Doktorand v CEFRESu

CEFRES bude v rámci doktorského programu, tak jak je již zvykem, zprostředkovávat zkušenosti s výzkumem založeným na evropské spolupráci, a to s cílem aktivního zapojení a dalšího vzdělávání mladých vědců. CEFRES nabízí dva hlavní programy na podporu mobility „mladých vědců“:

Každý doktorand přidružený k CEFRESu bude zaštítěn tutorem, kterého si může vybrat mezi výzkumnými pracovníky z ústavu nebo z jedné z partnerských institucí Platformy CEFRES – z Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tutor nenahrazuje školitele doktoranda, ale doprovází a zaštiťuje doktoranda během jeho pobytu v CEFRESu.

Doktorandi přidružení k CEFRESU jsou povinni se podílet na aktivitách ústavu a jeho partnerů. Jejich práce jsou součástí globální vědecko-výzkumné politiky ústavu, konkrétně jedné z výzkumných os CEFRESu.

Od doktorandů se vyžaduje, aby během roku prezentovali vývoj svého výzkumného projektu v rámci doktorských seminářů a odborných setkání organizovaných ústavem a jeho partnery. Ústav podporuje doktorandy při organizování vědeckých událostí z jejich vlastní iniciativy a při jejich plném aktivním zapojení do vědeckých aktivit CEFRESu.

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách