Yad Vashem, Photo Archive, 45386

Sovětská hranice jako zdroj holokaustu

Druhé sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023: Mapa a hranice
V roce 2023 bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 14. dubna, od 10:00 do 11:30 hodin
Jazyk: francouzština

Thomas CHOPARD (ICM CNRS & CEFR)
Diskutuje Ronan HERVOUET (Université de Bordeaux/ CEFRES)

Nedávné události nám připomněly provázanost mezi důsledky války, pronásledováním a vyhnanstvím. Jakou roli hrála sovětská hranice ve strategiích přežití nebo zhoršování situace židovského obyvatelstva? Jaký byl stav hranice po teritoriálních změnách a anexích, které následovaly po německo-sovětské smlouvě z roku 1939?

Tento seminář je zaměřen na analýzu historických pramenů produkovaných sovětskou hranicí s cílem studovat pronásledování židů ve dvou klíčových okamžicích: po anexích z roku 1939 a po novém uzavření sovětské hranice bezprostředně po druhé světové válce. Sovětské hranice a správa ve skutečnosti produkovaly mnoho spisů o stíhání za nelegální překračování hranic, které nám poskytují informace o vnímání těchto kontroverzních pohraničních oblastí a o trajektoriích židovského obyvatelstva: útěk před německou invazí a pronásledováním, stejně jako před návratem sovětských úřadů po válce.

Kompletní program semináře naleznete zde.

Zdroj obrázku: Yad Vashem, Fotografický archiv, 45386.