Workshop: Péče o obydlí

Péče o obydlí: mezi udržbou technické infrastruktury a péčí o živé bytosti

Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha
Kdy: 19. a 20. října 2023
Jazyk: angličtina

Organizátoři:

 • CEFRES (UMIFRE 13, UAR 3138, CNRS-MAEE), Praha
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Sociologický ústav AV ČR

Vědecká komise:

 • Chloé Mondémová (TRIANGLE)
 • Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR)
 • Mateusz Chmurski (CEFRES)

Program najdete níže a ke stažení zde.

PREZENTACE

Společenské vědy v posledních letech zaznamenaly rostoucí zájem o výzkum, který se nezaměřuje výlučně na člověka. „Nikoli-lidské,“ „více než lidské,“ „multi-druhová etnografie“ a „postantropocentrismus“ – to jsou výrazy, které nově udávají směr jak terénnímu výzkum, tak teoretickým bádáním.  V tomto duchu, který skýtá široké možnosti pro kolektivně prováděný výzkum, se bude odvíjet i mezinárodní konference „Péče o obydlí: mezi péčí o technické infrastruktury a živé bytosti.“

V rozšíření pojmů se ale skrývá nebezpečí toho, že ze zřetele ztratíme specifičnost nejen používaných výzkumných metod, ale také předmětů, jimiž se zabývají. Abychom se tomuto vyvarovali, předmět našeho zkoumání vymezíme, a to dle dvou navzájem neoddělitelných kritérií. Prvním kritériem je zaměření se na péči o obydlí, druhým pak zabývání se dvěma nikoli-lidskými členy: technickými infrastrukturami a živými tvory. Péče o obydlí by totiž neměla být chápána jakožto činnost výlučně lidská. Obývat určité místo, ať už byt, město či region, znamená podílet se na událostech, ve kterých se neurčitým způsobem vzájemně proplétají rostliny, hmoty, budovy, houby, dopravní značky, domestikovaná zvířata, zařízení produkující energii, chemické látky atd… Naše starost o všechny tyto články znamená, že jsme schopni číst signály, které vysílají, postřehnout jejich křehkost a vstupovat s nimi do interakce, při níž dochází k vzájemné proměně obou členů. Na základě tohoto faktu pak můžeme formulovat tři, pro společenské vědy důležité, otázky. Za prvé: je možné popsat spleť, jež péče o obydlí vytváří a do níž jsou vtaženy technické infrastruktury, živí tvorové a lidé takovým způsobem, jež se bude vymykat antropocentrickému předsudku? Za druhé: za jakých předpokladů můžeme činit přínosné srovnání mezi péčí věnovanou technickým infrastrukturám a tou věnovanou živým tvorům tak, aniž by se vytratily znaky charakteristické pro každý typ zkoumaného předmětu? Za třetí: je možné vypozorovat převod činností souvisejících s péčí o obydlí mezi oblastní lidskou, zvířecí a tou techniky? Je zřejmé, že výčet otázek není konečný a bude narůstat v průběhu diskuse.

Cílem kolokvia je zahájit dialog mezi nemalým počtem vědních oborů a předměty jejich výzkumu, které v současnosti zaznamenávají nezanedbatelný rozmach – od kulturní geografie městského prostředí, přes výzkum technických infrastruktur prováděný studiemi vědy a techniky, sociolingvistickou analýzu komunikace mezi člověkem a zvířaty, sociologií práce a péče, terénním výzkumem ve filozofii, historií věd zabývajících se zvířaty až po rozbor vyprávění science fiction. Mimořádný status střediska CEFRES pak umožní diskusi mezi francouzskými a českými vědkyněmi a vědci a tak posílí intelektuální vazby mezi oběma zeměmi.

Konference se budou účastnit Nassima Abdelghafour (École des Mines de Paris), Julie Beauté (ENS Ulm), Jérôme Denis (CSI, Ecole des Mines de Paris), Martin Denoun (EHESS), Sam Ducourant (ENS Ulm), Claire Le Renard (EDF R&D/LISIS)Baptiste Monsaigeon (Université de Metz), David Pontille (CNRS/CSI, Ecole des Mines de Paris), Ange Pottin (CEFRES) et Julien Wacquez (CEFRES).

PROGRAM

October 19th

 9h30: Welcome

10h00-10h30: Foreword by Mateusz Chmurski (CEFRES) and Petr Gibas (Czech Academy of Sciences, CEFRES)

10h30-12h30:  1st panel: Infrastructure as habitat?

 • Claire Le Renard (EDF R&D, LISIS)|‘‘Caring for absent fish. Biodiversity conservation policies disrupted by climate change”
 • Alexandra Fruhstofer (University of Applied Arts of Vienna)|”Making Oddkin”
 • Martin Denoun (GSPR)|’’Making nuclear materials cohabit: the French La Hague plant as a place for negotiating a new nuclear habitat policy”

Chair: Julien Wacquez (Université Paris Lumières)

12h30-14h: Lunch break

14h00-16h: 2d panel: co-habiting through care practices

 • Adam Hudec (University of Fine Arts Vienna)|”Unveiling Microscopic Partnerships: Biopatina’s Symbiosis on Epidermitecture”
 • Ange Pottin (University of Vienna, CEFRES)|“Nuclear residues, from the promises of waste disappearance to the uncertainties of care”
 • Adam Ostolski (CEFRES, University of Warsaw)| “More-than-human medicine : veterinary practice and ongoing transformations of interspecies relationships

Chair: Chloé Mondémé (CNRS-Triangle, CEFRES)

16h00-16h30: Break

16h30-18h00: 1st keynote:

Jérôme Denis (CNRS, Mines ParisTech) and David Pontille (CNRS, Mines ParisTech) | The Care of Things: Politics of Maintenance  
Discussant: Ange Pottin (University of Vienna, CEFRES)

Evening: Dinner at Café Platýz (Národní 416/37)

 October 20th

 9h30: Welcome

10h-12h: 3rd panel: Caring for multi-layered habitats

 • Julie Beauté (ENS Paris, Aix-Marseille University)| ‘‘Medea’s metamorphic matters. Trans-mortem care and troubled ecology of a Sanatorium’’
 • Karolína Pauknerová (Charles University, Institute for Theoretical Studies) | “Living heritage: Preliminary thoughts on apple trees of Ralsko”
 • Nassima Abdelghafour (Alexandre Koyré Center)| “Carbon compensation, land appropriation, ecological simplification. A sad tribute to a terra nullius

Chair: Adam Ostolski (University of Warsaw, CEFRES)

12h-13h: lunch break

13h-14h30: 2d keynote:

Matthew Gandy (University of Cambridge): Natura Urbana, Ecological Constellations in Urban Space
Discussant: Petr Gibas

14h30-15h: General discussion

15h-18h: Thematic tour in Prague

(Fotografie Augustin Frandon)