Subalterna, která zpívá.

Subalterna, která zpívá.
Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Projekt patří CU-CNRS Tandem Programu podporovanému Karlovou Univerzitou, CNRS a CEFRES

Hlávní řešitelky: Valeria Korablyova, Louisa Martin-Chevalier

Dr. Korablyové a Dr. Louisy Martin-Chevalierové se věnuje hudebnímu rozměru ukrajinského odporu jako prostředku k úniku ze subalterní pozice dvojí periferie ve slepé uličce mezi Evropskou unií a Ruskem. Překrývání hudební produkce a politického odporu bylo pro ukrajinskou veřejnou scénu vždy příznačné: od hudebního undergroundu v pozdních sovětských dobách až po ikonické písně kodifikující základní významy masových protestů. Tím, že lidé společně vytvářejí suverénní představy orientované na budoucnost a dávají je slyšet, se projevují jako suverénní občané a vytvářejí afektivní vazby mezi sebou i s ostatními lidmi za hranicemi států, kteří s jejich věcí sympatizují. Důležité je, že zároveň předznamenávají a přinášejí novou politickou realitu.

Projekt, na němž se podílí CEFRES a Univerzita Karlova, je v zásadě transdisciplinární: rozvíjí se na pomezí muzikologie, politické teorie a kulturní antropologie, se specifickým zaměřením na postkoloniální studia a spornou politiku.

Jeho hlavním výstupem budou akademické publikace, mezinárodní sympozium “Sound Resistance in Ukraine: Od Majdanu k totální válce” se speciální rezidencí pro ukrajinské skladatele a digitální archiv hudebních děl. Dr. Korablyova a Dr. Martin-Chevalier budou také společně vést výzkumný seminář na CEFRES s názvem “Performative Politics: Agonistic and Antagonistic”.

Obraz: “Markiyan Macekh hraje na klavír, dne 7/12/2013 v Bankova ul. (Kyiv)”, foto: Andrey Meakovsky & Oleg Macekh