Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd

Inaugurační veřejná přednáška profesora Bernarda LAHIRA

Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

„L’acteur entre dispositions et contextes d’action : penser l’unité des sciences humaines et sociales“ – Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd

Bernard Lahire je profesor sociologie na École normale supérieure v Lyonu a zástupce ředitele Centra Maxe Webera. Ve svých pracích se zabývá školními nezdary a úspěchy nižších sociálních tříd a jejich způsoby osvojování písma, historií funkční negramotnosti, kulturními praktikami Francouzů, životními a tvůrčími podmínkami spisovatelů, dílem Franze Kafky nebo také dějinami vztahů mezi uměním a západní dominancí. Jeho práce vedla k definování teorie jednání, jež brala v úvahu nejen „dispozice“ jedince, ale i „kontext“ jeho prostředí. Tato úvaha přispěla, na základě konceptu „sociálních her“, ke specifikování a diferencování teorií sociálních polí a habitu, které rozvinul Pierre Bourdieu. Zároveň přináší epistemologickou úvahu o sociálních vědách a jejich sociálních funkcích. Bernard Lahire je také otevřeným zastáncem výuky společenských věd na základních školách (L’Esprit sociologique, 2005).

Bernard Lahire publikoval desítky knih, mezi nimi:

  • L’Homme pluriel (Nathan, 1998)
  • La Culture des individus (La Découverte, 2004)
  • Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010)
  • Monde pluriel : penser l’unité des sciences sociales (Le Seuil, 2012).