Fedora Parkmann: výzkum a CV

Transnacionální pohled na českou sociální fotografii: případ mezinárodních výstav v Československu (1933-1934) mezi Německem, Francií a SSSR

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení

Cílem mého projektu je zkoumat vazby mezi fotografií, levicovým hnutím a masovými médii v meziválečném Československu z transnacionální perspektivy. Projekt se zaměřuje na tři mezinárodní výstavy sociální fotografie, které byly organizované roku 1933 a 1934 v Československu “film-foto” skupinou Levé Fronty. Protože tyto kulturní události umožňovaly dialog a míšení různých aktérů a jejich tvorby pocházejících z odlišných prostředí, jsou ideálními místy pro transnacionální diskusi o sociální fotografii. Projekt bude věnován nejen rekonstrukci výstav, jejich obsahu a kritické recepce, ale zvláště jejich zasazení do transnacionálního kontextu tím, že bude zkoumat jejich předchůdce i následovníky vně i mimo Československo.

Využitím metodologií kulturních transferů a “histoire croisée” budu analyzovat sociální fotografii jako praxi, jež se zakládá na interakci mezi československou fotografickou scénou a zahraničím, zvláště SSSR a Německo. Samotný dispozitiv výstavy budu analyzovat jako celistvé médium s vnitřní dynamikou, jež spočívá ve výběru a uspořádání obrazů, v časové dimenzi události – její trvání a odkaz – a jejích ohlasech ve veřejném prostoru, tedy v tisku.

CV

Studium

2017: PhD., dějiny umění, Sorbonne Université
Název disertační práce: Paris – Prague : transferts en photographie, 1918-1939

2011: Mgr., dějiny umění, Sorbonne Université

2010: studijní pobyt, Master of Arts in Art History, Columbia University

2009: Diplom Muzeologie, École du Louvre

2007: Bc., dějiny umění a archeologie, École du Louvre

2007: Bc., dějiny umění a archeologie, Sorbonne Université

Odborné pobyty a stáže

2019: Měsíční stipendijní výzkumný pobyt, Centre d’études franco-russes, Moskva

2014: Stipendium na výzkum Dějiny umění, Centre Pompidou

2012: Stipendium Louis Rœderer pro fotografii, Národní knihovna ve Francii

Pedagogická činnost

2018: Výuka dějin současného umění (1905-1945), Université catholique de l’Ouest, Angers (32 hod.)

2017-2018: Odborná asistentka, dějiny současného umění, Sorbonne Université (192 hod.)

2016: Výuka dějin současného umění (fotografie a rytina v 19. století), Université catholique de l’Ouest, Angers (24 hod.)

Výběr publikací

Články v odborném periodiku
 • « Un patrimoine visuel sous le communisme. La photographie amateur et sociale du président tchécoslovaque Antonín Zápotocký », Photographica, n°1, Sept. 2020, p. 93-109.
 • « Une histoire en deux actes : la photographie sociale tchèque de l’entre-deux-guerres au prisme de l’historiographie de l’ère communiste », Transbordeur : photographie, histoire, société, n°4, 2020, p. 50-59.
 • « Photographies parisiennes des surréalistes tchèques : des preuves à l’appui d’une mémoire partagée du surréalisme », Marges, revue d’art contemporain, n°29, 2019, p. 84-102.
 • « Du photomontage comme trace de la circulation des savoirs artistiques. Le cas de Karel Teige », Histoire de l’art, n°78, 2016/1, p.117-130
 • « Logique circulatoire de la photographie imprimée. Le cas des revues d’avant-garde tchèques », Artl@s Bulletin, n°2, podzim 2015 p. 14-25
 • « Vilem Kriz (1921-1994) : la photographie surréaliste dans l’engrenage du temps », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 47, říjen 2014, p.68-77
 • « Un avatar tchécoslovaque de la Fifo : l’Exposition internationale de photographie, Prague, 1936 », Études photographiques, n° 29, květen 2012, p.43-81

Účast na konferencích (výběr)

 • « The Entangled Reception of Ukrainian and Soviet Photography in Interwar Czechoslovakia », Mezinárodní konference Kharkiv Photo Forum, 18. – 21. 8. 2020, Kharkiv, online.
 • « Les albums de famille du président Antonín Zápotocký : mémoire privée, enjeux publics », Konference Patrimoines photographiques : histoire, ethnologie, émotions, 7. – 8. 11. 2019, Paris, Musée des Arts décoratifs.
 • « Triangular Circulation. Interwar Photograms between France, Germany and Czechoslovakia », Mezinárodní konference Practices, Circulation and Legacies. Photographic Histories in Central and Eastern Europe, 8. – 10. 5. 2018, Ljubljana, City Museum of Ljubljana.
 • « Psychogéographies parisiennes dans la photographie des surréalistes tchèques », Mezinárodní workshop Paris – haut-lieu urbain, institutionnel et artistique de la photographie, 3. – 7. 7. 2017, Paris, Centre allemand d’histoire de l’art.
 • « Aspects internationaux de la photographie sociale en Tchécoslovaquie », Mezinárodní sympózium L’internationale de la photographie sociale, 3. 3. 2017, Paris, Institut national d’histoire de l’art.
 • « An Example of Interwar Czech-Russian Cultural Transfer. The Czech Worker Photography Movement », Mezinárodní konference East Central Europe in the First Half of the 20th Century – Transnational Perspectives, 14. – 16. 1. 2016, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas.

Facebooktwitterlinkedin