Filozofie vědy a studia vědy a techniky optikou technologie

Workshop

Kdy: 30. listopadu–2. prosince 2023
Kde: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Jilská 1, Praha 1 (zasedací místnost, 1. patro) / CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Jazyk: angličtina
Organizuje CEFRES a Filosofický ústav Akademie věd České republiky (FLÚ AVČR).

Téze

Zdá se, že rozkol mezi filozofií vědy a studii vědy a techniky (STS – Science and Technology Studies) je na mezinárodní scéně větší než kdykoli předtím. Od velkých sporů mezi relativisty a realisty v 80. letech 20. století a období vědeckých válek v 90. letech se od sebe obě komunity vzdálily a v jistém smyslu se dostaly až za hranice těchto neshod. I přes tyto neshody by celá řada specialistů z oblasti studií vědy a techniky mohla těžit z filozofické perspektivy a opačně, filozofové vědy by mohli těžit z jiné perspektivy na problémy, kterými se dlouhodobě zabývají historie a sociologie vědy a také studia vědy a techniky. Pokračování textu Filozofie vědy a studia vědy a techniky optikou technologie

Kulturní transfery v habsburské monarchii 18. století

IX. bienále České společnosti pro výzkum osmnáctého století

Kdy: 22.–23. listopadu 2023
Kde: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Na Florenci 3, Praha 1 (horní sál, vstup C, 3. patro)
Jazyk: angličtina
Organizuje Česká společnost pro výzkum osmnáctého století (ČSVOS) s podporou Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (FF UK) a Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky (ÚČL AVČR).

Téze konference ke stažení najdete zde
a abstrakty příspěvků zde.

Program
Středa 22. listopadu 2023

9:30 – Opening of the conference Pokračování textu Kulturní transfery v habsburské monarchii 18. století

Mezinárodní 4EU+ konference: Čelit zdomácnělému násilí

Mezinárodní 4EU+ konference: “Facing familiar violence”, umělecké a literární praktiky autorek ve střední Evropě 20. a 21. století.

Konference je součástí projektu “Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe” (minigrant 4EU+).

Kdy: 9. a 10. listopadu 2023
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha
// https://us02web.zoom.us/j/83362748448?pwd=bnNvNFpjSFhKZ1lTYTR0RXoyTEU1Zz09 Meeting ID: 833 6274 8448 / Passcode: 115655

Jazyk: francouzština a angličtina

Organizátoři: Mateusz Chmurski (CEFRES / Sorbonne Université), Eva Krásová (FF UK), Iwona Kurz (IKP WP UW), Clara Royer (Sorbonne Université).

Partneři: CEFRES (CNRS-MEAE), Eur’ORBEM (CNRS, Sorbonna ), Centrum genderových studíi a Ústav české literatury a komparatistiky (FF UK), Instytut Kultury Polskiej (WP UW).

See scientific arguments here.
See the content of the interventions here.

Program

Pokračování textu Mezinárodní 4EU+ konference: Čelit zdomácnělému násilí

Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Od krásy k povinnosti: Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Druhý seminář CEFRESu
Seminář CEFRESu si klade za cíl nalézání záležitostí a diskusi o metodách, přístupech a konceptech v mezioborovém kontextu. Tak každému účastníkovi umožňuje porovnání jeho vlastního pohledu s výzkumem, který je v jeho rámci představován. 

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum:
úterý 7. listopadu 2023
Jazyk: 
angličtina
Registrace na:
cefres[@]cefres.cz
Diskutující: Stanislav Holubec (HIU AVČR)

Júlia Čížová (CEFRES / Slovenská akadémia vied)

Pokračování textu Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Kartografický pohled na severní Afriku a Střední Východ

Kartografický pohled na severní Afriku a Střední Východ po arabských revolucích

Druhé sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice. 
V roce 2023 bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 3. listopadu od 10 hod.
Jazyk: francouzština

Speaker : Maher BEN REBBAH, CNRS
Discussant : Clément Steuer, IIR, Prague; přidružený CEFRESu

“Plus de dix ans après les révoltes populaires dans les pays arabes, comment le printemps arabe a redessiné le “Monde Arabe” ? L’objectif de cet essai de cartographie est loin de faire un bilan des révolutions. Il s’agit tracer la nouvelle géopolitique multiscalaire de la région au prisme de ces révoltes.”

Maher Ben Rebbah je geografem, výzkumným pracovníkem v Ladyss CNRS (UMR7533)

Třicet let samostatného vývoje: Česká a Slovenská republika (1993–2023)

U příležitosti sedmdesátiletého výročí založení Slovenské akademie věd a třicetiletého výročí založení Slovenské republiky a České republiky vás Slovenská akademie věd, Francouzské velvyslanectví na Slovensku, Akademie věd České republiky, CEFRES a České centrum Bratislava zvou na diskusi u kulatého stolu Třicet let samostatného vývoje: Česká a Slovenská republika (1993–2023).

Kde: Zrcadlový sál Primaciálního paláce (Primaciálne námestie 2, Bratislava)
Kdy: 23. a 24. října 2023
Jazyk: slovenština, simultánně tlumočeno do francouzštiny

Zápis je otevřen do 12.  října 2023. Kapacita sálu je omezená. Vstup zdarma.

Účastnit se je možné také online.

Program

23. 10. 2023

17:30–18:00: Zahájení

18:00–20:00: Účastníci-svědci klíčových událostí
Moderuje: Jaro Valent
Účastníci: Xavier Galmiche (Sorbonne Université), Michaela
Jurovská (diplomate), Dušan Kováč (SAV), Václav
Bělohradský (philosophe)

20:00–22:00: Recepce

24. 10. 2023

10:00–12:00: Politický vývoj dvou nezávislých republik
Moderuje: Agáta Šustová Drelová
Účastníci: Étienne Boisserie (INALCO), Michal Kopeček (ÚSD AV ČR), Juraj Marušiak (ÚPV SAV), Jana Vargovčíkova (INALCO)

12:00–13:30: Oběd

13:30–15:30: Literatura jako zrdcadlo společnosti
Moderuje: Agáta Šustová Drelová
Účastníci: Xavier Galmiche (Sorbonna), Michal Jareš (ÚČL AV ČR), Jana Kantoříková (Humboldtova Universita),  Peter Zajac (ÚSlL SAV)

15:30–16:00: Přestávka

16:00–18:00: Jak se česká a slovenská společnost proměnily
Moderuje: Jaro Valent
Účastníci: Miloslav Bahna (SÚ SAV), František Novosád (FÚ SAV), Viliam Páleník (EÚ SAV), Paulína Tabery (SÚ AV ČR)