L’enseignement supérieur (2001, N° 24f.)

L’enseignement supérieur en France et en République tchèque : perspectives européennes / Vysoké školství v České republice a ve Francii : evropské perspektivy
Cahiers du CEFRES n° 24, avril 2001
Dirigé par :
Antoine MARES, Dominique SOTTEAU, Věra ŠŤASTNÁ
ISBN 80-86311-07-4
ISSN 1805-0336

Tento sborník zahrnuje příspěvky účastníků a závěry kulatých stolů semináře o strukturaci francouzsko-české spolupráce v oblasti vysokého školství. Seminář proběhl v Praze ve dnech 26. a 27. října 2000 na základě společné iniciativy Oddělení pro kulturu a spolupráci velvyslanectví Francie a odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem tohoto setkání bylo umožnit ve světle šesti hlavních cílů rozvoje evropského vysokého školství, které vzešly z konference v Boloni v říjnu 1999, výměnu zkušeností a rozšířit diskusi, kromě expertů, i mezi představiteli českých vysokých škol a odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to v předvečer vrcholné schůzky o vysokém školství v Praze konané 18. a 19. května 2001. 

Sommaire

Elie COHEN : Présentation du système d’enseignement supérieur français

Josef BENEŠ and Věra ŠŤASTNÁ : Higher Education in the Czech Republic. Structures and latest developments

Jacques MAZERAN : Études supérieures de cycle court en France

Claudine LAUGENIE : L’harmonisation des diplômes européens. Modules, crédits, reconnaissance dans la perspective de la Déclaration de Bologne 1999

Milan SOJKA : Quality Assurance in the Czech Higher Education : The Case of Evaluation of Economic Faculties

Bernard HEUSCH : Intégration de la recherche dans l’enseignement supérieur. L’expérience française

Françoise DIVISIA : Les fonds structurels dans l’enseignement supérieur. L’expérience française

Zuzana FREIBERGOVA : Groupe de travail : structures d’accréditation et d’évaluation dans l’enseignement supérieur

Šťepánka SKUHROVÁ : Groupe de travail : Modules, crédits, reconnaissance –convention de Lisbonne– mobilité nationale et internationale

Věra ŠŤASTNÁ : Groupe de travail : Mutations dans le secteur tertiaire, cycles d’études courts, débouchés universitaires et marché du travail