Colloque international : la traduction, entre langue, culture et histoire

PROGRAMME
Jeudi 14 avril 2016

9:30 – Inscription des participants.

10:00 –  Ouverture du colloque.

10:20-11:00 – Conférence introductive, Ioana Popa (CEFRES Prague, CNRS Paris) : Circuits de traduction : une sociologie des transferts littéraires Est / Ouest pendant la Guerre froide.

11:00-12:30 – Session 1 – Théorie de la traduction en Roumanie et dans d’autres pays européens, méthodes d’évaluation des traductions.

Georgiana Lungu-Badea: Traductologia în România. Perspectivă istorică, aspecte actuale, tendinţe
Rodica Dimitriu: Traducerea ca discurs cultural şi obiect de studiu în mediul academic românesc
Libuša Vajdová: Traductologia în contextul cultural şi politic ceh şi slovac din secolul 20 – tendinţe, concepte, rupturi şi restituiri
Giovanna Nanci: La méthode critique de Lance Hewson pour l‘évaluation de la traduction

12:30-14:00 – Déjeuner.

14:00-15:30 – Session 2 – Traduire des textes d’époques et de cultures européennes différentes vers le roumain.

Anca Irina Ionescu: Probleme specifice în transpunere în limba română a lucrării: Josef Hrabák, Úvod do teorie verše
Petre Bârlea: Traducerile din clasicii antici în „Epoca de tranziție” a culturii române. Strategii oficiale și inițiative particulare
Eva Mârza: Istoria traducerilor în cultura românească din Transilvania  (sec. XVI – începutul sec. XIX)
Patricia Serbac: Poezia „Găsită” („Gefunden”) a lui Goethe – analiza traducerilor în limba română

15:30-17.00 – Table ronde.

Vendredi 15 avril 2016

10:00-13:00 – Session 3 – Les aspects culturels, historiques et linguistiques de la traduction.

Helliana Ianculescu: Traducerile literare în contextul globalizării
Constantin-Ioan Mladin: Câteva cuvinte despre traducerea în franceză a operei lui Caragiale (interferențe diafazice, diacronice și diatopice)
Ramona Zăvoianu-Petrovici: Traducerea repetițiilor la Milan Kundera – o abordare cognitivă
Eugenia Bojoga: Opera ”lingvistică” a lui Stalin în limbile română şi cehă
Dan Ungureanu: Limba română din filmul Aferim 

13:00-14:00 – Déjeuner.

14:00-16:00 – Session 4 – Traductions de la littérature roumaine en tchèque et en slovaque.

Libuše Valentová: Traducerile din literatura română în cehă de-a lungul timpului: tendinţe şi preferinţe
Eva Kenderessy: Traducerile din literatura română în limba slovacă din anul 2000 până în prezent
Jana Páleníková: Câteva probleme de traducere din proza scurtă a lui Mircea Cărtărescu
Jiří Našinec: Problematica traducerii titlurilor de carte
Jitka Lukešová: Câteva probleme în legătură cu traducerea în limba cehă a prozei române interbelice (Gib I. Mihăescu:Rusoaica)
Jarmila Horáková: Aventura traducerii: traducerea Cărții șoaptelor de Varujan Vosganian în limba cehă

16:00-17:00 – Table ronde.

17:00-18.00 – Clôture du colloque.

Pot organisé par l’Institut culturel roumain.