Filozofie vědy a studia vědy a techniky optikou technologie

Workshop

Kdy: 30. listopadu–2. prosince 2023
Kde: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Jilská 1, Praha 1 (zasedací místnost, 1. patro) / CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Jazyk: angličtina
Organizuje CEFRES a Filosofický ústav Akademie věd České republiky (FLÚ AVČR).

Téze

Zdá se, že rozkol mezi filozofií vědy a studii vědy a techniky (STS – Science and Technology Studies) je na mezinárodní scéně větší než kdykoli předtím. Od velkých sporů mezi relativisty a realisty v 80. letech 20. století a období vědeckých válek v 90. letech se od sebe obě komunity vzdálily a v jistém smyslu se dostaly až za hranice těchto neshod. I přes tyto neshody by celá řada specialistů z oblasti studií vědy a techniky mohla těžit z filozofické perspektivy a opačně, filozofové vědy by mohli těžit z jiné perspektivy na problémy, kterými se dlouhodobě zabývají historie a sociologie vědy a také studia vědy a techniky.

Domníváme se, že obecná reflexe nad tímto technickým fenoménem by kromě jeho vnitřního významu pomohla vrhnout nové světlo na explicitně či implicitně konfliktní vztahy panující mezi oběma rozdílnými tradicemi analýzy věd. Nepředstavují právě technické předměty, které vědy používají či vytvářejí, ono místo, kde se rozkol mezi filozofií vědy a studii vědy a techniky projevuje?

Naším cílem je vytvořit pracovní skupinu, která bude diskutovat o různých textech pocházejících z různých tradic (anglosaská filozofie vědy, marxismus, francouzská epistemologie, sociologie vědy, studia vědy a techniky, atd.), přičemž každý text pomůže poukázat na techniky z perspektivy jejich konceptuální analýzy i z perspektivy jejich společenských a historických studií.

Program

ČTVRTEK, 30. LISTOPADU

Adresa: Akademie věd ČR, Filosofický ústav, Zasedací místnost, 1. patro, Jilská 1, Praha 1

9:00 Zahájení workshopu

Zdeněk Konopásek – CTS, Univerzita Karlova / Akademie věd ČR

9:15 – 10:45 Část 1
> Sophie Roux
École Normale Supérieure (Paris), République des savoirs

(přestávka na kávu)

11:00 – 12:30 Část 2
> Lucie Fabry
Université de Bourgogne, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche “Sociétés, Sensibilités, Soin”

(oběd)

14:00 – 15:30 Část 3
> L
ukáš Hadwiger Zámečník Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

(přestávka na kávu)

16:00 – 17:30 Část 4
> Xavier Guchet
Université de Technologie de Compiègne COSTECH – Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques

PÁTEK, 1. PROSINCE

Adresa: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Na Florenci 3, Praha 1

9:00 – 10:30 Část 5
> Bernadette Bensaude-Vincent
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

(přestávka na kávu)

11:00 – 12:30 Část 6
> Jan Mar
šálek Filosofický ústav Akademie věd ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

(Oběd)

14:00 – 15:30 Část 7
> Aristotle Tympas
Athénská univerzita Oddělení historie a filozofie vědy

(přestávka na kávu)

16:00 – 17:30 Část 8
> Ange Pottin
Oddělení studií věd a techniky, Vídeňská univerzita. Institut für Wissenschafts und Technikforschung, Universität Wien

19:00: Večeře

SOBOTA, 2. PROSINCE

Adresa: Akademie věd ČR, Filosofický ústav, Zasedací místnost, 1. patro, Jilská 1, Praha 1

9:00 – 10:00 Schůzka organizátorů

10:00 – 12:00 Obecná diskuze

Texty doporučené k přečtení:

V případě potřeby zapůjčení výtisku, kontaktujte Jana Maršálka (marsalek@flu.cas.cz)

Sophie Roux

 • Canguilhem Georges, « Descartes et la technique », dans Bayer Raymond (dir.), IXe congrès international de philosophie, fascicule II, Paris, Hermann, 1937, p. 77-85. Republié dans Canguilhem Georges, Œuvres complètes, t. I, Vrin, Paris, 2011, p. 490-498. English version : from A Vital Rationalist. Selected Writings of Georges Canguilhem, trans. A. Goldhammer, Zone Books, New York, 200, pp. 219-226.
 • Canguilhem Georges, « Activité technique et création », Communications et discussions, Société toulousaine de philosophie, IIe série, 1938. Republié dans Canguilhem Georges, Œuvres complètes, t. I, Vrin, Paris, 2011, p. 499-506.

Lucie Fabry

 • Bachelard Gaston, The new scientific spirit, Arthur Goldhammer (trad.), Boston, Beacon Press, 1984 : Introduction, p. 1-18.
 • Latour Bruno et Steve Woolgar, Laboratory life: the construction of scientific facts, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1986 : chap. 2, “An anthropologist visits the laboratory”, p. 43-90.

Lukáš Hadwiger Zámečník

 • Hans Radder, Technology and Theory in Experimental Science (2003, in The Philosophy of Scientific Experimentation).
 • Ronald Giere: Science without Laws (1999), ch. Science and Technology Studies (pp. 56-68) / Scientific Perspectivism (2006), ch. Scientific Observing a Scientific Theorizing.

Xavier Guchet

 • Feenberg, Andrew, « What is Philosophy of Technology », Lectures for the Komaba undergraduates, 2003
 • Ihde, Don and Malafouris, Lambros, « Homo faber Revisited : Postphenomenology and Material Engagement Theory », Technol.32, 195–214 (2019).

Bernadette Bensaude-Vincent

 • Bruno Latour “Une sociologie sans objet? Remarques sur l’interobjectivité”, Sociologie du travail, 4, 1994, pp. 587-607. English version : Latour, Bruno, « On interobjectivity », Mind, Culture and Activity, 3-4, 1996, pp. 228-245.
 • Denis, Jérôme, et Pontille, David, Le soin des choses. Politiques de la maintenance, La Découverte, 2022, chapitre 5. English : Denis, Jérôme and Pontille, David, « Material Ordering and the Care of Things », Science, Technology and Human Values, Vol. 40, No. 3, 2015, pp. 338-367.

Jan Maršálek

 • Harry Collins, “Son of Seven Sexes: The Social Destruction of a Physical Phenomenon”, Social Studies of Science, Vol. 11, No. 1, Feb. 1981, pp. 33-62.
 • Bernadette Bensaude-Vincent, « L’éther, élément chimique : un essai malheureux de Mendeléev ? », The British Journal for the History of Science, vol. 15, n. 2 (1982), 183-188.

Aristotle Tympas

 • Bruno Latour, Introduction: “Opening Pandora’s Black Box”, in Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard University Press, 1987, pages 1-17.
 • Louis Althusser,  “Why is the State a Special Machine?”, in Philosophy of the Encounter: Later Writings,1978-1987, Verso, 2006, pages 99-110.

Ange Pottin

 • Simondon, Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2012 [1958], introduction. English version : Simondon, Gilbert, On the Mode of Existence of Technical Objects, trans. C. Malaspina et J. Rogove, Univocal, 2012.
 • Castoriadis, Cornelius, « Technique » (article de l’Encyclopedia Universalis, 1973), in Carrefours du Labyrhinthe, 1, Seuil, 1978. English version : translated by K. Soper and M. H. Ryle, Harvester Press, 1984.