Louisa Martin-Chevalier – Výzkum & CV

Subalterna, která zpívá:
Od hudebního odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Výzkumná osa I: Přemístění, vykořenění a odchýlení

Kontact: louisa.martin-chevalier(@)sorbonne-universite.fr

Louisa Martin-Chevalier je odbornou asistentkou na Sorbonské univerzitě (katedra muzikologie), kde učí historii hudby, analýzu děl 20. století i tématické kurzy jako Hudba a politika a Hudební tvorba ve východní Evropě. Její současný výzkum rozšiřuje výzkum, který započala při své dizertační práci o sovětském avantgardním skladateli Nikolaji Roslavcovi. Její bádání poskytuje klíčové pochopení současné hudební tvorby ve východní Evropě. Lousi Martin Chevalier se podílela na semináři Building Relationships in a Changing World – European Musicological Seminar a na inovativním semináři akčního výzkumu “Forming a collective without a leader”. Je zástupkyní vedoucí ve výzkumném týmu “Institutional and Social Frameworks” na IReMus a koeditorkou Filigrane. Musique, esthétique, science, société. V současnosti vytváří výzkumný program se širokým záběrem, který má za cíl zkoumat vliv života v exilu na ženskou tvorbu. 

V průběhu svého dvouletého pobytu v CEFRESu (2024–2026) bude pracovat na projektu “Subalterna, která zpívá:
Od hudebního odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině” v rámci programu TANDEM UK-CNRS ve spolupráci s Valerií Korablyovou (Univerzita Karlova). 

Působení 

 • 2019 – : Odborná asistentka na Sorbonské univerzitě, Katedra hudby a muzikologie, Institut pro výzkum muzikologie (IReMus),
  UMR 8223

Témata výzkumu

Historie hudby, analýza a estetika hudby 20. a 21. století, hudba 20. a 21. století v postsovětském prostoru, hudba a kulturní historie, hudba a genderová studia, hudba a kulturní transfery

 Education 

 • 2019: postdoktorandská pozice v Labex CAP: Avant-gardes musicales, dissidence et engagement : les années 1920/1930 en Union soviétique au regard de l’époque contemporaine. IRCAM (APM/AC).
 • 2017: Ph.D. v Muzikologii: ‘Nikolaj Roslavec, le compositeur “forgeron” de la Révolution d’Octobre. Ses œuvres pour voix et piano (1909-1931)’, vedoucí: Makis Solomos (Université Paris 8), dokončeno 11. prosince 2017. Porota se skládala z:  Joëlla Caulliera, Jean-Paula Olive, Cécila Pichon-Bonina a Valérie Pozner. 
 • březen – prosinec 2010: pedagogická vedoucí v Cité de la musique pro výstavu ‘Lenin, Stalin and Music’. 

Kolokvia, konference, symposia, semináře (za poslední 4 roky) 

Kolokvia, symposia a konference v zahraničí

 • ‘A sound/musical environment for a feminicide. Hildegard Westerkamp’ école polytechnique’, Symposium Exploring Gender-Based Violence and Femicide in Twentieth and Twenty-First Century Music Theatre, with Makis Solomos, University of Bern, March 6 2024 
 • ‘Women Composer in the War’, Symposium Impediments & Engagements. Humanities and Social Sciences since the Russian Invasion of Ukraine (CEFRES), Prague, October 20, 2023 
 • ‘The Various forms of Politization of Contemporary Ukrainian Musical Creation’, Symposium NOVA Contemporary Music Meeting, Lisbon, May 5 2023  

Kolokvia, symposia a konference ve Francii

 • ‘Entretien croisé avec Anna Arkushyna et Yana Shliabanska : trajectoires de deux compositrices ukrainiennes en exil’, Symposium De la commande au processus de création (ECCLA), Jean Monnet University, 1-2 June 2023 
 • ‘Mener des recherches sur Nikolaj Roslavets : les enjeux d’un travail de déconstruction’, Symposium Ukrainian Musical Avant-gardes: from 1910 to the present, Sorbonne University, IReMus, April 25 2024 
 • ‘Le lied chez Caroline Charrière : Considérations esthétiques du rapport texte-musique’, Symposium Transmettre des émotions qui vont au-delà des mots : la compositrice suisse Caroline Charrière (1960-2018) (CREAA), Strasbourg University, October 13 2023 
 • Création contemporaine et conflit au regard de la guerre en Ukraine, Symposium SICM, Le conflit dans la création musicale contemporaine. Violences, idéologies, territoires, hybridations, Lille and Sorbonne University, April 13 2023 
 • Les revues de musicologie dans le cadre francophone, round-table Francophone Musicology in an International Context – International Symposium (IRN Epistémuse), Paris, December 2 2022 

