P. Christopher Staecker.

SAMSON Seminar: Nature(s) & Norms #1

Během tohoto setkání zazní následující dvě prezentace:

Astrid Greve KRISTENSENOVÁ (doktorandka na Sorbonně, CEFRES)
E(ko)schatologické vstupní body: hnus a antropocén v novele Bianky Bellové Jezero.

Matylda SZEWCZYKOVÁ (Varšavská Univerzita)
O Světlu a Temnotě: obrazy plození a jaderné síly

Místo konání: Knihovna CEFRES a online (pro online přenos nás prosím kontaktujte na cefres[@]cefres.cz)
Datum a čas konání: pátek 21. 10. , 16:30–18:30
Jazyk: angličtina

Abstrakty

Část první: E(ko)schatologické vstupní body: hnus a antropocén v novely Bianky Bellové Jezero – Astrid Greve KRISTENSENOVÁ

Kniha Bianky Bellové Jezero z roku 2016 je novelou o dospívání. Prolínají se v ní odpudivé popisy, kdy z těla hlavního protagonisty příběhu, náctiletého chlapce, nezadržitelně vytékají tělní tekutiny, s vyprávěním o vysoušení životodárného jezera. Tento podvojný námět, který se kriticky staví k lidské činnosti v životním prostředí, bude spolu s literárně laděným podáním hnusu tvořit výchozí bod pro mou interpretaci vyprávění o sirotkovi.

Část druhá: O Světlu a Temnotě: obrazy plození a jaderné síly Matylda SZEWCZYKOVÁ

Naší intuici zdánlivě odporující si spojení tématu jaderné energie (motivy elektráren, jaderných testování a nukleárních katastrof) a obrazů plození (oplodnění, rodičovství, symbolických postav rodičů a dětí) se v kulturní historii opakují až pozoruhodně často. Nabízí se tak, abychom se tázali na postoj společnosti vůči vědě a technice a vůči základním otázkám života. Takové tázání již bylo předmětem akademických debat, počínaje feministickou analýzou Evelyn Fox Kellerové až po historické rekonstrukce Spencera R. Wearta. Na základě výše zmíněných motivů tak, jak se objevují ve vizuální kultuře, se ve své prezentaci zaměřím na obrazy jaderné apokalypsy, rodičovství a plození v novelách Sakhalin Island Eduarka Verkina (2018) a Brightness Maji Wolné (2019).

Úplný program semináře SAMSON Nature(s) & Norms můžete najít zde.

Foto: P. Christopher Staecker

Facebooktwitterlinkedin