Geopolitika „sesterství”, pohled na globální feminismus v rámci konferencí OSN o ženách.

Geopolitika sesterství. Pohled na globální feminismus v rámci konferencí OSN o ženách (1975–1995)

Čtvrté sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice
V roce 2023 bychom rádi začali zkoumáním otázky samotného vymezování a znázorňování (území, období, trajektorie), tedy úvahami o mapě a hranicích skrze vzájemné prolínání výzkumných oblastí, jimiž se jednotliví účastníci zabývají.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: v pátek 23. února 2024 od 10:00
Jazyk: francouzština

Přednášející: Ioana CÎRSTOCEA, CNRS / CEFRES
Diskutující : Giedrė Šabasevičiūtė (Orientální institut AVČR)

Abstrakt

Seminář se věnuje podmínkám, v rámci nichž se zformovalo hnutí, které si kladlo za cíl hrát roli na světové úrovni. Tento proces je zkoumán ve spojitosti s konferencemi OSN o ženách, které probíhaly od roku 1975 do roku 1995. Éra těchto konferencí je sice dnes vnímaná jako jednotný celek. Ve skutečnosti se ale jedná o dobu konce studené války, tedy o období intenzivního ideologického konfliktu. Ten se projevil mimo jiné i v různém způsobu politizace genderových otázek.

Způsob, jakým kontext tohoto období ovlivnil mezinárodní dimenzi práv žen, budu analyzovat pomocí vícestranné reflexe. Ta se bude zaobírat kariérami a rétorikou aktérek a organizací pocházejících ze Spojených států, stejně jako zdroji, z nichž při své práci čerpaly inspiraci. Právě Američanky přitom stojí za nadnárodními feministickými mobilizacemi od roku 1975. V důsledku jejich práce se ústředními zásadami feministického hnutí staly „lidská práva žen“ a tzv. gender mainstreaming. Tyto koncepty se dnes těší všeobecnému respektu. Důsledkem nastolení těchto principů je ale zároveň i vymazání historie mezinárodních politik, institucí a pout solidarity podporovaných socialistickými státy. Vymazán byl i vztah, který si k nim společnosti v těchto státech vybudovaly.