Kulaté stoly

 • Participation in the round table ‘Décoloniser la recherche et la pédagogie sur l’Ukraine et l’Europe orientale. Notions, enjeux, pratiques’ (ILCEA 4) Grenoble University, June 14 2023 
 • Participation in the round table ‘Ukraine : identités et exils’, Sorbonne University, January 25 2023 

Semináře

 •  ‘Les chansons de la révolution de Roslavets : de l’engagement politique à la conception d’un projet politico-esthétique’, Seminar IReMus présente, February 10 2022  
 • ‘Questionner les expériences avant-gardistes au regard de la création musicale contemporaine russe’, Post-doctoral Seminar Questionner les circulations des objets et des pratiques artistiques : réceptions, réappropriations et nouveaux usages (Labex CAP), INHA, June 24 2019 
 • ‘La notion de “commun” en Union soviétique : des expérimentations musicales collectives aux œuvres pour le collectif’, Seminar Les communs (EDESTA), INHA, March 10 2018 
 • ‘Le rôle des chansons de la Révolution de Nikolaj Roslavec dans le développement de la conscience politique soviétique (1921-1931)’, Seminar Regards croisés sur les avant-gardes soviétiques et contemporaines (MUSIDANSE, CREE, HAR), Inalco, Paris, February 19 2018 

Výzkumné a umělecké projekty (poslední 4 roky) 

 Vedení hlavních vědeckých projektů – pobyty

 • 2024-2026 : TANDEM European research Program ‘A Subaltern That Sings: From Sound Resistance to Musical Diplomacy in Wartime Ukraine’– TANDEM Project with Valeriya Korablyova (Charles University) 
 • 2024-2026 : European research program ‘Ukrainian Female Musicians and Migrations: a Transnational History of the Crisis’ – Financement IEA, with Mateusz Chmurski, Denis Laborde, Théodora Psychoyou and Hyacinthe Ravet 
 • 2023-2025 : Co-direction of the research program ‘De la commande au processus de création’ (with Viviane Waschbüsch and Laurent Pottier, Jean Monnet University) 
 • April 2024: Research program ‘Ukrainian Musical Avant-gardes: from 1910 to the present’, Sorbonne Université, with Leah Batstone and Liubov Morozova 
 • 2019: Research project ‘Questionner les expériences avant-gardistes au regard de la création musicale contemporaine russe’, IRCAM, (postponed because of Covid) with Nicolas Donin 
 • 2016-2018 : Leader of the French Research project LABEXArts H2H: ‘1917-2017: Regards croisés sur les avant-gardes artistiques soviétiques’ (MUSIDANSE, CREE, HAR) 

Umělecké vedení

 • April 27 2024: Workshop with Ukrainian composer Katarina Gryvul and the French ensemble Hanatsu in conjunction with the Semaine Internationale de Création Musicale (a partnership between Sorbonne University and the University of Lille), coordination with Eric Maestri 
 • October 26, 2023: Organisation of the concert “She is music : Regards sur trois compositrices croates du XXe siècle : Dora Pejačević, Ivana Lang et Magdalena Ferek Petrić”, in collaboration with the Varaždin School of Music, as part of the musical programming of the gender month of the Mission égalité-VSS, Amphithéâtre Richelieu (Sorbonne University) 
 • January 13-28  2018: Collaboration with Théâtre Gérard Philippe (Saint-Denis) in the context of the visit of the Théâtre Aleksandrinsky (Saint-Petersburg) for the play Kroum, creative workshop and concert 

