Doktorand.ka v CEFRESu

CEFRES nabízí možnost získávat zkušenost s výzkumem v pluridisciplinárním a evropském prostředí, a to s cílem aktivního zapojení a dalšího vzdělávání mladých vědců. CEFRES nabízí dva hlavní programy na podporu mobility doktorských studentů:

Každý doktorand přidružený k CEFRESu bude zaštítěn tutorem, kterého si může vybrat mezi výzkumnými pracovníky z ústavu nebo z jedné z partnerských institucí Platformy CEFRES – z Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tutor nenahrazuje školitele doktoranda, ale doprovází a zaštiťuje doktoranda během jeho pobytu v CEFRESu.

Doktorandi přidružení k CEFRESu jsou povinni se podílet na aktivitách ústavu a jeho partnerů. Jejich práce jsou součástí globální vědecko-výzkumné politiky ústavu, konkrétně jedné z výzkumných os CEFRESu.

Od doktorandů se vyžaduje, aby během roku prezentovali vývoj svého výzkumného projektu v rámci doktorských seminářů a odborných setkání organizovaných ústavem a jeho partnery. Ústav podporuje doktorandy při organizování vědeckých událostí z jejich vlastní iniciativy a při jejich plném aktivním zapojení do vědeckých aktivit CEFRESu.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách