Francouzský pohled na české dějiny. Svět knihy 2023

Prezentaci knihy Marie-Elizabeth Ducreux : Kultura – zbožnost – symbolická politika. Proměny společnosti ve střední Evropě  (Nakl. Karolinum, 2023) organizuje Francouzský institut v Praze, Nakladatelství Karolinum a CEFRES.

Za účasti autorky, editorů a překladatelky:

  • Marie-Elizabeth Ducreux (EHESS), autorka
  • Ivana Čornejová (Karlova univerzita), vědecká editorka
  • Zdeněk Hojda, (Karlova univerzita), vědecký editor, moderátor
  • Adéla Stříbrná (doktorandka Karlovy univerzity a Univerzity Paris-Nanterre), překladatelka

Kdy: v pátek 12. června 2023, v 15 hod.
Kde: Svět knihy, Výstaviště, Praha 7, sál Mluvného slova
Jazyk: česky

Debata ozřejmí důvody, které přivedly prof. Marii-Elizabeth Ducreux ke studiu českých dějin a duchovní kultury 17. – 18. století. Zdůrazní její hluboké zaujetí tématem a uplatnění francouzských metodologických postupů na výklad české historie i hlubokou znalost písemných pramenů. kultura – zbožnost – symbolická politika.

Marie-Elizabeth Ducreux je francouzskou historičkou a bohemistkou. Zabývá se dějinami českých zemí a střední Evropy v raném novověku. Její první práce se týkaly českých katolických kancionálů 17. a 18. století a jejich vztahů k nekatolickým kancionálům. Poté objevně zkoumala rekatolizaci Čech a dějiny knihy, zejména v souvislosti s činností tajných nekatolíků v Čechách. Dále věnovala některé publikace otázkám nacionalismu a identity v 19. a 20. století. Její novější práce se zabývají symboly v politických a náboženských dějinách habsburské monarchie v 17. a 18. století. Publikuje ve francouzštině, angličtině, němčině, češtině a některé její studie byla přeložené do dalších jazyků (např. ruštiny, běloruštiny, polštiny, portugalštiny, italštiny).
Působí na Centre de Recherches Historiques, EHESS Paris a je profesorkou (Directrice de Recherches) ve francouzském Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). V letech 1990-1991 byla pověřená francouzským ministerstvem zahraničních věcí přípravou budoucího Francouzského centra pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze a následně se stala jeho první ředitelkou (v této funkci působila do konce roku 1993). Od té doby vedle  vlastního vědeckého výzkumu  dlouhodobě spolupracuje s českými a středoevropskými kolegy na různých institucionálních rovinách a snaží se o rozvoj vědeckých styků mezi francouzskými a českými historiky či literárními vědci. Kromě jiného mohla uplatnit svou vynikající znalost češtiny i jako překladatelka – spolu s Milenou Braud přeložila Hrabalovy Harlekýnovy milióny do francouzštiny (Paris, Robert Laffont 1997).
Její vědeckou i organizační práci ocenila Univerzita Karlova, kde jí byl 18. února 2009 udělen na návrh prof. Mojmíra Horyny doktorát honoris causa. Kniha Kultura – zbožnost – symbolická politika. Proměny společnosti ve střední Evropě  představuje první soubor některých jejich studií v českém překladu.

Viz program na stránkách Světu knihy 2023.