Organizace symposií

 • SICM 2024 ‘Processus de création de musicale et aspiration à la paix’, IReMus and CEAC (ULR 3587), Jean-Marc Chouvel, Francis Courtot, Eric Maestri, João Fernandes, June 4-5 2024 
 • Symposium ‘Caroline Charrière : de la commande au processus de création’, October 4-5 2024, University of Fribourg, with Delphine Vincent and Viviane Waschbüsch 
 • Symposium ‘Ukrainian Musical Avant-gardes: from 1910 to the present’, Sorbonne University, IReMus, April 24-26 2024, with Leah Batstone and Liubov Morozova 
 • Symposium ‘ De la commande au processus de création / Numérisation des fonds d’archives en musique contemporaine’, Jean Monnet University, IReMus/ECCLA/University of Fribourg, with Viviane Waschbüsch, Laurent Pottier and Delphine Vincent, November 15-16 2023 
 • SICM 2023 ‘Le conflit dans la création musicale contemporaine. Violences, idéologies, territoires, hybridations’, IReMus and CEAC (ULR 3587), Jean-Marc Chouvel, Francis Courtot, Iván Adriano Zetina Ríos, Eric Maestri, João Fernandes, Luc Deduytschaever, April 13-14 2023 
 • Symposium ‘De la commande au processus de création / Parcours de compositrices au XXe et XXIe siècle’, Jean Monnet University, IReMus/ECCLA/University of Fribourg, with Viviane Waschbüsch, Laurent Pottier and Delphine Vincent, June 5-6 2023 

Organizace seminářů

 • 2023-: Coordination of the GeMM seminar ‘Women musicians in Eastern Europe in the 20th and 21st centuries: circulations, mobilizations and exiles’, IReMus 
 • 2022-: Co-organisation of the European research seminar ‘Building Relationships in a Changing World – European Musicological Seminar, Sorbonne University / Musical Academies of Ukraine, with Sylvie Douche, Anne Piéjus and Théodora Psychoyou 
 • 2022-2023: Co-organisation of the doctoral and postdoc seminar: ‘Creation, Cognition, Learning’, IReMus, with Jean-Marc Chouvel, Philippe Lalitte, Eric Maestri and François Giroux 
 • 2020-: Co-organisation of the research and practical seminar: ‘Former un collectif sans chef.fe’ (‘Devising a conductor free ensemble’), Sorbonne University, Masterwith Gilles Demonet and Hyacinthe Ravet 
 • 2018-2019: Co-organisation of the postdoc seminar: ‘Investigating the Flows of Artistic Objects and Practices : Reception, Ownership and New Uses’, supported by French Research Project Labex CAP, Paris-I-INHA 

Organizace kulatých stolů 

 • June 6 2023: Women composer in wartime, with composers Yana Shliabanska and Pascale Criton, colloque Parcours de compositrices au XXe et XXIe siècle, Université Jean Monnet- St-Etienne, IReMus/ECCLA/Université de Fribourg 
 • October 3 2022: Co-organisation with Théodora Psychoyou, L’Opéra d’avant-garde en Ukraine, aujourd’hui et demain. A la rencontre de Nova Opera de Kiyv, Sorbonne University 

Hlavní publikace

* Knihy a kapitoly

 • Avant-gardes, dissidence et engagement : les années 1920/1930 en Union soviétique au regard de l’époque contemporaine, Éditions Symétrie, collection 20/21, in progress [no access to archives since February 2022]. 
 • Nikolaj Roslavets, le compositeur “forgeron” de la Révolution d’Octobre. Ses œuvres pour voix et piano (1909-1931), Presses de la Méditerranée, work accepted but interrupted [no access to archives since February 2022]. 
 • L’avant-garde musicale russe et la révolution de 1917 : entre rupture et violence, Melotonia volume 4 « Musique et violence », Muriel Joubert and Denis Le Touzé ed., 2021, p. 233-257 

* Články

 • « Entretiens croisés avec des compositrices ukrainiennes : composer en temps de guerre », De la commande au processus de création (ECCLA, IReMus), Slatkine (publication scheduled for June 2024)   
 • “The Various forms of Politization of Contemporary Ukrainian Musical Creation”, Composing Music Today, International Conference Proceedings, NOVA Contemporary Music Journal, Volume 2 (online in 2024) 
 • « Les mobilisations sonores pendant la révolution de Maïdan : entretiens avec Liubov Morozova », Filigrane, Musique, Esthétique, Sciences, Société, n°28 : Sons et esthétiques dans la protestation sociale. Mouvements post-altermondialistes (December 2023) ;https://revues.mshparisnord.fr/filigrane/index.php?id=1441  
 • « Nikolaj Roslavec, vers l’élaboration d’une nouvelle pensée musicale (1913-1931) », Musurgia [in the process of being appraised] 
 • « Célébrer la Révolution d’Octobre en musique : une fête politique ? », Actes du colloque Construction and Reconstruction of the Memory of the 1917 Revolution in Contemporary Russia (ILCEA 4-CEFR), Université Grenoble Alpes, 2019 ; https://journals.openedition.org/ilcea/6683  

https://www.iremus.cnrs.fr/fr/membres-permanents/louisa-martin-chevalier