Valeria Korablyova – Výzkum & CV

Subalterna, která zpívá.
Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení

Kontakt: valeriya.korablyova[@]fsv.cuni.cz

Dr. Valeria Korablyova je socioložka a politická teoretička zabývající se postsovětskými transformacemi na Ukrajině a v regionu, přičemž se ve svém výzkumu zaměřuje na performativní politiku a propletené imperiální/koloniální dědictví. V současné době je odbornou asistentkou na Katedře ruských a východoevropských studií a vedoucí výzkumného centra “Ukrajina v měnící se Evropě” na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). V roce 2015 Dr. Korablyova habilitovala (titul D. of Sc.) na Kyjevské národní univerzitě Tarase Ševčenka knihou Sociální významy ideologie (Kyjevská univerzita, 2014), která se věnuje proměnám evropské modernity. Jako konkrétní případ vystupuje étos solidarity, na němž bylo založeno povstání na Majdanu. Působila jako stipendistka a hostující profesorka na Stanfordově univerzitě (USA), Basilejské univerzitě (Švýcarsko), Univerzitě Giessen (Německo), v Institutu pro vědy o člověku (IWM) ve Vídni (Rakousko) a dalších institucích. V poslední době se věnovala širším důsledkům ruské invaze na evropskou politickou imaginaci a struktury produkce znalostí. Mezi její nejnovější publikace na toto téma patří např: “Fighting Russia’s ‘Dark Power’: The ‘Bright Power’ of Enacted Values” v publikaci Putin’s Europe. Russian Influence in European Democracy (European Liberal Forum, 2023), ‘Why Is Ukraine Important? Challenging the Colonial and Cold War Legacies in European Social Sciences’ v odborném časopisu Soziologie (vol. 52, no. 3, 2023), ‘Russia vs. Ukraine: A Subaltern Empire Against The “Populism of Hope”’ v Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (# 2 2022) a editace speciálního vydání časopisu Topos “Transformations of Society and Academia in the Wake of the Russian War in Ukraine: Urgent Notes” (#2 2022).

Mezi lety 2024–2026 spolupracuje s Louisou Martin-Chevalier ze Sorbonské Univerzity jako součást výzvy TANDEM Program UK -CNRS na projektu Subalterna, která zpívá. Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině. 

. 

CV 

 VZDĚLÁNÍ 

 2015 –  Docentura (Dr. of Sc.) v oboru sociální filozofie a filozofie dějin, Národní univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě (Ukrajina), disertační práce:  “Social Meanings of Ideology in Contemporary  Society”. 

 2006 – Doktorát z filozofické antropologie, filozofie kultury, Charkovská národní univerzita V. N. Karazina (Ukrajina). Disertační práce: “The Representation of the Idea of Generation in Socio-Cultural Contexts.” 

 2003 – Magisterský titul v oboru sociologie (s nejvyšším vyznamenáním; osobní stipendium prezidenta Ukrajiny), Charkovská národní univerzita V. N. Karazina (Ukrajina).

2001 – Bakalářský titul v oboru sociologie (s nejvyšším vyznamenáním; osobní stipendium prezidenta Ukrajiny), Charkovská národní univerzita V. N. Karazina (Ukrajina).

ZAMĚSTNÁNÍ 

Od února 2023 – vedoucí výzkumného centra “Ukraine in a Changing Europe”, Institut mezinárodních studií, Univerzita Karlova

Od září 2022 – odborná asistentka, Katedra ruských a východoevropských studií, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Září 2020 – srpen 2022 – vedoucí vědecký pracovník, Katedra východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Září 2018 – září 2019 – vedoucí vědecký pracovník, Katedra ruských a východoevropských studií, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Září 2017 – červen 2018 – profesor, Katedra filozofie humanitních věd, Národní univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě

VYBRANÉ GRANTY A STIPENDIA

Leden – listopad 2023 – Mezinárodní konference “600 Days of the All-Out War: Fighting for Freedom, Fighting for Democracy” (600 dní totální války: Boj za svobodu, boj za demokracii) (Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu, PI, 3500 €)

Listopad 2022 – listopad 2023 – „Cultural transformations of society at war: practices, agencies, shifting identities“(Kulturní proměny společnosti ve válce: praktiky, děje, proměny identit) (4EU+/UA/F2/08; PI, 100 tis. Kč);

Listopad 2022 – listopad 2023 “Integration of Ukrainian refugee children and underage IDPs in the comparative perspective (Czech republic – Ukraine)” (Integrace ukrajinských dětí uprchlíků a nezletilých vnitřně vysídlených osob v komparativní perspektivě Česká republika – Ukrajina) (4EU+/UA/F2/05; PI, 100 tis. Kč);

Listopad 2022 – listopad 2023  “Public launch of the research centre “Ukraine in a Changing Europe” (Veřejné zahájení činnosti výzkumného centra “Ukrajina v měnící se Evropě”) (4EU+/UA/F2/10; PI, 100 tis. Kč).

Říjen 2019 – březen 2020 – hostující profesor ukrajinistiky, Univerzita Justuse Liebiga v Giessenu, Centrum východoevropských studií v Giessenu (GiZO), Katedra sociologie. Výzkumný projekt “Post-Soviet Ukraine between population, citizenry, and spectatorship” (Postsovětská Ukrajina mezi obyvatelstvem, občanstvím a diváctvím).

Září 2018 – únor 2019 – Operační program EU “Výzkum, vývoj a vzdělávání”, Univerzita Karlova, Katedra ruských a východoevropských studií. Výzkumný projekt: “Metamorphosis of Eastern Europe: Back to the Future?” (Metamorfóza východní Evropy: návrat do budoucnosti?).

Únor – červenec 2018 – stipendium Ukrajinský výzkum ve Švýcarsku (URIS), Basilejská univerzita. Výzkumný projekt: “Re-Inventing Ukraine: nation-building in the post-national era”. 

Září 2015 – červen 2016 – stipendium programu Ukrajina v evropském dialogu, Institut pro vědy o člověku (IWM), Vídeň. Výzkumný projekt:  “EuroMaidan as the trace of ‘equaliberty’: recapitulation of modern European values” .

Říjen 2014 – únor 2015 –  Výzkumný stipendijní program Carnegie, Stanfordova Univerzita, USA. Výzkumný projekt: “Ideology in contemporary Ukraine: social topography”.

VYBRANÉ PUBLIKACE  

 “Fighting Russia’s ‘Dark Power’: The ‘Bright Power’ of Enacted Values” in Hodun, M. & Cappelletti, F. (eds) Putin’s Europe. Russian Influence in European Democracy, European Liberal Forum, 2023, pp. 104-125. 

“The decolonization of education and research in Belarus and Ukraine: theoretical challenges and practical tasks” in Canadian Slavonic Papers, 2023, https://doi.org/10.1080/00085006.2023.2274194 

October 2023 – keynote speech “Russia’s War as an Epistemological Challenge: “Banal Imperialism” in the (Inter-)Disciplinary Knowledge Production” at the International conference “War and Peace in Ukraine: reflecting, Studying and Engaging Across Disciplines” (University of Bielefeld, Germany) 

September 2023 – keynote speech “(Re-)Politicization of Culture in Times of War: Culture as Weapon / Shield / Stigma / Civic Space” at the 4EU+ Interdisciplinary workshop “Role of Culture in Times of War and Post-War Reconstruction. The Case of Ukraine” (Faculty of Social Sciences, Charles University) 

Why is Ukraine important? Challenging the colonial and Cold War legacies in European social sciences. In: Soziologie. Jenseits des Postsowjetismus: Zur Rolle der Soziologie in der (Ost-)Europaforschung, Vol. 3, 2023: 309-319. 

Russia vs Ukraine: A Subaltern Empire Against the “Populism of Hope”. In: Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, # 2, 2022: 39-60. DOI:https://doi.org/10.14712/23363231.2023.3 

Who Owns The Ukrainian State? Tensions between the People and the Elites After 1991. In: Gawrich, A.; Haslinger, P.; Wingender, M. (eds.). Analyzing conflict settings. Case studies from Eastern Europe with a focus on Ukraine, Harrassowitz: 25-44. DOI: 10.13173/9783447117715.025 

Korablyova, V. (ed.). Topos. # 2, 2022: Transformation of society and academia in the wake of the Russian war in Ukraine: urgent notes. DOI: 10.24412/1815-0047-2022-2-7-11 

January 2022 – public lecture “Performing Citizenship in Post-1991 Ukraine: between ‘street politics’ and ‘audience democracy’” (Research Center for the History of Transformations (RECET), University of Vienna, Austria) 

Contemporary Ukraine: Borderland – Bloodland – Neverland? In: Susan S. Pierce,  E. Sojka (eds.) Cultural Change in East-Central European and Eurasian Spaces: Post-1989 Revisions and Re-Imaginings, Springer, 2021, 17-32. DOI: 10.1007/978-3-030-63197-0_2 

Еurope as an Object of Desire: Ukraine between “Psychological Europe” and the “Soviet Mentality”. In: Topos, 2020, # 2, 79-99. 

Ukraine After 1991 Between Citizenry and Spectatorship: From Mass Protests to Ocular Democracy, presentation at the International conference “Ukrainian Studies Today: State of the Art in Switzerland”, University of Basel, 29-31 January 2020. 

EuroMaidan and the 1989 legacy: solidarity in action? In: The Long 1989: Decades of Global Revolution / Piotr H. Kosicki, Kyrill Kunakhovich, (eds), CEU Press, 2019, Ch. 9, 231-252.