Válka v Jugoslávii a „sdílená paměť“

Je možné mluvit o „sdílené paměti“ v kontextu války v Jugoslávii? Studie čtyř autorek balkánské diaspory.

První seminář CEFRESu.
Seminář CEFRESu si za cíl klade nalézání záležitostí a diskusi o metodách, přístupech a konceptech v mezioborovém kontextu. Tak každému účastníkovi umožňuje porovnání jeho vlastího pohledu s výzkumem, který je v jeho rámci představován.

Kde: knihovna CEFRESu
Kdy:
úterý 10. října 2023
Jazyk:
angličtina
Registrace na:
cefres[@]cefres.cz

Diskutující: Chiara Mengozzi (FF UK, přidružená pracovnice CEFRESu)

Lola Sinoimeri (CEFRES / Université Paris 8 / Sorbonna)

V rámci své disertační práce se zabývám vztahem mezi psaním o sobě a kolektivní zkušeností – jak spolu obojí souvisí v případě války, imigrace, diaspory či genderově podmíněného násilí? Psaní o sobě dalo vyvstat tázání se po „společném“ a po „my,“ jež se tedy při mém výzkumu ukazují jako klíčové pojmy. V rámci semináře nejprve načrtnu přehled jednotlivých podob, pod kterými bylo ono „my“ zakoušeno či opětovně si přisvojováno v kontextu migrace, post-socialismu a post-Jugoslávie, poté představím, jak může být utváření „sdílené paměti,“ „common memory,“ pojímáno v dílech autorek-imigrantek, které zpracovávají téma války v Jugoslávii. Budu se zaměřovat zejména na dekonstrukci pojmu „národní paměti“ (Assmann, 2006), způsoby vykreslování komunit v diaspoře, záměrnému mlčení o tématu a spojitosti mezi fikcí a dokumentem (obojí v psané podobě).

Celý program semináře naleznete zde.