Archiv rubriky: V4 > Francie

CFA – Research and teaching stay at the EHESS in Paris

Call for Applications: One month visiting professor at École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris.

As part of the cooperation agreement between EHESS, CEFRES, Charles University in Prague and the Czech Academy of Sciences and the partnership between EHESS and CEFRES, concluded with the aim of intensifying Franco-Czech scientific exchanges in the field of humanities and social sciences, EHESS proposes the hosting of a teacher/researcher from a Czech academic institution for one month between October and December 2022.

Pokračování textu CFA – Research and teaching stay at the EHESS in Paris

Výzva vědcům pro podávání přihlášek do projektu Chaires d’excellence Blaise Pascal

 

Již přes dvacet let jsou mezinárodní výzkumné pozice Chaires d’excellence Blaise Pascal, financované regionem Île-de-France, součástí francouzského vědeckého prostředí. Umožňují renomovaným vědcům a vědkyním z celého světa působit ve vědeckých institucích a na vysokých školách regionu Île-de-France. Projekt se těší nezpochybnitelné mezinárodní  proslulosti, neboť mezi věhlasnými jmény zastoupenými v seznamu 90 laureátů najdeme také 5 nositelů Nobelovy ceny.

Přihlášky  musí být podány prostřednictvím COMUE (associations d’université et d’établissements de recherche, společenstvo univerzit a výzkumných institucí). Každé společenstvo může podat maximálně tři žádosti, čtyři v případě, že mezi přihlášenými je alespoň jedna žena.

Podrobnější informace naleznete na stránkách nadace ENS. 

 

Výzva k podávání přihlášek na Institut d’études avancées de Paris

Začátek programu: různý
URL: http://www.paris-iea.fr/fr/evenements/appels-a-candidature

Institut dalšího vzdělávání (IEA) provádí nábor výzkumných pracovníků na špičkové úrovni z různých zemí, a to z oblasti společenských a humanitních věd a přidružených oborů na období pěti nebo devíti měsíců.

IEA nabízí badatelům všech národností zaměstnaným mimo území Francie možnost rozvíjet a dále pracovat na výzkumném projektu v rámci programu „blanc“ nebo tematického programu zaměřeného na neurovědu a těžit tak z pobytu ve význačném vědeckém prostředí. Institut nabídne podporu ve formě utváření kontaktů s vědci z univerzitních a výzkumných institucí z Paříže a z regionu Île-de-France.

IEA  vyhlásila tři výzvy k podávání přihlášek na výzkumné pobyty určené vědcům všech národností zaměstnaným mimo území Francie. Jedná se o následující tři druhy přihlášek:

výzva v rámci programu „blanc“ pro pobyty v délce pěti nebo devíti měsíců otevřená vědcům ze všech humanitních a společenskovědních oborů.

výzva v rámci programu „mozek, kultura a společnost“ pro pobyty v délce pěti nebo devíti měsíců. Tato výzva je určena pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí pracovat na výzkumném projektu, který propojuje neurovědy, kognitivní vědy a humanitní a společenské vědy.

přihlášky na katedru „Jean d’Alembert“ Paris-Saclay – IEA, Paříž pro pobyty v délce šesti měsíců. Katedra umožní jednomu badateli pracovat na jeho výzkumném projektu týkajícího se následujících oblastí: „Trh, podniky, práce a inovace“, „Dědictví, kultura a vědění“ nebo „Věda a společnost“, a to ve spolupráci přednostně s jednou či více laboratořemi na Univerzitě Paris-Saclay.

CFA 2017-2018: IMéRA, Institut d’Études Avancées, Univerzita Aix Marseille

IMéRA calls for application for residence schemes in 2017-2018.  9 individual calls (1 general call, 8 specific calls with partner institutions) and 1 team call are available.

Application deadline: 18/11/2016.
Starting: September 11th 2017.
More information for individual application and for team application.
To apply:
Individual application
Team application

Eligibility conditions vary according to each call and are specified in the above link.
The general call is open to scientists with university or researcher position in a foreign institution, and artists residing outside France. It is not targeted.
Specific calls are open only to scientists with university or researcher position in a foreign institution, and cover research disciplines or themes.

Candidates must submit their applications exclusively on IMéRA’s website. Applications must include:  CV with a list of publications (and/or creations/exhibitions for artists), presentation of research project (maximum 5 pages) with selective bibliography, one to three letters of recommendation for junior researchers, and additional documents specific to each call.

Postdoktorské pozice na EHESS

V rámci kampaně 2016 nabízí EHESS 10 pracovních pozic pro postdoktorské výzkumné pracovníky v délce trvání jednoho roku.

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 14. 03. 2016
Začátek programu: 1. 9. 2016
URL : https://www.ehess.fr/fr/recrutement/10-contrats-post-doctoraux-1er-septembre-2016
Přihlášky zde: https://www.ehess.fr/fr/emplois-posts-doctorants

Pozice jsou určené mladým vědcům, kteří obhájili svou disertační práci mezi 1. 1. 2013  a 31. 1. 2016 ve Francii nebo v zahraničí, a to na jiném pracovišti než na EHESS.

Podmínkou je, že kandidáti nikdy nebyli v pracovním poměru na EHESS.

Každý kandidát určí (maximálně 3) laboratoře nebo výzkumná centra EHESS (nebo partnerská centra EHESS), do kterých by si přál být přijat a do jejichž programu by chtěl zařadit svůj výzkumný projekt (seznam výzkumných center je k dispozici na webové stránce EHESS).

Při výběru bude bráno na zřetel silné interdisciplinární zaměření, mezinárodní otevřenost a kapacita vedení dialogu s různými laboratořemi nebo obory EHESS.

V rámci partnerství s Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) může být podána žádost na eventuální možnost spolufinancování, přičemž kandidát bude začleněn do oddělení výzkumu a vzdělávání MuCEM. Výzkumný projekt kandidáta musí být blízký aktivitám tohoto pracoviště (dynamiky současných společností, Středozemí).