Archiv rubriky: CEFRES pro Ukrajinu

Vybrané projekty | CEFRES nerezideční stipendia 2024

CEFRES nerezideční stipendia pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd, 2024.
Vybrané projekty

Jménem CEFRESu a institucí sdružených v rámci platformy CEFRES – CNRS, Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity v Praze s potěšením oznamujeme, že díky finanční podpoře francouzského Ministerstva Evropy a zahraničních věcí, CNRS a Karlovy univerzity bylo uděleno 16 grantů.

Seznam stipendistů za rok 2024: Pokračování textu Vybrané projekty | CEFRES nerezideční stipendia 2024

Výzkum válkou proměněný: způsoby, metody, předměty

Invaze na Ukrajinu proměnila výzkum v oblasti humanitních a společenských věd. Pojďme se znovu zamyslet nad tím, jaký je nejen výzkum, ale i jeho metody a předměty jeho studia, nyní – vše již proměněné válkou.

Seminář bude probíhat v rámci programu střediska CEFRES pro mimopražské Ukrajinské vědce v humanitních a společenských vědách pro rok 2023, jež byl vytvořen v úzké spolupráci s Francouzským ministerstvem Evropy a zahraničních věcí, Francouzskou ambasádou v České republice, Francouzským institutem na Ukrajině, Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky.

Ukrajinští vědci v oblasti humanitních a společenských věd, kteří získali stipendium střediska CEFRES, budou na semináři, který začne v květnu 2023, prostřednictvím platformy ZOOM na dálku prezentovat své současné výzkumné projekty. Následně o nich diskutovat s odborníky na příslušná témata z České republiky, Francie i dalších zemí. V průběhu seminářů budou analyzovat následky, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu – a to nejen humanitním a společenských vědám, výzkumným metodám v nich používaných a záležitostem, jež jsou předměty těchto výzkumů, ale i způsobu, jakým uvažujeme. Proto vybízíme nejen vědecké pracovníky z Ukrajiny, kteří získali stipendium našeho střediska, ale i pražské kolegy a veřejnost, abychom se společně znovu zamysleli nad následujícím: Pokračování textu Výzkum válkou proměněný: způsoby, metody, předměty

Vybrané projekty | Nerezidentní stipendia CEFRES pro ukrajinské vědce 2023

CEFRES stipendia pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd, 2023.
Vybrané projekty

CEFRES obdržel 220 přihlášek zastupujících všechny ukrajinské regiony a téměř všechny disciplíny humanitních a společenských věd.

Jménem CEFRESu a institucí sdružených v rámci platformy CEFRES – CNRS, Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity v Praze s potěšením oznamujeme, že dosud bylo uděleno 16 grantů. Hodnotící proces probíhal následovně: Pokračování textu Vybrané projekty | Nerezidentní stipendia CEFRES pro ukrajinské vědce 2023

CFA – CEFRES non-residential fellowships for Ukrainian researchers

Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers in humanities and social sciences (Українська нижче)

The French Center for Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in close collaboration with the French Ministry for Foreign and European Affairs, the French Embassy and Institute in Ukraine as well as Czech partner institutions launches a program of non-residential fellowships for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Pokračování textu CFA – CEFRES non-residential fellowships for Ukrainian researchers

CEFRES pro Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu představuje návrat války do Evropy. Ačkoliv problém sahá až do ozbrojeného konfliktu na Donbasu, který začal v roce 2014, nyní se zahájením útočné války proti Ukrajině nabývá nevídaných rozměrů. Tento konflikt se mimo jiné vede i na poli informací a výkladu jednotlivých událostí, což pro pozorovatele a vědce představuje zásadní výzvy. CEFRES, nacházející se v srdci střední Evropy, která je válkou přímo ovlivněna, pořádá řadu událostí věnovaných analýze konfliktu a jeho dopadů na region a také zahájil stipendijní program pro podporu ukrajinských výzkumníků.

STIPENDIA:

—> CEFRES rezidenční stipendisty 2024: vybrané projekty
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2024: vybrané projekty
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2023: vybrané projekty

Call for applications for residential fellowships for the recipients of the non-residential fellowships (výzva je zavřena od 31.01.2024)
Výzva k podávání žádostí o Stipendia CEFRES pro nerezidentní ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a sociálních vědách (výzva je zavřena od 15.03.2023)

 

Vědecké akce:

Pravidelný seminář Výzkum válkou proměněný: nové způsoby, metody i předměty

Mezinárodní workshop IMPEDIMENTS & ENGAGEMENTS. Humanities and Social Sciences since the Russian Invasion of Ukraine (19.-20. zaří 2023)

Konference Válka na Ukrajině a exil  (24.–25. května 2023)

Webinar 1 The Challenges of Hosting Refugees from Ukraine in Cent

Webinář 1 Výzvy spojené s přijímáním ukrajinských uprchlíků ve střední Evropě (22. března 2022)

Webinář 2 Bělorusko a ruská invaze na Ukrajinu (20. dubna 2022)