Má Prusko atlantickou historii či Jak psát globální historii roku 1772

Čtvrté setkání Česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filosofické fakulty UK ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Bernhard Struck (CEFRES, University of St Andrews)

Téma: Má Prusko atlantickou historii či Jak psát globální historii roku 1772: Úvahy o Evropě v období moderních dějin z nadnárodní perspektivy.

Kde: Online.
Pro přihlášení kontaktujte prosím: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz.
Kdy: čtvrtek 26. listopadu, 9:00-12:30
Jazyk: francouzština

Setkání je pořádáno Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým v rámci Česko-francouzského historického semináře.

Více informací o semináři naleznete na stránkách Filozofické fakulty.