Týden DIVERZITY

tyden_diverzity_A4www.tydendiverzity.cz

Týden diverzity je kulturně-vědeckou akcí, která si klade za cíl různými formami vstupovat do veřejného prostoru a diskurzu a aktivně je ovlivňovat v důležitém společenském tématu, totiž diverzitě a její reflexi.
Celá akce se nese v duchu otevřenosti, propojení české a francouzské zkušenosti, propojení více veřejných prostorů, propojení kulturní, vědecké a každodenní perspektivy.

Do akce se zapojují vědecké instituce, kulturní instituce, neziskové organizace, světově významní odborníci i studenti. FF UK přitom touto akcí otevírá a zároveň aktivně řeší otázku, jakou roli má univerzita a akademická obec humanitně a sociálněvědně orientované fakulty vzhledem k aktuální společenským tématům, jaká je dnes idea univerzity a jaký vztah mezi objektivní a distancovanou badatelskou zkušeností a prožitkem angažovaného veřejného intelektuála.

CEFRES ZVE

úterý 24. listopadu 2015
Catherine WIHTOL DE WENDEN  (socioložka a politoložka CERI-Sciences Po)

Diverzita a autochtonie ve francouzské a evropské historii.

Detailní program akce.

Zlidovění zábavy od osvícenství po modernismus: kulturní transfer od západu na východ?

Mezinárodní konference organizovaná UMR EUR’ORBEM a CEFRESem

Kde: Maison de la Recherche – 28 rue Serpente, 75006 Paříž.

Cílem konference je osvětlit přechod od renesance zažitých “klasických” forem zábavní kultury ze západu na východ. Jedná se o literární žánry (směšnohrdinské, parodie, satiry, epigramy atd.), média (časopisy, letáky, knihy, divadlo, kabaret, fotografie, film) a modality (kanonizované kultury, nahodilé kultury, módní fenomény atd.). Tyto formy jsou často odkazovány ke svým antickým předchůdcům a přebírány kulturami západní Evropy (italskou, španělskou, francouzskou, anglickou).    Častokrát jsou přenášeny dále do středoevropského prostoru, prostřednictvím kultury německé, kde se z nich také stávají vzory. Do jaké míry však dochází k imitaci, adaptaci nebo parodii těchto forem?

Pokračování textu Zlidovění zábavy od osvícenství po modernismus: kulturní transfer od západu na východ?

Interdisciplinární epistemologický seminář CEFRESu

Není pochyb o tom, že interdisciplinarita proměňuje disciplíny, ale charakter této transformace je stále třeba zkoumat. V tomto semináři budeme diskutovat tyto a další palčivé otázky související s povahou interdisciplinarity. Zaměříme se tak na přísliby a nástrahy spojené s interdisciplinaritou – jakožto praxe, diskurzu a imperativu ve vědecké činnosti.

Texty představí:

15. října – Filip Vostal
29. října – Lara Bonneau (16:30 – 18:00)
12. listopadu – Cécile Guillaume-Pey a Monika Brenišínová
26. listopadu – Mátyás Erdélyi
10. prosince – Edita Wolf a Jana Vargovčíková

Moderátor: Filip Vostal (CEFRES & FLÚ AV ČR).

Jazyk: angličtina.

Místo konání: CEFRES, Štěpánská 35, 5. patro

Česko-francouzský historický seminář

Henri LAURENS (Collège de France)

9h10 – Orientalisté a první světová válka: dobrodruzi, odborníci a diplomati.

10h50 – T. E. Lawrence

Místo: Filozofická fakulta (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1)

Organizátoři: Česko-francouzský historický seminář organizovaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s CEFRESem.

Regional Security Cooperation Arrangements in Europe

Srdečně zveme magisterské studenty na výzkumné semináře , které pořádá Institut mezinárodních studií FSV UK ve spolupráci s CEFRESem.

9. 11. 2015 představí na semináři Martin Michelot své téma Regional Security Cooperation Arrangements in Europe: Building Europe, Strengthening Transatlantic.

Prezentace bude diskutována Tomášem Weissem, PhD. (IMS FSV).

Místo konání: místnost 1037, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Jazyk: angličtina.

Kontakt:
Paul Bauer: paul.bauer@fsv.cuni.cz
Clara Royer: clararoyer@cefres.cz

 

Francouzsko-český historický seminář

Serge LUSIGNAN (professeur émérite de l’Université de Montréal) prononcera deux conférences:

9 h 10 – Français, latin et anglais : communication écrite et communication orale dans l’Angleterre des XIVe et XVe siècles

10 h 50 – Aux portes de l’Université de Paris : la place de la langue française dans le monde universitaire

Lieu : au CEFRES

Organisateurs : Le Séminaire franco-tchèque en histoire est organisé par l’Université Charles de Prague, Faculté des lettres, en partenariat avec le CEFRES. Pokračování textu Francouzsko-český historický seminář