Seznam stážistů

Pierre Aymard

Student třetího ročníku Sciences Po  Bordeaux (Francie).
Studijní zaměření:  evropské záležitosti, vztahy mezi Francií a střední Evropou, systém institucí EU, moderní historie střední Evropy
Trvání stáže: květen až červen 2021

Administrativní stáž

 

Lena Mihranian 

Studijní zaměření: komunikace, mezinárodní vztahy, jazyky, filozofie, ekonomie
Trvání stáže: březen až červen 2021
Výzkumná a administrativní stážPaul Batcabe-Lacoste

Absolvent magisterského oboru historie, zaměřeného na politickou historii současného světa) a aktuálně student pařížského INALCA v oboru českého jazyka. Přispívá do online magazínu Les Yeux du Monde, píše o České republice a evropské historii. 


Téma diplomové práce
: The Peace Race ? A Tour de France in the East (1952-1956), zaměřené hlavně na československé a východoněmecké archivy pod vedením  Oliviera Wieviorka (ENS Paris-Scalay) a Etienna Boisserie (INALCO).
Studijní zaměření: Evropské vztahy, historie sportu, historie komunismu,  střední a balkánské Evropy, historie sociální demokracie západní Evropy, sociologická a ekonomická pojetí štěstí, ekonomická sociologie, jazyky, kvantitativní metodologie v sociálních vědách.
Trvání stáže: Březen až červenec 2021
Výzkumná a administrativní stáž

Hugo Plassais

Absolvent magisterského studia v oboru výzkumu mezinárodních vztahů na pařížském Sciences Po (Francie) a bakalářského studia v oboru politických věd a evropských studií, přichází v rámci mezinárodního programu Service Civique International ve spolupráci s neziskovou organizací  Eurasia net, ve které se angažuje od prosince 2020.
Studijní zaměření: Výzkum ve společenských a politických vědách, mezinárodní vztahy, diplomacie, analýza zahraniční politiky, strategická studia
Trvání stáže: : březen až červen 2021
Výzkumná a administrativní stáž

Fanny Garel

Studentka prvního ročníku magisterského studia v oboru Inženýrství evropských a mezinárodních projektů  na Univerzitě v Nantes (Francie) je aktuálně na výměně na Univerzitě Karlově.
Studijní zaměření: tvorba a rozvoj mezinárodních projektů, současná historie, politické vědy, evropské a mezinárodní  právo, sociologie, jazyky, zájem o evropské otázky týkající se střední Evropy.
Trvání stáže: únor až květen 2021
Výzkumná a administrativní stáž

Marie Blanc 

Závěrečný ročník magisterského studia v lyonské ENS (Francie). V současné době připravuje projekt budoucího doktorandského studia v oboru dějin umění. Zajímá se o české fotografie v 60. letech, jejich pohyb a přijetí v Evropě, jejich vztah k informelu a k městskému krajině.
Studijní zaměření: dějiny umění a fotografie, umění a politika, umění a pamět, umění a krajina, historie sbírek, pohyb myšlenek a uměleckých děl
Trvání stáže: únor až červen 2021
Výzkumná a administrativní stáž

Jeanne Besse-Corfa

Závěrečný ročník magisterkého studia v oboru  Management ve francouzském l’ESSEC  se zaměřením na vyjednávání a mezinárodní vztahy.
Studijní zaměření:  ekonomické a sociální vědy, výzkum, filozofie, mediace, filantropie, udržitelný rozvoj
Trvání stáže: leden až březen 2021

Charlotte Barbier

Třetí ročník bakalářského studia na Sciences Po v Toulouse a druhý ročník bakalářského studia na Paris Nanterre University. Aktuálně na stáži v CEFRESu.
Odborný zájem: historie Evropy v 19. století
Studijní zaměření: politologie, historie 19. a 20. století, veřejné a mezinárodní právo, ekonomie, sociologie
Trvání stáže: září – prosinec 2020 
Výzkumná a administrativní stáž

Julie Stodolová

První ročník magisterského studia na Univerzitě Karlově v oborech Učitelství historie pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ.
Odborný zájem: soudobá historie, jazyky, didaktika
Studijní zaměření: historie 20. století, vztahy mezi Francií a Československem v osmdesátých letech, postkolonialismus
Trvání stáže: řijen – prosinec 2020
Administrativní stáž

Jieni Wu

První ročník magisterského studia, obor Čínská studia se zaměřěním na Mezinárodní vztahy a Politiku na Yenching Academy of Peking University.
Odborný zájem a studijní zaměření: politologie, analýza zahraniční politiky, mezinárodní vztahy, ekonomická diplomacie, kulturní diplomacie, vztahy mezi Čínou a EU, institucionální systém EU, zahraniční vztahy Číny.
Trvání stáže: říjen 2020 – leden 2021
Administrativní stáž

Gabrielle Franck

Master “International Relations and Politics and Public Administration” FSV UK a Univerzita v Kostnice
Téma diplomové práce: Kolektivní trauma a konkurence v identitách, skryté faktory sociální mobilizace roku 2019 v Jižní Americe (fokus na Chile, Argentina, Bolivie)
Profesionální zájmy: Kolektivní paměť, mezinárodní vztahy, geopolitika, zvlášť v Africe a Jižní Americe
Trvání stáže: červenec, září 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Zoé Neboit

Magisterské studium v oboru Francouzská, obecná a konparativní literatura na Univerzitě ve Štrasburku. Aktuálně na výměnném program Erasmus na FF UK v Praze
Odborný zájem: historie a sociologie evropské literatury, literární historie žen a feminismu, poezie 19. a 20. století, volné psaní
Téma diplomové práce: První pařížský Bohème: literární a společenská konfrontace mezi modely mansardů a Salonu
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Timothé Freddo

Bakalářské studium v oboru učitelství Historie-Geografie na Univerzitě v Orléans. Aktuálně na výměnném programu na FF UK v Praze
Odborný zájem: Dějiny nenásilných hnutí, mezinárodní vztahy (současné období), Master MEEF (Capes)
Trvání stáže: leden-únor 2020
Administrativní stáž

Etienne Coudrais

Třetí ročník bakalářského studia na Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne, aktuálně na výměnném programu na FSV UK v Praze
Odborný zájem: Politické vědy, analýza veřejné politiky zejména ve vztahu k teritoriu, veřejné právo, institucionální systém Evropské unie
Trvání stáže: leden-duben 2020
Administrativní stáž

Armelle Bilembo

Magisterské studium: Tema+ FF UK/ELTE,
Historie na Univerzitě Paris I–Pantheon Sorbonne
Odborný zájem: historie, antropologie, migrace, studia menšin
Téma diplomové práce: Černoch a Evropan: úloha lokality ve formování identity a sebepojetí
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Cécile Poulot

Doktorát germánských studií na Universitě Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Odborný zájem: Kulturní historie germánského světa, Evropy, historie umění a architektury
Název doktorské disertace: Adolf Loos : vídeňský architekt v meziválečné Evropě
Trvání stáže: listopad-prosinec 2019
Výzkumná stáž

Seznam stážistů 2014/2015
Seznam stážistů 2015/2016
Seznam stážistů 2016/2017
Seznam stážistů 2017/2018
Seznam stážistů 2018/2019

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách