Tým doktorandů 2019/2020

Tým doktorandů 2019/2020

Felipe Kaiser Fernandes

Kontakt: fernandes@cefres.cz

je doktorandem na EHESS v Paříži ve spolupráci s Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC). Ve svém dizertačním projektu s názvem Populární tržní prostory: migrující ženy v neformálním zaměstnání. Vícemístná etnografie pod vedením profesorky Sophie Wahnich, spadá do výzkumné osy č. I.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost, je součastí výzkumné osy č. II.

Jakub Střelec

Kontakt: jakub.strelec@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Rudolfa Kučery. Jeho disertační práce s názvem Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně, je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I a č. II.

Františka Zezuláková Schormová

Kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav anglofonních literatur a kultur) pod vedením Justina Quinna. Její disertační práce s názvem Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války, je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2019/2020

Pavel Baloun

Kontakt: baloun@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy pod vedením Pavla Himla. Jeho disertační práce s názvem „Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1942), je součástí výzkumné osy CEFRESu č. II.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce věnovaná recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v rámci historizující architektury 19. století spadá do osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Pavol Kosnáč

Kontakt: pavol.kosnac@cefres.cz

je doktorandem na Masarykově Univerzitě v Brně pod vedením Miroslava Mareše. Jeho dizertační práce Paramilitární organizace ve středovýchodní Evropě  v odboru politologie stojí na rozhraní psychologie, terénní antropologie, kognitivních věd a neurověd a je součástí výzkumné osy č. II.

Anna Lukešová

Kontakt: anna.simbartlova@cefres.cz

je doktorandkou na Katedře evropských studií Fakulty sociálních věd UK. Její disertační práce vedená Paulem Bauerem se nazývá Občanská integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky a pojí se s výzkumnou osou č. I a II.

Tereza Sedláčková

Kontakt: tereza.sedlackova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pod vedením Dino Numerato. Její disertační práce s názvem Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR, spadá do osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Eraldo Souza dos Santos

Kontakt: eraldo.santos@cefres.cz

je doktorandem na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pod vedením Jean-François Kervegana. Jeho dizertační práce s názvem Občanská neposlušnost: konceptuální vývoj, spadá do výzkumné osy č. II.

Pascal Schneider

kontakt: pascal.charles.schneider(@)gmail.com

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV), pod dvojím vedením Johanny Chapoutot a Dietmara Hüsera (Sárská univerzita). Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Vojtěch Šarše

Kontakt: vojtech.sarse@cefres.cz

je doktorandem na Ústavu románských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod vedením Evy Voldřichové Beránkové. Jeho dizertační práce s názvem Obraz kulturního úpadku v antikoloniálním frankofonním subsaharském románu: proces subjektivace, objektivace, zvěcnění a identitární vyprázdněnost, spadá do výzkumné osy č. II.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980, se pojí s osou č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz

je doktorandem na EHESS v Paříži pod vedením Jeana-Louise Fabianiho. Jeho disertační práce s názvem Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě, spadá do výzkumné osy č. I.

Ekaterina Zheltova

Kontakt: zheltova@cefres.cz

je doktorandkou na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Její disertační práce vedená Kateřinou Královou se nazývá Between the Northern Epirus and Chameria: Ways of life and linguistic ideologies in the Albanian-Greek borderlands a pojí se s výzkumnou osou č. III.