Dějiny ve službě vlasti: pohledy na středověk v současném ruském veřejném diskurzu.

Dějiny ve službě vlasti:
pohledy na středověk v současném ruském veřejném diskurzu (2018–2023).

Čtvrté sezení semináře CEFRESu
´V rámci semináře výzkumníci prezentují projekty, na nichž právě pracují. Taková akce poskytuje prostor pro diskuse, které se vedou v multidisciplinárním duchu. Věnují se metodice prací, badatelském přístupu a konceptům, jež při své odborné tvorbě používají. Tento proces je příležitostí pro další výzkumníky a posluchače zvenčí přispět svým pohledem k prezentovanému výzkumu.

Místo: knihovna CEFRESu
Datum:
v úterý 5. března 2024 od 16:30
Jazyk:
angličtina
Kontakt (pro registraci):
cefres@cefres.cz
Diskutující: Martin ŠORM, Centrum medievistických studií, FLÚ AVČR

Olga Kalashnikova (CEFRES / CEU)

Abstrakt

Pokračování textu Dějiny ve službě vlasti: pohledy na středověk v současném ruském veřejném diskurzu.