Call for papers – principy renesance a jejich rané příjímání: evropské proudy renesance a jejich regionální zvláštnosti

Call for papers – principy renesance a jejich rané příjímání: evropské proudy renesance a jejich regionální zvláštnosti

Organizují: Ústav dějin umění AV ČR v Praze; CEFRE, Praha; École pratique des hautes études – PSL, Paříž; Institute of Art History, Univerzita ve Würzburgu; Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha; Národní galerie v Praze
Čas a místo konání: 11. a 12. června 2024, CEFRES, Na Florenci 3, Praha a Národní galerie Praha
Datum pro zasílání kandidatur: 10 května 2024
Jazyk: angličtina

Jedná se o dvoudenní mezinárodní workshop určený pro doktorandy, postdoktorandy a mladé vědce, který se zaměří na období renesance jakožto na klíč k chápání proměny evropské společnosti a umění na prahu novověku. Brán v potaz přitom bude předpoklad, že normativní pohled často přehlíží soudobé regionální zvláštnosti, které žily svým životem, a to nezávisle na hlavních evropských proudech.

Zajímá nás:

  1. nový výzkum týkající se renesančního umění a architektury,
  2. aspekty a proudy renesance ve střední Evropě: rozličné způsoby přijímání a přivlastňování renesančního stylu,
  3. zpracování a historiografie renesance v osmnáctém, devatenáctém a dvacátém století.

První den workshopu (11.6.) budou probíhat přednášky, druhý den (12.6.) proběhne komentovaná prohlídka pražské architektury, kterou povede autor a kurátor výstavy Od Michelangela po Callota. Umění grafiky manýrismu, instalované v Národní galerii v Praze.

Vyhlašujeme call for papers pro ty, kteří se chtějí workshopu účastnit aktivně, aby nám do 10. května zaslali návrh příspěvku (v délce maximálně osmi set znaků) na adresu petrasova@udu.cas.cz. Délka příspěvku by pak neměla přesáhnout dvacet minut, konference bude probíhat v angličtině. Vybraným kandidátům budou proplaceny cestovní výlohy. V případě dotazů se neváhejte obrátit na tutéž e-mailovou adresu.