Archiv rubriky: Non classé

Filip Vostal: výzkum a CV

‘Zpomalování’ modernity: riskantní, bezvýsledné nebo progresivní?

 

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: filip.vostal@cefres.cz

Pic-Filip-Vostal-247x300Filip získal PhD v oboru sociologie na University of Bristol. Jeho doktorandský výzkum kriticky zkoumal některé současné autory, kteří se zabývají problematikou sociálního času a akcelerace v pozdním kapitalismu (především práce Hartmuta Rosy) a řešil jak, a s jakými následky, se projevuje imperativ akcelerace v prostředí současné univerzity.

Filipův současný výzkum se stále zaměřuje na teorie sociální akcelerace, jejich využití a epistemologické limity. Zároveň se zabývá možnými průsečíky mezi teoriemi sociální akcelerace a STS (science and technology studies).

V rámci postdoktorandského působení v CEFRESu šetří potenciál a nástrahy tzv. „ideologie pomalosti.“ Jeho výzkumný projekt otevírá otázku, zda rozšířené volání po zpomalení (modernity/modernizace) obsahuje progresivní a transgresivní komponentu, či zda paradoxně nepředstavuje jeden z pohonů samotné dynamiky sociální akcelerace. Zkoumá též, zda a případně do jaké míry souvisí princip zpomalení s některými nebezpečnými proudy v současném politickém diskurzu.

Pokračování textu Filip Vostal: výzkum a CV

Communism from the viewpoint of societies

Cahiers du CEFRES n° 30, avril 2006
editor
Muriel BLAIVE
ISBN 80-86311-17-1
ISSN 1805-0336

This edition of the Cahiers du CEFRES is the result of a series of lectures organised at CEFRES during the autumn of 2004 on Communism from the viewpoint of societies.
Its aim was to leave the field of the political history of communism, which has been covered more fully by researchers, in order to concentrate on daily life in communist societies by examining themes such as the way people viewed work, the role and place of women, or what life in small towns was like. The debates that took place at these seminars, which brought together in particular young researchers and doctoral students working on a thesis related to communism, were very intense, both in terms of the facts being discussed and the research methods used to analyse them. It therefore seemed appropriate to publish the texts that gave rise to them.

Sommaire

Muriel BLAIVE : Le communisme à partir des sociétés

Sandrine KOTT : Les brigades de production en RDA : de la mobilisation au contrôle

Dalibor STATNÍK : Les brigades de travail socialiste : du cas soviétique au cas tchécoslovaque

Martine MESPOULET : Les femmes dans la société soviétique

Marie ČERNÁ : Les femmes sous le socialisme : quel degré d’émancipation

Catherine PERRON & Zdena VAJDOVÁ : Kladno : A Showcase of socialism ?

Jiří KABELE : Late Socialist and Revolutionary Achievements of the Township of Filipof