Semináře 2020-2021

Epistemologický seminař CEFRES / IMS FSV UK

Tento seminář si klade za cíl poskytnout teoretické zázemí mladým badatelům a pomoci jim přemýšlet o tom, jak používat a pracovat s relevantními koncepty pro svou disertační práci. Soustředí se také na rozdíly i podobnosti používání konceptů v různých oborech.
Organizátoři: Jérôme Heurtaux (CEFRES), Tomáš Weiss (FSV UK) a Mitchell Young (IMS FSV UK)

Současné otázky. Úvahy o krizi

Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.
Seminář organizovaný CEFRESem, v zimním semestru 2020-2021 na FSV UK, v letním semestru 2020-2021 v CEFRES
OrganizátořiMaria Kokkinou (post-doktorandka CEFRES / Univerzita Karlova), Jérôme Heurtaux (CEFRES)

Česko-francouzský historický seminář

Tento týdenní seminář je organizovaný Ústavem českých dějin FFUK  pro frankofonní a francouzské studenty. Hosté prezentují každý týden přednášku dle tématu semestru.

Semináře členů CEFRESu
Letní semestr

A History of Quantification: Problems and Perspectives in Central Europe
Date: Thursdays, at 9:30 am
Place: Online, Room YT211, Faculty of Humanities, Charles University
Lecturer: Mátyás Erdélyi (CEFRES / FHS UK)
Language: English

 

 

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách