Válka na Ukrajině a exil

Vědecký workshop “Válka na Ukrajině a exil” shromáždí řadu evropských výzkumníků, aby představili předběžné výsledky svých rozhovorů a pozorování uskutečněných po 24. únoru 2022 mezi exulanty ze tří zemí: Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Příspěvky se budou věnovat následujícím tématům: trajektorie exulantů (mobilizované sítě, postupné vysídlení), zkušenosti exulantů (emoce, intimita), formy politizace (běžné a institucionální), interakce mezi různými exilovými komunitami, vztahy mezi exulanty a hostitelskými společnostmi/státy, vztahy s příbuznými ponechanými doma, reprezentace a představy spojené s válkou a jejími následky. Workshop se koná v rámci výzkumného projektu BIELEXIL, který vznikl v rámci bleskové výzvy reagující na situaci na Ukrajině a je financován francouzským střediskem Institut Convergences Migrations (ICM) za finanční podpory Fondation de France.

Date: Wednesday 24th and Thursday 25th of May 2023
Location: CEFRES library & online (send an email to cefres[@]cefres.cz to get the link)
Organizers: CEFRES in partnership with:
CED (Centre Émile Durkheim) (CNRS-Université de Bordeaux)
CERCEC  (Centre d’études russes, caucasiennes, est-européennes et centre-asiatiques) (CNRS-EHESS)
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
GDR Connaissance de l’Europe médiane (CNRS)
Institut Convergences Migrations (soutien financier de l’Institut Convergences MIGRATIONS porté par le CNRS, portant la référence ANR-17-CONV-0001)
ISP (Institut des Sciences Sociales du Politique) (CNRS-Université Paris Nanterre-ENS Paris Saclay)
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Programme PARCECO, France
University of Tartu
Language: English
Convenors: Ronan Hervouet, Ekaterina Pierson-Lyzhina, Tatyana Shukan

Click here to read the abstracts of presentations and the biographies of participants and discussants.

Program:

WEDNESDAY 24 MAY

9:00 : Registration
9:30 : Opening remarks : Mateusz Chmurski, Director of CEFRES
9:45 : General introduction : Ronan Hervouet, Ekaterina Pierson-Lyzhina, Tatyana Shukan

Panel 1a “Exile politics”

 • Hervé AMIOT (Université Bordeaux Montaigne) : “How does Ukrainian exodus reshape Ukrainian diaspora in France?”
 • Magdalena LESINSKA (University of Warsaw), Marta JAROSZEWICZ (University of Warsaw), Kseniya HOMEL (University of Warsaw) : “Belarusian political diaspora after 24.02.2022: between democratisation and stateness”

Discussion by Alena MARKOVA (Charles University, Prague)

11:00-11:20 : Coffee break

11:20-12:30 : Panel 1b “Exile politics”

 • Ekaterina PIERSON-LYZHINA (Université libre de Bruxelles/CEFRES) : “Party politics promotion and recognition of the opposition-in-exile. Influence on the alliance-building of the opposition in exile”
 • Andrey MAKARYCHEV (University of Tartu) : “New Russian Immigrants in Estonia: Between Exile and Opposition”

Discussion by Aliaksei KAZHARSKI (Charles University, Prague)

12:30-14:00 : Lunch

14:00-15:10 : Panel 2  “Legacies of the past” 

 • Olga BRONNIKOVA (Université Grenoble Alpes) : “’Wherever they go, Russians will always find a reason to feel discriminated’”
 • Catherine GOUSSEFF (CERCEC/CNRS) : “When history is reversed : the reception of Ukrainians in Poland in the light of the past”

Discussion by Thomas CHOPARD (EHESS /Charles University, Prague)

15:10-15:30 : Coffee break

15:30-17:15 : Panel 3 “Solidarities”

 • Perrine POUPIN (AAU, CNRS) : “Poland’s Solidarity movement with Ukraine. Findings from a Field Trip in Gdansk in November 2022”
 • Agnieszka FIHEL (Ined/ICMigrations) and Kseniya HOMEL (University of Warsaw) : “Belarusian and Ukrainian diaspora engagement in France and Poland: between cooperation and competition”
 • Françoise DAUCÉ (EHESS) and Anne LE HUÉROU (Université de Nanterre) : “Accompanying Ukrainian refugees on the road to exile (Russia, Estonia, Latvia)”

Discussion by Ioulia SHUKAN (Université de Nanterre)

 

THURSDAY 25 MAY

8:45 : Opening of the second day of the workshop

9:00-10:10 : Panel 4 “Trajectories of academics”

 • Dorota DAKOWSKA (Sciences Po Aix): “Fleeing the bombs and under pressure. Ukrainian academics in exile”
 • Pascale LABORIER (Université de Nanterre), Ioan SUHOV (Dublin City University), Pierre LECERF (Université Rennes 2 / CEFRES): “A collective deep map representation tool to produce knowledge on intellectual exile”

Discussion by Daniela KOLENOVSKA (Charles University, Prague)

10:10-10:30 : Coffee break

10:30-12:15 : Panel 5 ”Living the exile”

 • Tatyana SHUKAN (Université libre de Bruxelles/CEFRES) : “(Re)living the exile: Belarusian exiles in the face of  the war in Ukraine”
 • Bella OSTROMOOUKHOVA (Sorbonne Université), Timur ATNASHEV (Université Toulouse Jean Jaurès/Pause program), Anna ZAYTSEVA (Université Toulouse Jean Jaurès) : “Russian wartime emigration: places and milieus of an archipelago?”
 • Ronan HERVOUET (Université de Bordeaux/ CEFRES) : “The war in Ukraine and the impossible return of Belarusian exiles”

Discussion by Michèle Baussant (CEFRES, CNRS/ICMigrations)

12:15-12:30 : Closing remarks