Alterita, třídní poměry a fotografie

Třetí setkání Česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filosofické fakulty UK ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Fedora Parkmann (UDU AV CR / CEFRES)

Téma: Alterita, třídní poměry a fotografie 

Kde: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Online.
Pro přihlášení kontaktujte prosím: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz.
Kdy: 5. listopadu, čtvrtek 9:00-12:30
Jazyk: francouzština

Toto setkání je pořádáno Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým v rámci Česko-francouzského historického semináře.

Více informací naleznete na stránkách Filozofické fakulty.

Adolf Schneeberger, Žebrák, 1926, želatinový stříbrný tisk, 29×23 cm, Brno, Moravská galerie.