Jak zacházet se sociální jinakostí: přátelství ve stavovské společnosti

Claire Madl (CEFRES)
bude přednášet pro česko-francouzský historický seminář.

Datum : Čtvrtek 18. února , 9h-12h30
Místo
: CEFRES a online  (odkaz níže)
Organizátoři
: CEFRES et Ústav českých dějin,  FF UK
Jazyk: francouzština

Program semináře naleznete zde : Séminaire historique franco-tchèque (FFUK et CEFRES)

Odkaz na Zoom setkání je k dispozici zde : https://cesnet.zoom.us/j/96694269885
Pro zápis napište na tuto e-mailovou adresu: Jaroslav.svatek@ff.cuni.cz