The Philosophical Horizon as a Singularity of French Anthropology

Filosofický obzor jako singularita francouzské antropologie

6th 2022 Session of CEFRES Seminar 

Kdy: středa 20. dubna 2022, 4:30 – 6:30
Kde: CEFRES a online (pro registraci, prosím kontaktujte claire(@)cefres.cz)
Jazyk: angličtina
Organizátoř: Emmanuel Désveaux (EHESS)

Obsah

Od Durkheima po Descolu, přes Mausse, Lévi-Strausse, Clastrese a Godeliera a dokonce i Albana Bensu je ve francouzské antropologii pozorována neměnnost: hledání univerzálií v nadání, ve výměně žen, v typu vlády nebo dokonce ve vnímání přírody a významu mocenských vztahů.

Protipólem tohoto hledání je určité pohrdání, ba až zaslepení vůči kulturním oblastem. Francouzská antropologie má tendenci redukovat kulturní oblasti na jejich striktně historické dimenze a definovat je především jako koloniální prostory. Pokusíme se dokázat, že tento tropismus je způsoben filozofickým komplexem, který tuto disciplínu ve Francii na rozdíl od anglosaských zemí charakterizuje. Tento komplex má tu výhodu, že vystříhá francouzskou antropologii před příliš funkcionalistickou vizí lidských jevů, ale také má tendenci unikat otázce kulturní diverzity jako takové.
Tento vstup je součástí výzkumné osy 2 (Normy a přestupky): Za jakou cenu můžeme porušit filosofickou normu a překročit ohraničení v univerzalisme, za které odpovídá?