“Imaginární území” a komunita: konstrukce a význam národa ve 14. století v Čechách a Brabantsku

Druhé sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu “Mapa a hranice”
V roce 2023 bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek, 12. května, 10:00-11:30
Jazyk: francouzština

Eloïse ADDE (CEU), diskutuje Jan ZDICHYNEC (Univerzita Karlova)

Území je jedním z hlavních definičních znaků národa; spolu se státem a populací tvoří jeho základní oporu. Často odpovídá přírodním jevům, které lze prostorově vymezit – horské hřebeny nebo říční toky. Území je obecně považováno za samozřejmé a je proto zřídka zpochybňováno. Podobně jako národ, i jeho území je konstrukcí, představou, která se mění v závislosti na tom, jak se s ním nakládá, a jeho existence je mnohem podmíněnější, než se může zdát. Území je úzce spojeno s politickou praxí; je tím, co sjednocuje “politickou komunitu”, ale ta mu také dává jeho tvar. V této přednášce bude Eloïse Adde rozebírat funkci území a způsob, jakým bylo vnímáno a konstruováno v rámci dvou projektů zaměřených na založení a konsolidaci národa v Čechách a Brabantsku na počátku 14. století.

Celý program semináře naleznete zde.