Poslanci a poslankyně české a polské krajní pravice

Poslanci a poslankyně české a polské krajní pravice: “Bráníme normální svět!”

První setkání Interního semináře CEFRESu v roce 2023.
Cílem semináře CEFRESu je představit probíhající výzkum členů CEFRESu a otevřít tak mezioborovou diskuzi o otázkách týkajících se metod, přístupů a koncepcí, díky které bude moci každý účastník porovnat vlastní pohled s předloženými pracemi.

Kde: knihovna CEFRESu
Kdy: úterý 7. února 2023, 16:30–18:00
Jazyk: angličtina
Kontakt: cefres[@]cefres.cz

Adrien Beauduin (CEU / CEFRES)

Shrnutí: Zaměřením dizertační práce je působení a mobilizace krajní pravice v polské politické straně Konfederacja a českém politickém hnutí Svoboda a přímá demokracie. Na základě analýzy písemných a audiovizuálních pramenů, pozorování na místě a třiceti osmi osobních rozhovorů s představiteli parlamentní krajní pravice zkoumám, jak tyto politické strany získávají nové členy a mobilizují voliče. Soustředím se zejména na roli, kterou v mobilizaci členů a stran hrají gender a sexualita, a dále na způsoby, jakými jsou vyjadřovány ideologické myšlenky. Analýza poskytuje nástin srovnání, jak tyto politické strany dokázaly získat nové členy, zburcovat voliče a prosadit určité názory. Vycházím z předpokladu, že přitažlivost těchto krajně pravicových stran spočívá v jejich radikální kritice politiky v období po roce 1989, včetně zpochybňování – případně přímo prostého zavrhování – liberálních a emancipačních postojů k genderu a sexualitě. Tento rys je společný oběma zkoumaným politickým stranám. Liší se však ve způsobech, jakými vyjadřují a zneužívají nespokojenost týkající se společenských a politických otázek, což poukazuje na omezení, která skýtají makroekonomické výklady světové, evropské nebo “východoevropské” krajní pravice. Poukazuji na to, že ideologické myšlenky, na které strany navazují, způsoby mobilizace, místní sociopolitický vývoj a soupeření mezi politickými stranami vytvářejí v obou zemích odlišnou dynamiku mobilizace krajní pravice včetně jejich postojů k otázkám genderu a sexuality.

Celý program semináře naleznete zde.