Dějiny ve službě vlasti: pohledy na středověk v současném ruském veřejném diskurzu.

Dějiny ve službě vlasti:
pohledy na středověk v současném ruském veřejném diskurzu (2018–2023).

Čtvrté sezení semináře CEFRESu
´V rámci semináře výzkumníci prezentují projekty, na nichž právě pracují. Taková akce poskytuje prostor pro diskuse, které se vedou v multidisciplinárním duchu. Věnují se metodice prací, badatelském přístupu a konceptům, jež při své odborné tvorbě používají. Tento proces je příležitostí pro další výzkumníky a posluchače zvenčí přispět svým pohledem k prezentovanému výzkumu.

Místo: knihovna CEFRESu
Datum:
v úterý 5. března 2024 od 16:30
Jazyk:
angličtina
Kontakt (pro registraci):
cefres@cefres.cz
Diskutující: Martin ŠORM, Centrum medievistických studií, FLÚ AVČR

Olga Kalashnikova (CEFRES / CEU)

Abstrakt

Veřejná kultura často vnímá klišé o středověku pouze jako naše společné neškodné sdílené představy a domněnky o této době. Stereotypy o tomto období, které v obecném povědomí panují, ale mohou efektivně předávat informace a měnit naše vnímání světa. Ruský stát od roku 2012 prošel několika „obraty ke konzervatismu.“ Tyto obraty s sebou přináší snahu přeměnit rétoriku o středověku v zastřešující příběh o mocném „carství“ a znovunastolení slavné ruské minulosti s „tradičními pravoslavnými hodnotami“. Tento trend ještě zesílil v době krize autority prezidenta v letech 2020–2021 a plně vystoupil na povrch po rozšíření války na Ukrajině ruskou invazí v roce 2022.

V úvodu mé prezentace se budu zaměřovat na to, jak dnešní ruský stát reinterpretuje středověk ve své veřejné rétorice. Poskytne přehled skloňovaných témat v souvislosti s tímto obdobím, která se často opakují v ruském prostředí. Následně vysvětlím, jaký význam mají tato témata hrát podle ruských autorit. Svou argumentaci zakládám na kombinaci výkladu o politice paměti v době Putinova čtvrtého mandátu (2018–2024) a diskurzivní analýze médií napojených na ruský stát, která jsou používána k šíření rétoriky vztahující se ke středověku. Rusko používá diskurz ohledně této doby k prosazování protidemokratické politické transformace na třech rovinách. V první řadě se snaží vyvolat představy o zářném ruském středověku a dokazovat, že ruský „civilizační model“ nabízí přitažlivější alternativu k Západní „zkažené“ a „barbarské“ demokracii. Dále oficiální rétorika zdůrazňuje nutnost politické centralizace prostřednictvím zmínek o despotických, ale spravedlivých středověkých vládcích. Tím zpochybňuje lidská práva přítomna v ruské společnosti a podporuje v ní společenskou nerovnost. V poslední řadě by zamýšlený nový pohled ruské veřejnosti na středověk měl vést k tomu, že se posílí národní cítění jednotlivých Rusů.
Na kompletní program období 2023–2024 se můžete podívat zde.