, parmi des populations colonisées, on relève de nombreuses occurrences de création de systèmes de signes graphiques dans le cadre de l’émergence de mouvements religieux. C’est le cas chez les Sora, un groupe tribal du centre-est de l’Inde. À la fin des années 1930, un instituteur sora invente un alphabet, dont chaque lettre matérialise une divinité, et auquel les dévots du mouvement religieux qu’il fonde rendent un culte. Avec la diffusion de cet alphabet divin, on assiste à l’émergence de nouvelles formes liturgiques et à la reconfiguration des modes de transmission des savoir-faire rituels. Il s’agira de comprendre comment un instrument de pouvoir-savoir tel que l’écriture a été remodelé par le paysage rituel dans lequel elle s’est enracinée, et d’évaluer dans quelle mesure un tel support, dès lors qu’il a été réapproprié de manière créative par les acteurs qui s’en emparent, contribue à redéfinir leurs pratiques et leurs représentations religieuses. Il conviendra en outre d’évaluer les diverses formes de résistances – aussi bien d’un point de vue social que cognitif – suscitées par cette nouvelle manière d’appréhender le divin. En partant d’une ethnographie menée dans une communauté où l’écriture est utilisée avant tout à des fins rituelles, il s’agira de proposer une étude comparative des contextes de création, de diffusion et d’usage de systèmes de signes graphiques inventés au cours du XIXe siècle dans des groupes tribaux en Inde.

CV

Situation actuelle

Chercheuse associée au Centre d’Anthropologie Sociale (LISST, UMR 5193, CNRS-EHESS, Université Jean Jaurès)

Formation

2012 : Qualification à la fonction de Maître de Conférences par le Conseil National des Universités section 20.

2011 : Doctorat d’Anthropologie – École des Hautes Études en Sciences Sociales. Titre : « Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora (un groupe tribal du centre-est de l’Inde ». Thèse dirigée par Marine Carrin (CNRS). Membres du Jury : J-P. Albert, A. De Sales, M. Carrin, G. Tarabout, G. Toffin. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité du jury.

2005 : D.E.A d’Anthropologie – École des Hautes Études en Sciences Sociales. Mention très bien, major.

2004 : Maîtrise de Philosophie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2003 : Maîtrise d’Anthropologie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2003 : Licence de Philosophie – Université de Toulouse 2 Le Mirail.

2002 : Licence d’Ethnologie – Université Toulouse II, Le Mirail.

Bourses et financements

 • Bourse de recherche post-doctorale, Yale Institute of Sacred Music (2014-2015).
 • Bourse de recherche post-doctorale de la Fondation Fyssen (2012-2013).
 • Allocation de Recherche de l’EHESS (2005-2008).
 • Bourse de l’Institut National d’Histoire de l’Art (2006).

Expérience professionnelle

2014–2015 : Lecturer à Yale Department of Religious Studies.

2014 (second semestre) : Part-time lecturer à University College Cork. Modules enseignés : “Indigenous religions” (Licence), “Research methods and fieldwork project” (Master).

2012–2013 : Post-doctorante Fyssen à University College Cork et Queen’s University Belfast. Organisation d’un workshop intitulé “Indigenous Aesthetics and Marginalised Systems of  Knowledge”. Co-organisatrice d’un séminaire de recherche hebdomadaire (niveau Master/Doctorat). Interventions dans le cadre du séminaire “Deities, Devotion and Disciplines in Indian Religions” (Master).

2009–2011 : Organisation de cycles de conférences sur l’Inde et vacations à l’Université de Toulouse 2 Le Mirail, l’Université du Temps Libre et l’Université Populaire de Philosophie.

2005–2008 : Allocataire de Recherche et Monitorat à l’Université de Toulouse 2 le Mirail (64 heures / an).

Domaines de recherche

 • Inde, tribus
 • Religion et assertions identitaires
 • Pratiques esthétiques
 • Performances rituelles
 • Transmission des savoirs
 • Inventions et pratiques scripturaires

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture
 • “Pots-esprits et peintures-maisons chez les Sora”, in La force des objets, Archives de Sciences Sociales des Religions (à paraître).
 • “Corps de pierres, chants et grognements”, in « La puissance divine. Actes du colloque international en hommage à Jean-Pierre Vernant », Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences Religieuses (BEHE) (à paraître).
Chapitres d’ouvrages collectifs
 • “Whose centre? Gonasika, a tribal sacred place and a hindu centre of pilgrimage”, in M. Carrin & L. Guzy (dir.), Voices from the Periphery. Subalternity and empowerment in India, Routledge, 2012, p. 182-202.
 • “From blood to scripture. Religious conversions and the making of identity among the Sora (a scheduled tribe from Orissa-Andhra Pradesh border)”, in M. Carrin, G. Toffin & P. Kanungo (dir.), The Politics of Ethnicity on the Margins of the State: Janajati/Adivasis in India and Nepal, Primus, 2014, p. 223-239.
 • “From ritual images to Animated Movies. The transformative journey of Sora paintings”, in U. Skoda, B. Lettmann & N. Kumar (dir.) Mapping Visualities: India and its Visual Cultures, SAGE (sous-presse).
 • “Between village and school, Transmission of ritual knowledge among the Sora young generation”, in M. Carrin et D. Blanc (dir.), Transfer of knowledge and children agency: rebuilding the paradigm of socialization, Primus (sous-presse).
 • “Du rituel au dessin animé. Trajectoires d’images divines chez les Sora de l’Andhra Pradesh (Inde)”, in R. Rousseleau (dir.), L’art d’être autochtone : figure du tribal et figurations tribales en Inde  (à paraître).
Entrée de dictionnaire
 • “Ecritures révélées contemporaines”, in R. Azria, D. Hervieu-Leger, D. Iogna-Pratt (dir.), Dictionnaire dynamique des faits religieux. Vocabulaire des sciences sociales du religieux (soumis).
Comptes rendus d’ouvrages
 • M. Houseman, Le rouge est le noir.  Essais sur le rituel. (Toulouse, Presses Universitaire du Mirail, 2012), in L’Homme, n° 207-208, 2013.
 • A. Kedzierska-Manzon, Chasseurs mandingues. Violence, pouvoir et religion en Afrique de l’Ouest (Paris, Editions Karthala, 2014), in Archives de sciences sociales des religions (sous-presse)
Résumé de la thèse de Doctorat
 • C. Guillaume-Pey, « Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora, une tribu du centre-est de l’Inde », Archives de sciences sociales des religions, n° 160, 2012, p. 309-358.