Rétorika velkopátečních kázání v Čechách 14. století

Rétorika velkopátečních kázání v Čechách 14. století: Definice pravidel, ustálených výroků a nesrovnalostí

Osmé setkání interního semináře CEFRESu v roce 2022-2023.
Cílem semináře CEFRESu je představit probíhající výzkum členů CEFRESu a otevřít tak mezioborovou diskuzi o otázkách týkajících se metod, přístupů a koncepcí, díky které bude moci každý účastník porovnat vlastní pohled s předloženými pracemi.

Místo konání: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum:
úterý 9. května 2023, 16:30
Jazyk:
angličtina  
Kontakt:
cefres[@]cefres.cz

Olga Kalashnikova (Středoevropská univerzita/ CEFRES)
Diskutuje Eloïse Adde (Středoevropská univerzita)

Abstrakt:

Svatý týden, zejména Velký pátek, který symbolizuje vrchol křesťanské zbožnosti, představuje klíčové období postní doby.  Během svatého týdne vyprávěli charismatičtí středověcí kazatelé příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista ve snaze ovlivnit každodenní život a náboženské praktiky lidí. Cílem bylo vyvolat emocionální reakci posluchačů (a čtenářů) a přimět je k pokání a doznání hříchů. V některých případech začali kazatelé experimentovat s různými zdroji a teologickými a rétorickými přístupy, aby reflektovali rostoucí oddanost pašijím a svátostem v regionu a dokonce kritizovali morální úpadek laiků a duchovenstva v Čechách.

Seminář se zaměří na intelektuální pozadí a sdílený diskurz týkající se Pašijí, který ovlivňoval české kazatele 14. století při sestavování velkopátečních kázání. Zaměřím se také na logické základy, strukturu a metodologii svého doktorandského projektu, jehož cílem je kriticky prozkoumat velkopáteční kázání v Čechách v letech 1330-1380, identifikovat specifika (prohřešky) českého korpusu v širším měřítku evropského kontextu a určit některé teologické, hermeneutické, pastorační a rétorické „samozřejmosti“ (normy) typické pro tento žánr.

Celý program semináře naleznete zde.