Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Metonymie a stereotypy: teoretické perspektivy a imigrační diskurz v německém jazyce  Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky Kontakt: ciro.porcaro(@)cefres.cz Tento projekt má za cíl zkoumat metonymické jevy v německém jazyce. Ve výzkumu se bude zvláštní pozornost klást německému migračnímu diskurzu a metonymickým modelům, které jsou základem sociálních stereotypů (srov. Lakoff 1987). Konkrétněji budou identifikovány … Pokračování textu Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Emina Zoletic: Výzkum a CV

Mezigenerační předávání válečných vzpomínek: případy rodin v Bosně a Herzegovině a bosenské diaspory v Evropě Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky Kontakt: eminazoletic81@gmail.com Tento doktorský výzkumný projekt se zabývá mezigeneračním přenosem vzpomínek, se zaměřením na první generaci Bosňanů, kteří zažili válku v letech 1992-1995, a jejich děti, narozené po válce v … Pokračování textu Emina Zoletic: Výzkum a CV

Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Pašijové kázání v Čechách 14. století: rétorika velkopátečních pašijí Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese Kontakt: olga.kalashnikova(@)cefres.cz Tato disertace si klade za cíl osvětlit povahu pozdně středověké české zbožnosti sledováním vývoje a zvláštností kazatelských technik Velkého pátku v Čechách 14. století, od 30. let 14. století až po konec tohoto století. Pašijové kázání Velkého pátku byli jedni … Pokračování textu Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Arthur Thevenet: Výzkum a CV

Dopad environmentálních krizí na mezinárodní právo   Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese Kontakt: arthur.thevenet(@)cefres.cz Životní prostředí je v právních vědách novým pojmem. Protože je součástí věd o člověku, neuniklo právu, že se v průběhu staletí vyvíjelo a odráželo hlavní problémy, kterým lidstvo čelí. Z právního hlediska začaly mezinárodní texty zohledňovat ochranu životního prostředí v … Pokračování textu Arthur Thevenet: Výzkum a CV

Výherce Ceny Platformy CEFRES 2022

S radostí oznamujeme výherce šestého ročníku Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu (viz CFP zde): Martin Tremčinský (doktorand Fakulty sociálních věd UK), za jeho článek “Labour, control, and value: Marx meets Negri in Bitcoin mining” published in Dialectical Anthropology Vol. 46, n° 1, 2022. Členové poroty … Pokračování textu Výherce Ceny Platformy CEFRES 2022

CEFRES granty na podporu mobility doktorandů. Výsledky pro rok 2022–2023

Dne 31. května 2022, vyslechla mezioborová komise 12 kandidátů ucházejících se o CEFRES grant na podporu mobility doktorandů. Komise všem kandidátům blahopřeje k vysoké kvalitě jejich prací a prezentací. Členové komise rozhodli po poradě následovně: Grant platformy CEFRES Jan Kremer (Charles University, PedF): Digital Game as a Representation of History Seznam čekatelů: Debraj Banerjee (Charles University, FHS): … Pokračování textu CEFRES granty na podporu mobility doktorandů. Výsledky pro rok 2022–2023