Seznam stážistů

Pierre Lecerf

2nd year Master´s degree student at History Department, Rennes 2 University, specialization in International Relations History

Professional interests: Academic research, Social movements history, urban history

Internship period: March 2023 – May 2023

Research and administrative internship

Anna Kaletová

Studentka prvního ročníku magisterského studia Mezinárodních teritoriálních studií se specializací na západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Studijní zaměření: historie, politické vědy, výzkum

Trvání stáže: únor 2023 – květen 2023

Administrativní a výzkumná stáž, překlady

Edgar Provost

3rd year of Bachelor at Faculty of Socials Sciences, Charles University, specialization Politicals sciences.

Professional interests:
politicals sciences, sociology, research

Internship period: February 2023 – March 2023

Research, translation and administrative internship

Kryštof Buchal

Étudiant magisterského studia anglické lingvistiky a tlumočnictví čeština–francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Studijní zaměření : tlumočnictví, překlad, lingvistika

Période de stage : de 2023 à 2023

Administrativní stáž, překlady

 

Ombeline Defrance

Studentka 2. ročníku magisterského studia na Ecole Normale Supérieure-PSL, výměnná studentka na Univerzitě Karlově.

Studijní zaměření : filozofie, fenomenologie, psychiatrie

Trvání stáže : prosinec 2022 à 2023

Administrativní a výzkumná stáž, překlady

Mona-Lise Le Guernève

Étudiant třetího ročníku Collège universitaire de SciencesPo Paris ve spolupráci s Karlovou univerzitou.

Studijní zaměření : evropské záležitosti, vztahy mezi Francií a střední Evropou, institucionální systém Evropské unie, politologie

Trvání stáže : září 2022 a prosinec 2022

État administratif

 

Judith Moucha 

Étudiant magisterského studia antropologie na Katolické univerzitě v Lovani.

Studijní zaměření : Antropologie, sociologie

Trvání stáže : červenec 2022 a září 2022

Administrativní stáž, korektury a redakce připravované knihy.

 

Seznam stážistů 2021–2022
Seznam stážistů 2019–2021
Seznam stážistů 2018–2019
Seznam stážistů 2017–2018
Seznam stážistů 2016–2017
Seznam stážistů 2015–2016
Seznam stážistů 2015–2016 Seznam stážistů 2015–2016

 

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách