Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Od krásy k povinnosti: Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Druhý seminář CEFRESu
Seminář CEFRESu si klade za cíl nalézání záležitostí a diskusi o metodách, přístupech a konceptech v mezioborovém kontextu. Tak každému účastníkovi umožňuje porovnání jeho vlastního pohledu s výzkumem, který je v jeho rámci představován. 

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum:
úterý 7. listopadu 2023
Jazyk: 
angličtina
Registrace na:
cefres[@]cefres.cz
Diskutující: Stanislav Holubec (HIU AVČR)

Júlia Čížová (CEFRES / Slovenská akadémia vied)

Abstrakt

Na konci 19. století byla evropská města prostorem komplexních interakcí, které sahaly až za jejich hranice. V reakci na industrializaci, urbanizaci a degradaci životního prostředí začala vznikat občanská sdružení pro zkrášlení městských prostor.

Jejich úsilí u ekologizaci měst a rozvoj kulturní a sociální infrastruktury hrálo významnou roli ve formování městských prostor a definování estetických ideálů. Rozšiřování tohoto fenoménu v Evropě a Americe naznačuje posun ve vnímání a hodnotách, které jsou připisovány přírodě a krajině. Toto téma, často skloňované v kontextu historických kořenů enviromentalismu, tvoří součást mé dizertační práce, v níž se zaměřuji na dějiny slovenského enviromentalismu ve 20. století.

Do jaké míry mohou být způsoby zkrášlování měst považovány za předchůdce moderního enviromentalismu? Jakou roli hrálo estetické hodnocení v utváření postojů k přírodě? Seminář se bude zabývat vztahem mezi městskými komunitami a přírodou, různými aspekty zkrášlování a jejich vlivu na pozdější iniciativy pro zachování životního prostředí.

Kompletní seznam seminářů pro rok 2023–2024 zde.