Galaktická rovina lidských dějin aneb vliv nekonečně velkého měřítka na naše životy

Galaktická rovina lidských dějin aneb vliv nekonečně velkého měřítka na naše životy

1. zasedání roku 2022 Semináře CEFRESu 

Kdy: středa 16. února 2022, 16:30
Kde: v CEFRESu a online (Přihlaste se na adrese claire(@)cefres.cz)
Jazyk: anglicky
Promluví: Julien Wacquez, post-doktorand na Univerzitě Paris Nanterre a v CEFRESu

Obor environmentální humanistiky, který se v posledních desetiletích rychle rozvíjí, již svými předměty zkoumání a výzkumnými otázkami směřuje k tomu, aby pracoval s širokou škálou prostorových a časových měřítek. Historici, sociologové, antropologové a literární vědci však nejsou zvyklí uvažovat o koexistenci jevů v těchto měřítkách. Případ SARS-CoV-2 je toho dobrým příkladem. Abychom pochopili důsledky výskytu viru, je třeba neomezovat se pouze na měřítko na úrovni genomu a molekuly, jako je třeba protein SPIKE, díky němuž se virus může dostat do našeho těla, tak se přes měřítko na úrovních jednotlivce a populací dostaneme na úroveň ekosystémů, a následně celé planety. Jak s tak různorodými měřítky pracovat? Je třeba využít různých oborů a mnoha druhů znalostí. Jak mohou tyto obory spolupracovat?

V této prezentaci se budu problémy měřítka zabývat a formulovat způsoby, jak zkoumat měřítka jako předmět poznání. Způsobem spekulativní metody se zaměřím na typ „bytosti,“ který je velice vzdálen zájmům sociologů, natolik vzdálen, že se zdá mimo perspektivu jejich práce a myšlení – budu se zabývat galaxiemi. Je možné založit sociologii galaxií, nebo ještě méně tradičně, galaktickou či extragalaktickou sociologii?